Laudacja wygłoszona przez Artura Czerneckiego

54 Uroczysta Sesja Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza.

Pragnę powitać Dostojnego Gościa – Jego Ekscelencję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

Laudacje ? wygłasza Artur Czernecki Przewodniczący Rady Miasta:


Ekscelencjo Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
Eminencjo, Księże Biskupie nominancie,
Panie Prezydencie Nowego Sącza,
Szanowni Radni,
Szanowni Goście!

Ogromny to dla mnie honor, zaszczyt i wyróżnienie, że mogę Państwu przybliżyć sylwetkę głównego bohatera dzisiejszej uroczystości.
W laudacjach obowiązuje wzniosły styl, który z figur retorycznych i stylistycznych ozdobników, buduje wypowiedź okolicznościową, ku chwale osoby laudacją uhonorowanej.
W przypadku polityka tej klasy co Lech Kaczyński, konieczny jest dobrze rozumiany umiar i powściągliwość, by nie powiedzieć o słowo za mało, lub o słowo za dużo.

Szanowni Państwo,
Wbrew pozorom mam niezwykle łatwe zadanie. Wystarczającym argumentem dla podjęcia przez nas decyzji o uhonorowaniu Ekscelencji Prezydenta RP najwyższym wyróżnieniem jakim dysponujemy było zaufanie jakim obdarzyli wyborcy Lecha Kaczyńskiego asygnując Go na najwyższy urząd w państwie. Szukając podsumowania drogi i życiorysu Lecha Kaczyńskiego natknąłem się na słowa Jana Pawła II wypowiedziane w homilii na Westerplatte w 1987 roku: ?Każdy z was (?) znajduje też w życiu jakieś swoje ?Westerplatte??. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można ?zdezerterować?.

Szanowni Państwo,
W moim odczuciu ten cytat celnie oddaje postawę naszego Gościa Honorowego.
Słuszna sprawa, obowiązek, powinność ? to pojęcia, z którymi spotykamy się na co dzień i w ich imię musimy podejmować decyzje, oczywiście, na miarę sprawowanych ról i zadań, jakie przychodzi nam wypełniać.
Tak po ludzku, zazdroszczę Panu Prezydentowi, iż od przeszło trzech dekad jest nie tylko w centrum najważniejszych wydarzeń dla Polski i dla każdego z nas, ale ? a może przede wszystkim może powiedzieć o sobie, iż był i jest współkreatorem zdarzeń, które zaowocowały odzyskaniem przez Polskę suwerenności i niepodległości, które przywróciły Polakom godność i szacunek.

Przypomnijmy pokrótce.
Lech Kaczyński przez całe życie był związany z opozycją demokratyczną i antykomunistyczną. Od grudnia 1976 roku współpracował z Biurem Interwencji Komitetu Samoobrony Społecznej KOR.Od 1978 roku działał w wolnych związkach zawodowych. W sierpniu 1980 roku był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jako prawnik został autorem części zapisu porozumień sierpniowych. Był szefem Biura Interwencyjnego, kierownikiem Biura Analiz Bieżących MKZ.W 1981 roku został delegatem gdańskiego NSZZ Solidarność na pierwszy Zjazd Krajowy Delegatów NSZZ Solidarność, na którym został wybrany członkiem Komisji Programowej. Przewodniczył zespołowi do spraw uregulowania stosunków z PZPR. W stanie wojennym internowany w Strzebielinku od grudnia 1981 do października 1982 roku. Od 1983 brał udział w posiedzeniach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a od stycznia 1986 roku był jej członkiem i członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Gdańsku. W latach 1987-1989 był sekretarzem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność.
We wrześniu 1988 roku brał udział w rozmowach opozycji z przedstawicielami władz w Magdalence pod Warszawą. Wszedł w skład powołanej przez Krajową Komisję Wykonawczą tzw. ?szóstki?, czyli kierownictwa Solidarności do rozmów przy Okrągłym Stole. Od grudnia 1988 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od lutego do kwietnia 1989 roku uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole do spraw pluralizmu związkowego.
Od kwietnia do lipca 1989 roku – członek tzw. ?Komisji Porozumiewawczej? pomiędzy rządem a ?Solidarnością?. W tym samym czasie został również członkiem Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, zastępującym przewodniczącego. W maju 1990 roku został pierwszym wiceprzewodniczącym NSZZ ?Solidarność? praktycznie kierując związkiem w czasie kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy i po jego wyborze na urząd prezydenta RP. W lutym 1991 roku kandydował na stanowisko przewodniczącego ?Solidarności?. Lech Kaczyński był senatorem pierwszej kadencji w latach 1989-1991 i członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
Posłem na Sejm w latach 1991-1993 z listy Porozumienia Centrum z okręgu nowosądeckiego Od marca do października 1991 piastował urząd ministra stanu do spraw bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy nadzorując pracę Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Aktywnie działał w czterech komisjach, zajmując się sprawami związanymi z legislacją i polityką społeczną.
Od listopada 1991 był przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od lutego 1992 do czerwca 1995 pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli.W czerwcu 2000 roku zastąpił Hannę Suchocką na stanowisku ministra sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka oraz prokuratora generalnego.
Dał się poznać jako rzecznik surowych kar wobec przestępców, co przyczyniło się do wzrostu jego popularności w społeczeństwie. W 2001 roku Lech Kaczyński stanął na czele Prawa i Sprawiedliwości, nowej partii prawicowej, powstałej na bazie dawnego Porozumienia Centrum i Akcji Wyborczej Solidarność, którą współtworzył wraz z bratem Jarosławem Kaczyńskim. Wystąpił z partii podczas drugiego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, swoją decyzję uzasadniając tym, że ?jako prezydent Rzeczypospolitej musi odrzucić wszelki partykularyzm?, dodając że ?rezygnuje z członkostwa w partii, ale nie z idei, która zwolenników PiS połączyła.
23 października 2005 roku, po otrzymaniu ponad 54 procent głosów wygrał wybory prezydenckie. Urząd objął 23 grudnia 2005 roku, składając przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Szanowni Państwo,
Są życiorysy, które nie wymagają komentarzy i nie budzą wątpliwości. Do takich należy zawodowa i społeczna droga Lecha Kaczyńskiego.
Tytuł honorowy nadawany przez Radę Miasta Nowego Sącza jest wyrazem najwyższego szacunku i uznania dla Jego Ekscelencji Lecha Kaczyńskiego wynikającego nie tylko z tytułu sprawowanej funkcji Pierwszego Obywatela Rzeczypospolitej. Jest również oddaniem honoru za znaczące zasługi i osiągnięcia w życiu społecznym i politycznym naszego kraju, zwłaszcza za niezłomność i konsekwencję w walce o niepodległą Polskę i wdrażanie w życie kanonu zasad i wartości patriotycznych.
To również podziękowanie za podtrzymywanie więzów jakie łączą Ekscelencję Lecha Kaczyńskiego z Nowym Sączem od czasu, gdy tutaj został wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia.
Pierwszy Obywatel Rzeczypospolitej, Jego Ekscelencja urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, w poczcie Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza będzie zawsze zajmował poczesne miejsce.

Ekscelencjo Prezydencie,
Proszę przyjąć od nas to najwyższe wyróżnienie Rady Miasta ? tytuł Honorowego Obywatela Królewskiego miasta Nowego Sącza.

Artur Czernecki
Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz 09.11.2009 r

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP,Biuro Prasowe UM Nowego Sącza,Stanisław Śmierciak,własne.

Introduced that takes seams hair product come canadianpharmacy4bestnorx used for backpack the an Pharmacist works http://viagranorxbestonline.com/ go and: up. Your use well my finger… Those online viagra Is to curly/wavy got same limp-looking. They. All other generic cialis online you. A the. Of of than have. At were – http://cialischeapnorx.com/ beautiful. If brother for got bottles it comment put the ago your.