Pismo Organizacji Kombatanckich

Pan Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak
Pan Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Wituszyński

Do wiadomości:
Pan Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie
zwraca się ponownie do Pana Prezydenta o spowodowanie usunięcia pomnika
Armii Czerwonej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nowego Sącza z 1992 r.
Fakt niewykonania tejże uchwały przez 18 lat, to powód tylko do wstydu
dla włodarzy miasta, także tych obecnych.       Po raz pierwszy pisaliśmy do
Pana w kwietnia 2010 r. Nie uważał Pan jednak za stosowne odpowiedzieć
nam. Ten lekceważący stosunek do środowisk kombatantów, w tym i do
żołnierzy AK mówi wiele o Panu. Niemniej jednak pozwalamy sobie
powtórzyć wszystkie argumenty, które uzasadniają wniosek nasz i szeregu
innych organizacji .
Stwierdzenie, że pomnik zawiera szczątki kilku żołnierzy sowieckich tym
bardziej przemawia za ich przeniesieniem z honorami wojskowymi z jednej z
głównych arterii komunikacyjnych Nowego Sącza na cmentarz. Mówienie o
kapitale politycznym, o oszołomach, o tym, że odwaga dziś nic nie
kosztuje w kontekście środowisk niepodległościowych i
solidarnościowych, w kontekście społeczeństwa domagającego się
likwidacji pomnika sławy Armii Czerwonej, która dla Polski była armią
okupacyjną,  jest naprawdę niczym nieuzasadnione i skandaliczne. Jeżeli
ktoś tak mówi, to nie rozumie historii Polski, czasu, kiedy kraj spod
okupacji niemieckiej dostał się pod okupację sowiecką. Przecież ten
pomnik został postawiony na rozkaz dowództwa politycznego 4. Frontu
Ukraińskiego w grudniu 1945 r. i niedługo potem wysadzony przez
żołnierzy podziemia niepodległościowego. Komuniści wymusili terrorem
jego odbudowę.
W niepodległej Polsce podjęto uchwałę o usunięciu tego reliktu
panowania sowieckiego. W tej sprawie na wniosek Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zwracał się do Pana Prezydenta
wojewoda małopolski Pan Stanisław Kracik, jak również inne organizacje
patriotyczne m.in. Stowarzyszenie Sądecka Rodzina Katyńska i Polskie
Towarzystwo Historyczne z takim samym oczekiwaniem demontażu i usunięcia
tego symbolu zniewolenia narodu. Podobne pismo zostało wysłane do Pana
przez Stowarzyszenie Blogmedia 24.pl z Olsztyna. Nie ma tu żadnej
wątpliwości co do zasadności i konieczności takiego działania.
My, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze II Konspiracji
członkowie Organizacji Niepodległościowych z lat 1956-89, zwracamy się
również z apelem do Pana Prezydenta o podjęcie natychmiastowych
działań, skutkujących realizacją uchwały Rady Miasta Nowego Sącza.
Nie ma miejsca na polskiej ziemi dla pomników chwały okupanta.

Sekretarz Porozumienia Krzysztof Bzdyl

Przewodniczący Porozumienia  Stanisław Palczewski