Wielkanoc 2012

Z okazji Świat Wielkanocnych życzę

Miłości , która jest ważniejsza od wszelkich dóbr ,

Zdrowia , które pozwala przetrwać najgorsze ,

Pracy , która pomaga żyć .

Uśmiechów bliskich, które pozwalają lżej oddychać

Szczęścia  , które niejednokrotnie ocala nam Życie .

Artur Czernecki

z rodziną