Niezwykłe spotkania z radnym Arturem Czerneckim

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do klas integracyjnych, to osoby niezwykłe, potrzebujące szczególnego wsparcia i opieki ze względu na swoje dysfunkcje. Niezwykle ważne jest, by wspierać ich nie tylko w rozwoju intelektualnym, ale i także emocjonalnym, społecznym. Zadaniem nauczycieli jest między innymi pomoc w przygotowaniu ich do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról w dorosłym życiu. W swym powołaniu edukacyjno-wychowawczym pedagodzy wspierani są przez liczne osoby, które z własnej woli i dobrego serca troszczą się o los naszej młodzieży, a szczególnie tej, której start z powodu licznych dysfunkcji psycho-fizycznych jest niezwykle trudny.

Takim społecznikiem zaangażowanym w pomoc dzieciom jest Radny Miasta Nowego Sącza ? pan Artur Czernecki. To dzięki niemu uczniowie klasy integracyjnej – 5a Szkoły Podstawowej nr 20 im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu pod opieką Pani mgr Anny Kowacz i mgr Marzeny Matusik mieli okazję spotkać się z niezwykłymi osobami oraz usłyszeć o ich pracy zawodowej oraz powołaniu do służby społeczeństwu.

Najpierw młodzież odwiedziła Jednostkę Ratowniczo ? Gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Tam dowódca zmiany kapitan Bartłomiej Majcher, aspirant sztabowy Grzegorz Fedko oraz aspirant Włodzimierz Źrałka niezwykle ciekawie opowiedzieli o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka, oraz zaprezentowali poszczególne wozy strażackie i sprzęt gaśniczy. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących zarówno samej pracy jak i wyposażenia wozu strażackiego. Padały pytania o pojemność zbiorników na wodę, długość węża strażackiego, rodzaj gaśnic, czy też nożyc do rozcinania blach, używanych podczas wypadków samochodowych. Na koniec spotkania zachwycona młodzież podziękowała za wspaniałe przyjęcie i piękną lekcję nie tylko bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wzorców  osobowych i dzielnych postaw w służbie społeczeństwu.

Następnie uczniowie udali się do ratusza miejskiego, gdzie radny miasta Artur Czernecki przedstawił młodzieży Skarbnika Miasta Nowego Sącza ? Panią Jadwigę Kusiak. Młodzi ludzie mieli możliwość usłyszeć o odpowiedzialnej pracy skarbnika oraz jego roli na rozwój i życie miasta. Następnie udali się do sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza, gdzie radny Artur Czernecki przypomniał młodym Sądeczanom o historii miasta oraz akcie lokacyjnym. Następnie zapoznał uczniów z rolą i zadaniami miejskiej rady, zwracając szczególną uwagę na ideę demokracji, samorządności oraz życzliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Mówił o konieczności bycia wrażliwym na niedolę ludzką, a hasłem przewodnim spotkania w sądeckim ratuszu stała się myśl: ?Zostań radnym już dziś!?. Uczniowie klasy V skonfrontowali zdobytą wiedzę z rolami, jakie pełnią w swojej klasie. Porównali pracę samorządu klasowego: przewodniczącej, zastępcy i skarbnika z rolami pełnionymi przez Radę Miasta oraz Prezydenta Nowego Sącza, a także skarbnika miasta. Rozmawiali o tym, że już dziś od nich zależy przyszłość samego siebie, najbliższych oraz lokalnej społeczności, bowiem uczą się odpowiedzialności, rzetelności oraz wrażliwości na ludzką krzywdę. Postanowili ? za wezwaniem Pana Artura Czerneckiego – podjąć się funkcji radnego, troszczącego się o dobro miasta już dziś: zobowiązali się do bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz troski o dobro nie tylko swojej rodziny, ale także swojej klasy, szkoły, podwórka.

Trudne rozmowy o niełatwych sprawach uprzyjemniały słodkości, jakimi zostali uczniowie poczęstowani przez Pana Artura Czerneckiego. Na koniec zostali zaproszeni do Sali Reprezentacyjnej, gdzie usłyszeli opowieści o słynnych Sądeczanach ? między innymi o dzielnej postawie prezydenta miasta Romana Sichrawy.Na koniec  uroczyście podziękowali Radnemu Miasta Nowego Sącza za piękną lekcję historii, patriotyzmu, a także demokracji i ról społecznych. Lekcja ta była niezwykle cenna, bowiem młodzi ludzie zrozumieli, że dysfunkcje psycho-fizyczne nie stoją na przeszkodzie temu, by być odpowiedzialnym za siebie i los drugiego człowieka. Sądecki ratusz żegnała klasa Va słowami: ?Radnym miasta będę już dziś?.

Wychowawcy klasy 5 a – mgr Marzena Matusik,mgr Anna Kowacz

Media o wizycie :

?http://sadeczanin.info/aktualnosci-kultura/art/32584

?http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;niezwykle-spotkania,9324.html