Dziwny remont ulicy Gen.Wieniawy Długoszowskiego

W 2012 oraz 2013 roku, podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza interpelowałem do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka o buy generic viagra online wykonanie w ramach przeglądu gwarancyjnego stanu wykonanej w us viagra online 2010 r.,nowej nawierzchni na ulicy Generała Wieniawy Długoszowskiego, na której stwierdziłem zapadnięte studzienki a na asfalcie pojawiające się pajęczyny spękań asfaltu. Wówczas sugerowałem jak najszybsze zgłoszenie zaistniałego faktu do wykonawcy. W październiku 2013r., remont został wykonany http://canadianpharmacy-rxedtop.com/ przez wykonawcę, ale czy tak on powinien wyglądać?

Okres gwarancji wynosił 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, który miał miejsce w dniu generic viagra 3.10.2010r. tak, więc jesteśmy po okresie gwarancji i wynika z tego, że wszystkie kolejne remonty poniesie sądecki podatnik, a jak widać remont już emla cream canada pharmacy dzisiaj jest niezbędny.

Za co miasto zapłaciło tyle pieniędzy? Za spartaczoną robotę? Przecież ulica pomimo usunięciu w ostatnim czasie ( październik 2013r.) usterek w dalszym ciągu wymaga remontu ? Prawie 80 procent wszystkich nowych studzienek kanalizacyjnych wymaga poprawek.

Kto odpowiada za does cialis work the first time zaistniałą sytuację?

Dlaczego nie wyegzekwowano przez lata od wykonawcy należytego wykonania remontu a poprzestano na wątłym usuwaniu usterek?

Czy tak miał wyglądać ostatni remont gwarancyjny nawierzchni ulicy Generała Wieniawy Długoszowskiego według Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu?