Czas na poważną debatę o życiu osób niepełnosprawnych w Nowym Sączu

Uchwała w sprawie transportu dla niepełnosprawnych zdjęta z porządku obrad

Stało się, jak należało przypuszczać. Przygotowany projekt uchwały, który znalazł się w porządku obrad w kwestii wprowadzenia ograniczeń w transporcie dla osób z niepełnosprawnościami nie będzie dzisiaj omawiany. Rada Miasta Nowego Sącza nie będzie dzisiaj nad nim debatowała. Dlaczego?

Fot. IM

Poprawka, która została przygotowana wywołała bardzo duży sprzeciw środowiska osób z niepełnosprawnościami, którzy byli oburzeni ewentualnymi ograniczeniami, które miałyby wejść w życie, gdyby Rada Miasta go przegłosowana.

Przypomnijmy, że przygotowany projekt wykluczał dowożenie osoby z niepełnosprawnościami niepełnosprawnych między innymi np. do teatru, na koncerty czy wydarzenia kulturalne. O wycofanie tego projektu z porządku obrad Radny Artur Czernecki apelował do władz miasta, ale też do koleżanek i kolegów radnych o wycofanie tej poprawki.

Dzisiaj, po otwarciu porządku dzisiejszych obrad, wiceprezydent Magdalena Majka wycofała ten projekt uchwały argumentując ten krok, że wymaga ona dalszego dopracowania i przeprowadzenia dalszych ustaleń.

Rada nie głosowała zgłoszonego przez wiceprezydent wniosku formalnego w tej kwestii. Tak więc prace nad tym projektem uchwały będą dalej prowadzone.

Wiceprzewodniczący rady Artur Czernecki podziękował przewodniczącemu rady i koleżankom i kolegom radnym za przychylność w tej sprawie.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.,

Żródło: https://sadeczanin.info/wiadomosci/uchwala-w-sprawie-transportu-dla-niepelnosprawnych-zdjeta-z-porzadku-obrad