Dotyczy: montażu ekranów dźwiękochłonnych oś. Westerplatte

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r.

Artur Czernecki
Radny Miasta Nowego Sącza
Interpelacja ? zapytanie
Nr.1/01/V/2011

Szanowny Pan
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dotyczy: montażu ekranów dźwiękochłonnych oś. Westerplatte

Podczas LXXV sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dn.28.pażdziernika 2010 r. pismem znak.BPM.0057-214-1/10. Zwracałem się do Pana Prezydenta w imieniu mieszkańców osiedla Westerplatte o ujęcie w tegorocznym budżecie kosztów montażu ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Nowochruślickiej.
Nie wiem, co było przyczyną, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Nie podejrzewam żeby była to zła wola, że strony Pana czy któregokolwiek urzędnika. Wobec czego zwracam się ponownie z tą samą interpelacją dotyczącą zamontowania ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Nowochruślickiej od strony osiedla.
Interpeluję również o przeprowadzenie aktualnych badań emisji hałasu w rejonie ulicy Nowochruślickiej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla i o wynikach poinformowanie radnych.

Z poważaniem:
Artur Czernecki