Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego złożone podczas 32.Sesji Rady Miasta Nowego Sącza.

Szanowni Państwo, 26 czerwca 2012 r. Podczas obrad Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa zostały poruszone przez zemnie następujące kwestie: 1.Zwróciłem się z zapytaniem do Pana Prezydenta Miasta, na jakiej zasadzie na stronie my canadian pharmacy miasta www.nowysacz.pl udostępniane są linki do nieodpłatnych mediów lokalnych ? nieodpłatnie czy komercyjnie. A Jeżeli nieodpłatnie to, dlaczego na stronie nie zamieszczono linków do low cost viagra from canada wszystkich mediów lokalnych, w tym do popularnego wśród mieszkańców portalu informacyjnego www.sadeczanin.info ? 2.Interpelowałem o dokonanie przeglądu drzew cialis and shortness of breath znajdujących się w bliskim otoczeniu oświetlenia ulicznego, które w wielu miejscach na terenie miasta zasłaniają to oświetlenie, a nawet lampy uliczne giną wśród korony drzew. Jako przykłady takiego stanu rzeczy podałem ulice: Młyńską, Matejki, Kilińskiego oraz Jamnicką. Zwróciłem uwagę na marnotrawstwo pieniędzy podatnika. Gdyż nie o taki efekt nam wszystkim przecież chodziło. 3.Zwróciłem się z interpelacją o podjęcie konkretnych działań w celu rozwiązania problemu szpecącego wjazd do miasta, znajdującej się w stanie ruiny kamienicy przy skrzyżowaniu ulicy Legionów, Bulwaru online pharmacy viagra Narwiku i Piotra Skargi. Zwróciłem się z zapytaniem, co się aktualnie dzieje w tej sprawie? 4.Interpelowałem o ujęcie w przyszłorocznym budżecie budowy chodnika przy ulicy cialis dose bodybuilding Długoszowskiego-Falkowska. Uzasadniając, iż w znaczny sposób inwestycja ta zapewni bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym tym odcinkiem do Szkoły Podstawowej Nr.11 5.Interpelowałem o zamianę na większe koszy na śmieci, znajdujących się na parkingu przy Al.Piłsudskiego w okolicach Ronda Solidarności. Moim zdaniem obecne są za małe, szczególnie po weekendzie śmieci się z nich wysypują, a to nie jest najlepszą wizytówką dla miasta. cialis daily dosage viagra achat ligne belgique Z poważaniem:

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki