Gazeta Krakowska: Kombatanci nie chcą pomnika żołnierzy radzieckich w Nowym Sączu

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zaapelowało do władz Nowego Sącza o usunięcie pomnika żołnierzy Armii Czerwonej z alei Wolności. To już drugie wystąpienie krakowskich kombatantów i działaczy prawicy w sprawie monumentu przy jednej z głównych arterii w mieście.
List z apelem wysłano do prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, radnych miejskich oraz
wojewody małopolskiego Stanisława Kracika. Nadawcy przypominają, że decyzje w sprawie usunięcia obelisku dawno zapadły. Powołują się na uchwałę, jaką w tej sprawie sądeccy radni podjęli w
1992 r. „Fakt niewykonania tejże uchwały przez 18 lat to powód tylko do wstydu dla włodarzy miasta, także tych obecnych – piszą autorzy listu. – Po raz pierwszy pisaliśmy do Pana w kwietniu 2010 r. Nie uważał Pan jednak za stosowne odpowiedzieć nam. Ten lekceważący stosunek do środowisk kombatantów, w tym i do żołnierzy AK, mówi wiele o Panu. Niemniej jednak pozwalamy sobie powtórzyć wszystkie argumenty, które uzasadniają wniosek nasz i szeregu innych organizacji”.

Autor: Sławomir Wrona

Żródło: http://www.gazetakrakowska.pl/nsacz/358109,kombatanci-nie-chca-pomnika-zolnierzy-radzieckich-w-nowym,id,t.html