Artur Czernecki na otwarciu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej(MSIT) w Nowym Sączu

W dniu wczorajszym tj. 24.10.2011r.Artur Czernecki uczestniczył wspólnie z Prezydentem Ryszardem Nowakiem, Stanisławem Sorysem- Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Leszkiem Zegzdą- prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Ludomirem Krawińskim- prezesem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Józefem Kantorem – dyrektorem Wydziału Kultury i Sport Urzędu Miasta w uroczystym otwarciu jednostki IT w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) w Nowym Sączu przy ulicy Szwedzkiej 2.

Małopolski System Informacji Turystycznej to:

25 partnerów MSIT
34 jednostki IT wyposażone w standardzie MSIT
70 osób przeszkolonych w ramach MSIT
87 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych Regionu
166 turystycznych znaków drogowych przy głównych drogach wojewódzkich i powiatowych
18 tytułów wydawniczych w 7 wersjach językowych
2 500 000 szt. Wydawnictw promocyjno ? informacyjnych
Specjalistyczne materiały dla osób niewidomych i słabo widzących

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest projektem, którego wartość wynosi 19 221533 zł, w tym 14 366 924 zł stanowi dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wkład budżetu Województwa Małopolskiego do projektu sięgnął 3 550 575 zł, a wkład partnerów projektu (25 gmin i powiatów z Małopolski) wyniósł 1 304 034zł.

Nowy Sącz jako jeden z 25 partnerów uczestniczy w projekcie MSIT, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 3 ?Turystyka i przemysł kulturowy? Działanie 3.1 ?Rozwój infrastruktury turystycznej?.