Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego, złożone podczas XXXI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza oraz uzyskane odpowiedzi.

Szanowni Państwo

Podczas 31.Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 29 maja 2012 r. W imieniu swoim oraz mieszkańców ulicy Długoszowskiego poinformowałem Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza, iż nawierzchnia ulicy wykonanej w 2010 roku już pęka, zwłaszcza przy kratkach ściekowych, klapach kanalizacyjnych czy wzdłuż ulicy. Uważam, iż zaistniały fakt należy jak najszybciej zgłosić do wykonawcy, aby w ramach reklamacji dokonano napraw, przy okazji zapytałem, jaki jest okres gwarancji na wykonane roboty oraz czy był wykonany odbiór tej inwestycji. Zwróciłem się z prośbą o przesunięcie trzech słupów znajdujących się w środku chodnika do ogrodzeń sąsiadujących, celem zachowania bezpieczeństwa dla pieszych.

Zwróciłem się z prośbą o rozważenie możliwości postawienia zakazu postoju samochodów na chodnikach przy ulicy Długoszowskiego. Uzasadniając swoja prośbę faktem, iż często chodniki, o które mieszkańcy prosili, są wyzajmowane przez pojazdy. Postawienie znaków zakazu na tej ulicy byłoby bardziej czytelne dla kierowców niż karanie przez Policje.

Kolejna interpelacja dotyczyła doposażenia w sygnalizację świetlną pionową na skrzyżowaniu ul. Prażmowskiego, ul. Jamnickiej i ul. Nadbrzeżnej. W uzasadnieniu poinformowałem Pana Prezydenta, iż jadąc ulicą Prażmowskiego w stronę ulicy Królowej Jadwigi, padające promienie słoneczne uniemożliwiają dostrzeżenie sygnalizacji świetlnej górnej. Przez brak sygnalizacji pionowej dochodzi bardzo często do wymuszeń pierwszeństwa, co następnie skutkuje częstymi stłuczkami na tym skrzyżowaniu oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przechodzących tamtędy do szkoły lub podążających do przystanków autobusowych. Zwróciłem uwagę na fakt, iż niejednokrotnie kierowcy przejeżdżają przez skrzyżowanie nie mając nawet świadomości, iż sygnalizacja świetlna funkcjonuje na tym skrzyżowaniu.

W związku z zbliżającym się okresem wakacji zwróciłem się z zapytaniem, w jaki sposób będą wykorzystywane obiekty sportowe, znajdujące się w sąsiedztwie lub będące w posiadaniu placówek oświatowych. Zwróciłem się z prośbą o zwrócenie się do Zarządów Osiedli o współpracę, aby bazę sportową udostępnić dzieciom, które pozostają w mieście w tym czasie.

Poniżej otrzymane odpowiedz od zastępcy Prezydenta Miasta Bożeny Jawor oraz Jerzego Gwiżdża.