Odpowiedz na interpelacje Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym tj.10.08.2011r. otrzymałem odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania z 26 lipca 2011r.w sprawie rozmieszczania pojemników na używaną odzież na terenie miasta Nowy Sącz oraz likwidacji barier architektonicznych, które dotykają nie tylko osoby poruszające się na wózkach, ale również osoby starsze i matki z małymi dziećmi w wózku. Po raz kolejny interpelowałem w sprawie dokonania korekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Prażmowskiego z Lwowską w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny lewo skręt z ulicy Prażmowskiego w ulice Lwowską.(koszt wg. mojej informacji ok. 35 tyś na wymianę 16 letniego sterownika).Zapytałem również w jaki sposób został rozwiązany spór pomiędzy MZD a właścicielami nieruchomości oznaczonych w rejestrze nr 148/11 w obrębie 117.

Pozwolicie państwo, że nie będę komentował treści otrzymanych odpowiedzi, komentarz pozostawiam wam.

Postawione przeze mnie pytania w dalszym ciągu pozostają bez merytorycznej odpowiedzi:

Kto i kiedy wydał zgodę na zbiórkę używanej odzieży w Nowym Sączu?

Ile zostało zawartych umów na dzierżawę terenów pod lokalizacje pojemników w tym z Miejskim Zarządem Dróg?

Kto jest odpowiedzialny za ustawianie pojemników, które niejednokrotnie szpecą wizerunek miasta?

W jakiej części miasta została przeprowadzona wizja, bo z treści odpowiedzi wygląda, że przeprowadzona została tylko na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych.

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki