W końcu w placówkach oświatowych zawita XXI wiek!

Od 1 września 2011r. wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne, a także placówki oświatowe będą musiały zapewniać swoim uczniom i wychowankom dostęp do ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Według nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkolne toalety mają być już nie tylko utrzymane w porządku, ale też winny być wyposażone w środki higieny osobistej m.in.: mydła w dozowniku, papier toaletowy, ręczniki papierowe czy też suszarki do rąk. Powinien być tam także dostęp do bieżącej wody – zarówno ciepłej, jak i zimnej.

MEN, przygotowując nowe przepisy, opierał się m.in. na badaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które wskazały, że w 23 proc. z ponad 6 tys. skontrolowanych placówek nie było warunków do utrzymania higieny osobistej, m.in. ciepłej wody, mydła w dozowniku, papieru toaletowego, ręczników papierowych czy suszarki do rąk. Nowelizacja miała wejść w życie jeszcze w zeszłym roku, ale na prośbę samorządów wydłużono czas na dostosowanie szkół.

W związku z powyższym w dniu  28.04.2011r. podczas IX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwróciłem się z zapytaniami do Prezydenta Miasta, jako do organu prowadzącego placówki oświatowe w Nowym Sączu:

– W jaki sposób zostanie zrealizowane rozporządzenie w chodzące w życie od 01.09.2011 r. w placówkach oświatowych w Nowym Sączu?

– Czy przeprowadzono kontrole w poszczególnych placówkach, aby mieć pełną wiedzę o stanie technicznym?

– Jakie środki finansowe należy przeznaczyć na ewentualne dostosowanie stanu technicznego do stawianych wymagań?

– Czy planuje się przeprowadzić przetarg na zakup mydła w dozownikach, ręczników papierowych czy suszarek do rąk, papieru toaletowego w celu doposażenia wszystkich placówek oświatowych?

Radny Miasta Nowego Sącza
Artur Czernecki

Poniżej pozwolę sobie przedstawić Państwu uzyskane odpowiedzi od Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Panią Bożenę Jawor.