Europejski Tydzień Autyzmu

1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu zainaugurowano obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Zaproszonych na uroczystość gości powitała dyrektor szkoły – Halina Stanek. Na scenie w roli artystów wystąpili uczniowie szkoły oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Szkoda, że swoją obecnością nie zaszczyciła uroczystości ani Pani zastępca prezydenta – Bożena Jawor, ani pracownicy z wydziału edukacji. Nie zawiedli natomiast m.in. radni miasta Nowego Sącza w osobach Artura Czerneckiego oraz Elżbiety Chowaniec, a także pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych – Leszek Langer. Są to osoby, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka.

Artur Czernecki podczas swojego wystąpienia wyraził ubolewanie z powodu ostatnich wydarzeń, wywołanych podjętą decyzją o zaniechaniu naboru do klas pierwszych dzieci autystycznych. ?Życzę Wam, aby już nigdy nikt nie wyrządził Wam krzywdy? ? zwrócił się do obecnych dzieci, dodając równocześnie, że: ?Przed chwilą byliśmy świadkami tego, w jak wspaniały sposób szkoła funkcjonuje poprzez integrację uczniów zdrowych z tymi, których dotknęła choroba autyzmu. Podejmując decyzje o likwidacji naboru do klas pierwszych dzieci autystycznych, ktoś musiał być zbyt pochopnym i nie do końca poinformowanym o skutkach, jakie niesie za sobą podjęta decyzja. Dziękuję Radnym Miasta Nowego Sącza, którzy poparli przygotowany przeze mnie apel do prezydenta miasta o przywrócenie od roku szkolnego 2012/2013 naboru do klas pierwszych. Wiem, a nawet jestem przekonany, że prezydent miasta – Ryszard Nowak – wykazujący daleko idący rozsądek i wyrozumiałość, przychyli się do skierowanej prośby. Dziękuję także Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6  Halinie Stanek oraz całemu gronu pedagogicznemu za olbrzymi wkład w budowanie wzorowych, wzajemnych relacji pomiędzy rodzinami dzieci autystycznych, a placówką oświatową. Szczęść Wam Boże? ? tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Artur Czernecki.

Następnie w tym samym tonie głos zabrał pełnomocnik prezydenta ds. niepełnosprawnych – Leszek Langer, który podkreślił, że oszczędności  finansowe, jakie mogłyby powstać z powodu likwidacji klas autystycznych, nie zrównoważą dobra, jakie zabiera się cierpiącym na autyzm dzieciom, bo przecież dzięki integracji z dziećmi zdrowymi mogą poczuć się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.

Po akademii wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców, podczas którego dyskutowano z Panią Prezes Fundacji ?MADA? – Bożeną Fryc – o chorobie, jaką jest autyzm i zastanawiano się, w jaki sposób można by wspomagać rodziny zmagające się na co dzień z tą chorobą.

Media :

http://www.sadeczanin.info/aktualnosci/art/28243