To było ludobójstwo, to była zagłada polskiej cywilizacji – ks. Isakowicz-Zaleski w MOK

7 kwietnia 2011r. Z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej działającego w Nowym Sączu oraz Posła Arkadiusza Mularczyka w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim Kresom Wschodnim. Ale poruszano również  wiele bieżących spraw w tym  o katastrofie Smoleńskiej. Ksiądz. Isakowicz-Zaleski poinformował licznie zebranych gości o dzisiejszych stosunkach między Polską a Ukrainą. – Te relacje są bardzo potrzebne, ale nie mogą opierać się na gloryfikacji zbrodniarzy, że prezydent Wiktor Juszczenko nadał tytuł ?Bohatera Ukrainy? Banderze, który był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów? Ukraińska Powstańcza Armia obarczana jest odpowiedzialnością za prowadzone od wiosny 1943 roku czystki etniczne Wołyniu i w Galicji Wschodniej. – To było ludobójstwo, to była zagłada polskiej cywilizacji ? podkreślił ksiądz.

Radny Artur Czernecki zapytał księdza, jaki wpływ na stosunki Polsko ? Ukraińskie miał mord na gen.Bronisławie Pierackim dokonanym prawdopodobnie przez Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów. Poinformował również księdza Isakowicza-Zalewskiego, że właśnie spotkanie odbywa się mającym ponad siedemdziesiąt lat byłym Domu Strzeleckim im. gen. Bronisława Pierackiego, czym wzbudził zaskoczenie nie tylko u księdza.

Na koniec ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaprezentował swoje dwie książki. Pierwsza z nich pt ?Ludzie dobrzy jak chleb? – poświęcona jest pamięci wielu osób, które były zaangażowane w działalność charytatywną oraz pt ?Przemilczane ludobójstwo na Kresach Wschodnich?, która przybliża mordy dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, a jednocześnie stanowi polemikę z tzw. poprawnością polityczną, która skazuje dramaty tam rozegrane na świadome przemilczenie.