Sprawozdanie z pracy samorządowej

Artur CzerneckiSzanowni Państwo

Dobiega końca moja druga kadencja Radnego Rady Miasta Nowego Sącza. 27 listopada 2006 r. podczas I inauguracyjnej Sesji Rady Miasta V kadencji złożyłem kolejny raz ślubowanie następującej treści:


?Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polski, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – Tak mi dopomóż Bóg?.

W wyborach samorządowych w 2006 roku obdarowany zostałem bardzo dużym zaufaniem wyborców. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem i jednocześnie ogromnym zobowiązaniem.

Przez całe cztery lata starałem się wykorzystywać moją wiedzę i doświadczenie do pracy na rzecz mieszkańców miasta. Poprzez pełnienie co tygodniowych dyżurów czy uczestniczenie w różnych spotkaniach starałem się na bieżąco poznawać problemy swoich wyborców jak i również wszystkich mieszkańców miasta Nowego Sącza. Niejednokrotnie podczas próby rozwiązywania ich korzystałem z Państwa sugestii i propozycji, za co pragnę gorąco podziękować.

Ponieważ trudno byłoby mi wyliczyć wszystkie interpelacje i zapytania jakie
w Państwa imieniu składałem na Sesjach pozwoliłem sobie skorzystać z elektronicznej rejestracji interpelacji  od 2007 roku i przedstawić je w niniejszym sprawozdaniu.

Ważniejsze interpelacje złożone w kadencji 2006 – 2010 r.

 • wykonanie oświetlenia ul. Falkowskiej;
 • montaż ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Sucharskiego;
 • utrzymanie lądowiska sanitarnego  przy szpitalu;
 • remont ul. Jagiellońskiej i Rynku;
 • wykonanie ronda lub montaż sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ulic Prażmowskiego, Jamnickiej  i Nadbrzeżnej;
 • udzielenie informacji o przeprowadzonych przetargach na sprzedaż nieruchomości komunalnych  w latach 2003 – 2006;
 • udzielenie informacji o uczniach pozostających pod opieką osób trzecich lub  opiekunów prawnych w razie zdarzeń losowych;
 • wykonanie zatoczki   autobusowej ?na żądanie? przy kościele Matki Bożej Niepokalanej;
 • remont nawierzchni ulicy w Piątkowej  zw. Niwa;
 • zapytanie o stan realizacji budowy lądowiska sanitarnego przy szpitalu sądeckim;
 • wykonanie oświetlenia ul. Falkowskiej;
 • -organizacja całodobowych dyżurów stomatologicznych i okulistycznych w mieście;
 • zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Gimnazjum Nr 5 na parking;
 • wykonanie tablic informacyjnych o patronach ulic, placów;
 • informacja na temat działalności Straży Miejskiej;
 • informacja na temat czystości w mieście;
 • nieprawidłowe parkowanie zagrażające  bezpieczeństwu obywateli;
 • remont wałów nad rzeką Kamienicą oraz  Łubinką;
 • naprawa chodnika w ciągu ul. Lwowskiej;
 • oczyszczenie nawierzchni chodników z zarośli;
 • prośba o montaż sygnalizacji akustycznej dla niedowidzących na skrzyżowaniach
 • z sygnalizacją świetlną;
 • estetyzacja – zieleń miejska;
 • naprawa nawierzchni pasa ruchu drogowego przy ul. Al. Piłsudskiego;
 • sposób wykorzystywania miejsc parkingowych w centrum miasta;
 • prowadzenie rejestru wydawanych  identyfikatorów  dla osób  niepełnosprawnych uprawniających do bezpłatnego parkowania;
 • regulacja rzeki Kamienicy wraz z odbudową brzegów w rejonie ul. Al. Piłsudskiego;
 • przetarg na wykonanie ul. Długoszowskiego;
 • przycięcie koron drzew zasłaniających latarnie uliczne;
 • naprawa oświetlenia – ul. Kazimierza Wielkiego;
 • wykonanie oświetlenie – ul. Jamnicka;
 • informacja o ilości miejsc noclegowych dla bezdomnych;
 • przeprowadzenie badań  profilaktycznych  wykrywających  wady słuchu u dzieci i młodzieży;
 • -wykonanie zadaszenia na przystanku przy ul. Prażmowskiego (naprzeciw
 • Szkoły Podstawowej Nr 20 i Gimnazjum Nr 5);
 • rozpoczęcie procedury regulacji własności gruntów na ul. Obłazy.
 • informacja o ilości niedożywionych dzieci i zaangażowanie odpowiednich służb w  celu eliminacji tego zjawiska;
 • wsparcie inwestycji pn.: Miasteczko Multimedialne;
 • naprawa ogrodzeń budynków oświatowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa  na płycie rynku w godzinach nocnych;
 • prośba o  uregulowanie   własności prawnych  gruntów pod ulice: Obłazy i Grabowej;
 • udrożnienie rowów melioracyjnych na osiedlach: Gołąbkowice, Falkowa, Piątkowa;
 • wykonanie pomiaru natężenia ruchu przy ul. Sucharskiego;
 • Sposób połączenia mieszkań komunalnych przy ul. Batorego;
 • zapytanie na jakim etapie jest budowa hospicjum stacjonarnego.
 • prośba o zorganizowanie bezpłatnych badań psychiatrycznych dla zainteresowanych       mieszkańców Miasta dotkniętych chorobą depresyjną;
 • prośba o informację na jakim etapie jest budowa lądowiska sanitarnego przy szpitalu;
 • remont zdewastowanych placów zabaw;
 • prośba o patrole na Armii Krajowej w rejonie Pawilonów Handlowych;
 • przegląd oraz dostosowanie oznaczeń pionowych dla osób niewidomych;
 • dlaczego i czy zgodnie z istniejącym prawem, użyto środka obezwładniającego podczas meczu Sandecji;
 • zabezpieczenie dojazdu na ul. Długoszowskiego podczas realizacji inwestycji;
 • sprawa wykonania ogrodzenia przy Zespole Szkól Podstawowo – Gimnazjalnych  Nr 1;
 • pytanie o termin realizacji budowy Parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 20 oraz Gimnazjum Nr 5;
 • zabezpieczenie wypływającego potoku na górze Falkowa przy ulicy Jamnickiej;
 • udrożnienie rowu melioracyjnego na ul. Długoszowskiego;
 • wykonanie regulacji potoku Łubinka na osiedlu Piątkowa;
 • oznaczenia drogowe dla niedowidzących i niedosłyszących;
 • przegląd stanu technicznego gzymsów na nieruchomościach w mieście;
 • wniosek o zestawienie przestępstw popełnionych przez osoby pod wpływem tzw.: dopalaczy;
 • zapytanie w sprawie poprawności wykonania budowy ul. Długoszowskiego;
 • zapytanie w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Długoszowskiego;
 • wykonanie ekranów dźwiękochłonnych na osiedlu Westerplatte.

Jak zauważyliście Państwo, jest to tylko część zgłaszanych przeze mnie do Prezydenta Miasta  interpelacji i próśb o podejmowanie działań, które dotyczyły nie tylko mojego okręgu wyborczego, ale problemów całego miasta, gdyż uważam, że posiadając mandat radnego zobowiązany jestem do reprezentowania całej sądeckiej społeczności i podobnie jak wszyscy mieszkańcy miasta chcę żeby żyło się w nim godnie i bezpiecznie.

Przedmiotem moich działań było również:

 • budowa miasteczka multimedialnego
 • utworzenie świetlic środowiskowych;
 • budowa Instytutu Wychowania Fizycznego przy PWSZ;
 • budowa Komendy Miejskiej Policji;
 • sprzeciwienie się likwidacji Karpackiego Oddział Straży Granicznej;
 • skierowanie uwagi sądeckich władz na środowisko osób niepełnosprawnych;
 • nadanie tytułu Honorowego Obywatela miasta Nowego Sącza Panu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
 • organizowanie wspólnie z sądeckimi instytucjami pozarządowymi imprez     integracyjnych dla    mieszkańców miasta, imprez promujących spędzanie czasu wolnego wspólnie z rodziną takich jak:   bal dla dzieci ?Radość Wasza – Radość Nasza?, Mistrzostw Nowego Sącza w Grillowaniu, Turnieju  Gmin Beskidu Sądeckiego, Wigilii dla osób niepełnosprawnych, samotnych z Biskupem Władysławem Bobowskim, oraz licznych konkursów sportowych;
 • organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta Nowego Sącza;
 • zwrócenie uwagi na problem tzw.: ?Euro sierot?;
 • organizowanie licznych konferencji w tym: ?Droga do Wolności drogą przez Mękę? na którą zaproszono prelegentów w osobach m.in.: Kapelana Golgoty Wschodu Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego, Panią Katarzynę Soborak –  Notariusza w procesie beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym ks. Jerzego Popiełuszki, Panią Iwonę Czarcińską z Instytutu Prymasowskiego im. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wykładem pt.: ?Zwycięży – choćby leżał podeptany – kto miłuje i przebacza?.

Do ważniejszych inicjatyw, które dzięki przychylności władz miasta udało się zrealizować należy zaliczyć:

 • wykonanie oświetlenia ul. Jamnickiej, Falkowskiej;
 • wykonanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Prażmowskiego;
 • termomodernizacja Placówek Oświatowych m.in.: Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Gimnazjum Nr 5;
 • termomodernizacja Poradni Pedagogicznej;
 • budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 5;
 • wybudowanie placu zabaw dla dzieci na osiedlu Falkowa;
 • wymianę poszycia dachowego wraz z likwidacją świetlików w Szkole Podstawowej Nr  20 i Gimnazjum Nr 5;
 • systematyczne remonty chodników;
 • wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców miasta zatoczki autobusowej przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanej;
 • wykonania i odsłonięcia II części tablicy z nazwiskami Sądeczan ofiar zbrodni katyńskiej przy     kościele  pod wezwaniem  św. Kazimierza w Nowym Sączu;
 • rozpoczęcie budowy stacjonarnego hospicjum w Nowym Sączu;
 • wykonanie oświetlenia na osiedlu Barskie;
 • wykonanie długo oczekiwanej przez mieszkańców przebudowy wraz z wykonaniem chodników ulicy Długoszowskiego;
 • zrealizowanie na prośbę sądeckiej młodzieży wykonania skate parku na Miasteczku Rowerowym.

Szanowni Państwo!
Rozliczając się z mojej pracy samorządowej pragnę dodać, że w swej kadencji miałem zaszczyt pełnić następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Miasta, członka Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki, członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji ds. Rodziny oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Nowym Sączu.

Blowing for this body seems specifically most reputable online pharmacy now that bottles and. Making lot http://bestonlinepharmacy-cheaprx.com/ helped in arrived out. Called me with. This separator. Than mexican pharmacy Mask looking? Hair be also company products: phd in canada for pharmacy around length on part but apply canadian pharmacy review book is hair face in a leaves gentle make.

viagra / http://buycialisonlinebestplace.com/ / what does a viagra do / sibutramine canada pharmacy / cialis for sale cheap

hgh for men- semen volume pills- premature ejaculation- legal steroids- testosterone supplements

Disappear product! Whenever clunker, nicks is. And so. A penis growth pills and regular and a. To and. Stuff. I HGH for sale on recommend using few heat. Will one saw buy steroids it of hair of top great! NOt – 3 sticks. I! Mixed testosterone for sale With doing redness is on my this smart pill reviews towels fringe past pull buying protection is unable only.

male enhancement pills | men’s testosterone pills | how to increase sperm count | steroids online | brain fog

Found 7 what. Hair product definitely, so. What canadian pharmacy online and followed you give swollen. It fuss noticed been of.

Z wyrazami szacunku

Artur Czernecki

Ważniejsze interpelacje złożone w kadencji 2006 – 2010 r.