Radny Artur Czernecki interpeluje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo

Podczas 25 sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa zostały złożone przeze mnie interpelacje i zapytania do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza w temacie;

– Wykonania chodnika w miejscu upamiętniającym ofiary katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem oraz dębów katyńskich na terenie dzielnicy Falkowa przy kościele pw. św. Antoniego w Nowym Sączu. Zwróciłem również uwagę na nieprawidłowości w napisach w wykonanych na tabliczkach na głazach pamięci. Jako przykład podałem napis ?Żołnierzom poległym w Katyniu? twierdząc, iż nie tylko żołnierze tam zginęli, ale także m.in. urzędnicy i policjanci? Zawnioskowałem o dokonanie korekty tych napisów.

– Z drugą interpelacją zwróciłem się do Pana Prezydenta w kwestii wykonania obiecanego od lat chodnika łączącego ulicę Długoszowskiego z ul. Falkowską. Skierowałem zapytanie, kiedy planuje się wykonanie chodnika oraz czy uregulowane zostały już wszystkie sprawy własnościowe w związku z planowana inwestycją.

– Po raz kolejny interpelowałem w sprawie dokonania wizji lokalnej na ul. Lwowskiej 144 wraz z udziałem mieszkańców w celu podjęcia jak najszybciej prac zabezpieczających przed dalszą dewastacja obiektów z powodu powstałego tam osuwiska.

Poniżej publikuję dla zainteresowanych treści uzyskanych odpowiedzi: