Jubileusz 25-Lecia Młodzieżowego Chóru Scherzo

W dniu 7 listopada 2012r.Radny Artur Czernecki uczestniczył w Jubileuszu 25 ? lecia Młodzieżowego Chóru Scherzo działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu pod dyrekcją założyciela dra. Andrzeja Citaka. W Sali im. Lucjana Lipińskiego Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu spotkali się wszyscy ci, co tworzyli i wspierali działalność chóru. Po koncercie w programie, którego były wykonane pieśni religijne i świeckie renesansu i współczesne przyszedł czas na składanie życzeń jubilatowi. Na ręce dra. Andrzeja Citaka radny Artur Czernecki złożył serdeczne podziękowanie za dotychczasowe godne reprezentowanie Nowego Sącza oraz życzył dalszych sukcesów, co jest doskonałą żywą promocją miasta.