Nowe taryfy za wodę i ścieki.

W dniu wczorajszym otrzymałem wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Sądeckich Wodociągów Sp. zo. o na okres od  dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. z proponowanymi taryfami chciałbym Państwa zapoznać i oczekuję na Państwa głos w tej sprawie.

Z poważaniem

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki