Pełnienie roli radnego to dla mnie nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim obowiązek.

Szanowni Państwo,
Jestem niezmiernie wdzięczny za wsparcie i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i oddanym głosom, mogę kontynuować moją misję jako Wasz reprezentant w Radzie Miasta Nowego Sącza. Wynik 441 głosów stanowi dla mnie silny mandat, którego nie mogę zaprzepaścić.
Obiecuję, że będę dążył do godnego reprezentowania Waszych interesów i sprawowania moich obowiązków z pełnym zaangażowaniem.
♥️ Serdecznie dziękuję Wam jeszcze raz za Wasze wsparcie i zaufanie. To dla mnie ogromna motywacja do pracy na rzecz naszej społeczności.
Z wyrazami szacunku, Artur Czernecki