Mówię stanowczo NIE !!! cd.

W ślad za podjętą interwencją w sprawie likwidacji naboru do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 6 dla dzieci autystycznych. Otrzymałem dodatkowe źródła informacji od Pani Prezes Fundacji „MADA”- Bożeny Fryc, z którymi pozwolę sobie zapoznać Państwa poniżej.

– Tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 pojawia się informacja o likwidacji klas autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu.

– Trójka dzieci, które na podstawie zaakceptowanych podań złożonych w maju i czerwcu zostaje umieszczona w nowo utworzonych klasach autystycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu (SOSW).

– Rodzice o przeniesieniu dzieci z SP nr 6 do SOSW informowani są podczas indywidualnych spotkań w Wydziale Edukacji na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Z relacji jednej z mam wynika, że rodzicom nie pozostawiono żadnego wyboru, a odpowiedzią na brak zgody rodzica na przeniesienie dziecka do SOSW jest informacja, że klas autystycznych w SP nr 6 nie będzie oraz, że jeżeli dziecko nie będzie uczęszczało do SOSW zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności za brak dopełnienia obowiązku szkolnego względem swojego dziecka.

– W świetle tych niepokojących informacji nasza Fundacja jeszcze w sierpniu wystąpiła z pismem do Dyrektora Wydziału Edukacji – do wiadomości Pani Wiceprezydent Bożeny Jawor – chcąc uzyskać potwierdzenie bądź zaprzeczenie dla informacji, które dotychczas funkcjonowały jedynie w formie ustnego przekazu ? pismo z dnia 25.08.2011 r. w załączeniu.

– Odpowiedź Dyrektora WE na pismo z dnia 25.08.2011 r. ? pismo z dnia 02.09.2011 r. w załączeniu.

W piśmie pojawia się informacja o braku likwidacji klas autystycznych w SP nr 6, ale jednoczenie o ich ?wygaszaniu?. Co należy przez to rozumieć, i jakie są tego powody??? Tego już nie wyjaśniono.

– Drugie pismo naszej Fundacji do Dyrektora WE z prośbą o podanie przyczyn ?wygaszania? klas autystycznych w SP nr 6 oraz wstrzymania naboru do istniejących klas ? pismo z dnia 16.09.2011 r.w załączeniu.

– Odpowiedź Dyrektora WE p. Olszyńskiego na pismo z dnia 16.09.2011 r. ? pismo z dnia 29.09.2011 r. w załączeniu.

Również w tym piśmie nie uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dlaczego zatem sprawa likwidacji klas autystycznych w SP nr 6 ?obwiana jest taką tajemnicą????

– Dla naszej Fundacji cała ta sprawa to wielkie zaskoczenie. Klasy autystyczne w SP nr 6 funkcjonują z wielkim powodzeniem i ogólną aprobatą (i wydawało się nam, że również aprobatą urzędniczą) od nastu lat, bowiem pierwsza z trzech klas powstała już w 1997 roku. Fakt powstania tych klas uważaliśmy za wielki sukces, który przynosi korzyści zarówno tym niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym dzieciom. Stąd też dziwi nas i martwi zarówno stan faktyczny, jakim jest wygaszanie a więc likwidacja tych klas, jak i sposób w jaki się to robi.

– W SOSW od tego roku szkolnego ruszyła klasa autystyczna gimnazjum, a jej powstanie było szeroko konsultowane w 2010 i 2011 roku, również z nami. Dlaczego zatem klasy autystyczne SP zostały tam utworzone na ?chybcika?, po cichu, bez wcześniejszego poinformowania rodziców?

P. Olszyński w piśmie z dnia 29.09.2011 r., do którego dołączył również informację o sposobie funkcjonowania klas autystycznych w SOSW, kładzie nacisk na zwrot ?a wszystko dla dobra dzieci?. Problematycznym w stosunku do tego stwierdzenia jest zatem ?rozstrzelony godzinowo? plan zajęć, do tego brak zapewnienia dojazdu do i z szkoły, czy brak dofinansowania do zakupu podręczników, których koszt oszacowano na 300zł (informacje od rodzica).Plan zajęć jednego z trójki dzieci w załączeniu.

– Niewątpliwie dobro dziecka jest najważniejsze. Tym bardziej, że chodzi o dzieci autystyczne ? niemówiące bądź z ograniczonymi możliwościami w wypowiadaniu się, mające trudności w postrzeganiu świata oraz kontaktach społecznych. Wobec tego niezwykle ważnym jest, aby dzieci autystyczne jak najwięcej przebywały w otoczeniu swoich zdrowych rówieśników i w ten sposób spróbowały zawalczyć dla siebie o dobry start na życie w dorosłości ? bez wykluczenia, jak równy z równym.

Kliknij poniżej.

Korespondencja MADA – WE