Moje na czas Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy życzenia


Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć życzenia wielu łask Bożych, płynących z Chrystusowej miłości, ofiarującej się za nas na drzewie Krzyża. Niech Chrystus Zmartwychwstały, Król pokoju i miłości obdarza Was  swymi łaskami, błogosławi i wspiera we wszelkich poczynaniach. Niech usuwa lęk, niepokój, brak wiary w zwycięstwo prawdy  nad fałszem, miłości nad nienawiścią, piękna ewangelicznego życia nad przemocą i zepsuciem.

Na nadchodzący czas pragnę życzyć Wam coraz większej siły do przezwyciężania problemów dnia codziennego oraz ciągłego zaszczepienia iskierki optymizmu i nadziei na lepsze dni, które, w co głęboko wierzę, wszystkich nas czekają …

Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt!

Szczęść Boże!

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki