Iwona Mularczyk Przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza

 
 
 
 

Podczas  inauguracyjnej sesji Rady Miasta Nowego Sącza, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Dariusz Rams wręczył zaświadczenia o wyborze na funkcję radnego. Nowo wybrani radni złożyli również ślubowanie. Ważnym punktem uroczystej sesji było tajne głosowanie na nowego przewodniczącego Rady Miasta, którym została Iwona Mularczyk.

Sesję otworzył Radny Senior Andrzej Pancerz. Następnie każdy radny złożył ślubowanie, którego rotę odczytał najmłodszy radny Maciej Rogóż:

?Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców?.

W tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącą Rady Miasta Nowego Sącza. Funkcję tę objęła Iwona Mularczyk.

 

-Foto. Krzysztof Niedzielan RDN

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Prezydencie, drodzy koleżanki i koledzy radni. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym obdarzono mnie podczas tego głosowania. Z tego miejsca pragnę zadeklarować pełną współpracę ze wszystkimi klubami i z każdym z państwa. Wszyscy państwo otrzymaliście mandat do reprezentowania mieszkańców naszego miasta. Ze swojej strony deklaruję pełną współpracę zarówno z panem prezydentem jak i z każdym z dla dobra naszego miasta. Bardzo dziękuję – powiedziała Iwona Mularczyk zaraz po wyborze.

W kolejnej części obrad Rady Miasta wybrano również wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi:

 

Artur Czernecki 1047 głosów okr.2        

Krzysztof Głuc oraz Michał Kądziołka.

Lista nowo zaprzysiężonych radnych Rady Miasta Nowego Sącza, którzy swoją funkcję będą pełnić przez okres 5-letniej kadencji, w latach 2018 – 2023. /Nazwiska podano w porządku alfabetycznym/.

Cabała Teresa
Czernecki Artur
Dumana Dawid
Dyrek Krzysztof
Fecko Grzegorz
Gajdosz Tadeusz
Głuc Krzysztof
Hojnor Józef
Jurowicz Barbara
Kądziołka Michał
Krawczyk Krzysztof
Kwiatkowski Janusz
Ledziński Grzegorz
Mularczyk Iwona
Orzeł Ilona
Pancerz Andrzej
Piech Wojciech
Poremba Marta
Prostko Maciej
Rogóż Maciej
Witkowska Krystyna
Zegzda Leszek
Ziaja Krzysztof 

źródło: strona int. miasta Nowego Sącza