Czy weżmie Pan również ich kalectwo ?

Szanowni Państwo , poniżej publikujemy artykuł zamieszczony na  portalu sadeczanin.info opisujący zachowanie dyrektora Wydziału ds.Problematyki Osób Niepełnosprawnych Pana Leszka Langera.

Chciałbym poznać tych wszystkich niepełnosprawnych, którymi na co dzień zasłania się Pan dyrektor

Dyrektor Langer parkuje na kopercie. ?Mam do tego prawo?

Czytelnik przysłał do nas list, a w nim zdjęcia samochodu zaparkowanego na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Nadawca listu sugeruje, że właścicielem samochodu jest Leszek Langer, dyrektor Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Osoba, która – wedle przekonania naszego Czytelnika – nie jest uprawniona do pozostawiania samochodu na ?kopertach?.

Leszek Langer potwierdził, że widoczne na fotografiach auto należy do niego. Wyjaśnił również, że do parkowania na ?kopertach? ma pełne prawo, posiada bowiem kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Często jednak wcale nie musi z niej korzystać.
W ramach pracy naszego urzędu pomagamy wielu osobom załatwiać niektóre sprawy w innych urzędach, czy wydziałach. Jeśli przychodzi do mnie osoba niepełnosprawna i trzeba jechać, pomóc jej coś załatwić – jadę z nią. Nie jestem w stanie załatwić wszystkich spraw tutaj, na miejscu (Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych przy ul. Żywieckiej – przyp. red.) – wyjaśnił Leszek Langer. – Akurat w tym przypadku – o ile dobrze pamiętam, bo na zdjęciach brakuje daty – pojechałem z osobą niepełnosprawną do Rzecznika Praw Konsumentów, który jest w pobliżu. Często nawet nie korzystam z karty, którą mam, ale z karty osoby, którą wiozę.
Zapytaliśmy, na jakiej podstawie wydano Leszkowi Langerowi kartę parkingową. – Nie mogę udzielić takiej informacji, bo jest to sprawa poufna – mówi Leszek Langer. – Proszę złożyć oficjalne pismo o udostępnienie dokumentacji medycznej, wtedy odpowiem na to pytanie.

Artykuł ósmy ustawy prawo o ruchu drogowym mówi:
1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1)  kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
2)  pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

KID
fot. arch.

Źródło :www.sadeczanin.info