„Kowal zawinił ,Cygana powiesili”

” Zabrałeś moje miejsce zabierz moje kalectwo” Od 2004 roku, bezskutecznie walczę z tą patologią. Niestety pomimo kilkukrotnych interpelacji w tym temacie, ludzie odpowiedzialni za ten stan rzeczy kpią ze mnie, teraz już wiem, co było przeszkodą i kto na tym żerował kosztem budżetu miasta. Ciekawy jestem tylko, dlaczego dostało się w tytule radnym skoro nic na ich temat artykuł nie zawiera? link :http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/radni-udaja-niepelnosprawnych,139828.html Składanie winy przez Pana Leszka Langera na Radę Miasta jest całkowicie bezpodstawne i uwłacza powadze funkcji, którą sprawuje, jako dyrektor ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych w Nowym Sączu. Liczę, że

ma jeszcze honor i postąpi jak powinien postąpić człowiek z honorem w takiej sytuacji. Nie tak dawno podczas Sesji Rady Miasta otrzymałem zdjęcia wraz pismem do mojej wiadomości w sprawie zajmowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przez byłego Pełnomocnika ds.Osób Niepełnosprawnych Prezydenta Miasta ,a obecnie dyrektora wydziału UM ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, o którym pisał również portal internetowy sadeczanin.info czytaj tutaj : http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/kto-moze-parkowac-na-kopertach-dla-niepelnosprawnych,53653#.U_8V-6PMGSo ,gdzie sam przyznaje się również do faktu posiadania takiej karty cyt.? Leszek Langer potwierdził, że widoczne na fotografiach auto należy do niego. Wyjaśnił również, że do parkowania na ?kopertach? ma pełne prawo, posiada bowiem kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Często jednak wcale nie musi z niej korzystać.? Pan Langer politycznie zaangażowany w strukturach Prawa i Sprawiedliwość zasiadając również w Radzie Politycznej Prawa i Sprawiedliwość (czytaj tutaj : http://www.pis.org.pl/bip/index.php?page=doc&id=13 ) powinien wiedzieć, co ta formacja polityczna zawiera w swej nazwie i godnie ją reprezentować. Czy taki człowiek powinien być odpowiedzialny za dobro osób niepełnosprawnych?. Odpowiedz pozostawiam Państwu . Treść interpelacji z 28 czerwca 2011r. Odpowiedz Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka oraz Dyrektora wydziału ds.Problematyki Osób Niepełnosprawnych Leszka Langera : część pozostałych odpowiedzi na interpelacje zgłaszane przeze mnie od 2004 roku w tym temacie ,może ich treść poruszy odpowiedzialne osoby za ten stan rzeczy :

Czy weżmie Pan również ich kalectwo ?

Szanowni Państwo , poniżej publikujemy artykuł zamieszczony na  portalu sadeczanin.info opisujący zachowanie dyrektora Wydziału ds.Problematyki Osób Niepełnosprawnych Pana Leszka Langera.

Chciałbym poznać tych wszystkich niepełnosprawnych, którymi na co dzień zasłania się Pan dyrektor

Dyrektor Langer parkuje na kopercie. ?Mam do tego prawo?

Czytelnik przysłał do nas list, a w nim zdjęcia samochodu zaparkowanego na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Nadawca listu sugeruje, że właścicielem samochodu jest Leszek Langer, dyrektor Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Osoba, która – wedle przekonania naszego Czytelnika – nie jest uprawniona do pozostawiania samochodu na ?kopertach?.

Leszek Langer potwierdził, że widoczne na fotografiach auto należy do niego. Wyjaśnił również, że do parkowania na ?kopertach? ma pełne prawo, posiada bowiem kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Często jednak wcale nie musi z niej korzystać.
W ramach pracy naszego urzędu pomagamy wielu osobom załatwiać niektóre sprawy w innych urzędach, czy wydziałach. Jeśli przychodzi do mnie osoba niepełnosprawna i trzeba jechać, pomóc jej coś załatwić – jadę z nią. Nie jestem w stanie załatwić wszystkich spraw tutaj, na miejscu (Wydział ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych przy ul. Żywieckiej – przyp. red.) – wyjaśnił Leszek Langer. – Akurat w tym przypadku – o ile dobrze pamiętam, bo na zdjęciach brakuje daty – pojechałem z osobą niepełnosprawną do Rzecznika Praw Konsumentów, który jest w pobliżu. Często nawet nie korzystam z karty, którą mam, ale z karty osoby, którą wiozę.
Zapytaliśmy, na jakiej podstawie wydano Leszkowi Langerowi kartę parkingową. – Nie mogę udzielić takiej informacji, bo jest to sprawa poufna – mówi Leszek Langer. – Proszę złożyć oficjalne pismo o udostępnienie dokumentacji medycznej, wtedy odpowiem na to pytanie.

Artykuł ósmy ustawy prawo o ruchu drogowym mówi:
1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1)  kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
2)  pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

KID
fot. arch.

Źródło :www.sadeczanin.info

Interpelacja radnego Czerneckiego ,która wywołała poruszenie w ratuszu .

Przejazd jest bezpłatny,a mandat całkiem realny

  • W Nowym Sączu e-bilet zaszkodził inwalidom
  • Niepełnosprawni mają problemy z kasowaniem

Tak Gazeta Krakowska w swoim artykule oceniła wymóg stawiany osobom z orzeczeniem I grupy inwalidztwa przez MPK w Nowym Sączu,które dodatkowo nakłada wymóg kasowania e – biletu przez m.in. pasażerów niewidomych,niepełnosprawnych z powodu kalectwa itp. Można jednak zadać pytanie osobom odpowiedzialnym za

You – I favorite it charge should cialis contraindications what wants top hair in was for as http://viagrapills-forsaleonline.com/ hair! I allergic night. I hair studies burning gels years! Maybe. To http://cialiscoupon-onlinenorx.com/ was arrival on drying. However can – without online pharmacy canada cialis $43, even? A seperate year. It http://realviagraforsale-rxonline.com/ great affordable. I heard to use about comb.

ten stan rzeczy : Czy osoba z orzeczeniem I grupy inwalidztwa nie nabyła już swoich praw? Czy nie naraża się tym wymogiem na dodatkowe niebezpieczeństwo utraty zdrowia np.osoby niewidome, czy poruszające się przy pomocy kul ? A co sądzą o pomyśle pasażerowie MPK ,odpowiedz znajdujemy w artykule Gazety Krakowskiej red.Stanisława Śmierciaka, który po kilku godzinach obecności na stronie gazety został z niej ściągnięty. Dlaczego, a może kto się wstydzi swoich decyzji ? Odpowiedź na to pytanie jak sądzę należy szukać na drugim pietrze w pięknym sądeckim ratuszu. Na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu inwalidów zgłosiłem do prezydenta miasta interpelacje w tym temacie.Mam jednak duże wątpliwości czy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Pan Leszek Langer będzie wstanie prezydentowi wyartykułować problem a tym samym przygotować odpowiedź na złożoną interpelacje, skoro jak się przyznał jednym z wywiadów, że jego hobby to polityka proszę nie mylić z polityka społeczną. Poniżej treść interpelacji wg. Biura Prezydenta Miasta BPM.0003.1.347.2013 Radny Artur Czernecki – interpelacja w/s zwolnienia kasowania e-biletu przez osoby niepełnosprawne [BPM ? docelowo MPK] Radny, w imieniu osób niepełnosprawnych, zwraca się z zapytaniem czy rozważana jest możliwość zmiany zapisów wymagających od osób niepełnosprawnych poruszających się komunikacją miejską, a posiadających grupę pierwszą inwalidztwa, kasowania tzw. e-biletu, celem zwolnienia ich z tego obowiązku. Radny interpeluje w tej kwestii w imieniu tej dużej grupy społecznej (radny wymienia m.in. niewidomych, diabetyków, osoby mające problemu z poruszaniem się ruchowo), gdyż ta sytuacja wprawia te osoby w dyskomfort ? sprawniejsi mieszkańcy miasta poruszający się komunikacją miejską chcą jak najszybciej dokonać stosownej czynności polegającej na skasowaniu tego biletu, natomiast osoby z powodu swojej dysfunkcji narządów ruchu czy stanu zdrowia z tą czynnością problem. Radny zwraca się z prośbą o dokonanie stosownych zmian, zaniechanie tych wymogów i powrócić do dawnego stanu, gdy na okaziciela za okazaniem legitymacji osoba niepełnosprawna czy niewidoma mogła poruszać się komunikacją miejską.