Mieszkańcy Nowego Sącza drżą, kiedy pada deszcz

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych spotkań i kierowanych próśb do mnie, jako Waszego radnego, uprzejmie informuję, iż w Waszym imieniu wystąpiłem dwa razy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Krakowie oraz Pana Wojewody Małopolskiego z prośbą o szybką regulację potoku Łubinka w Nowym Sączu. W ostatnim czasie otrzymałem stosowne odpowiedzi, z których treścią chciałbym Państwa zapoznać.

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Nowy Sącz 19 maj 2014r.

Szanowny Panie Wojewodo

Szanowny Panie Dyrektorze RZGW w Krakowie

Szanowni Państwo

W imieniu mieszkańców, a zarazem właścicieli nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie koryta potoku Łubinka na os.Falkowa przy  ulicy Obłazy w Nowym Sączu oraz własnym. Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mający za zadanie zabezpieczenie brzegu na w/w odcinku potoku Łubinka przed powstawaniem dalszych strat w tym również dla Skarbu Państwa( wypłata odszkodowań).

Pragnę poinformować, iż podczas ostatnich ulew, jakie miały miejsce nad Nowym Sączem w dniach  16-17.05.2014r. przepływający przez miasto potok  Łubinka występując ze swojego koryta dokonał licznych szkód w tym zmianę swojego pierwotnego koryta na w/w odcinku powodując tym samym  podmywanie pól uprawnych zabierając wraz z wezbranym nurtem potoku grunty, co z kolei powoduje  straty dla właścicieli nieruchomości, Skarbu Państwa jak również środowiska naturalnego poprzez dodatkowe zmętnianie wód.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie szybkich skutecznych działań powstrzymujących powstawanie z każdą godziną straty nie tylko dla właścicieli, ale również dla Skarbu Państwa a w przyszłości w skuteczny sposób zapobiegną powodzi w tej części miasta.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia mojej prośby.

Zał.

1.Fotografia z miejsca zdarzenia szt.8

Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Załączniki: Zdjęcia 8 szt.

Odpowiedz RZGW z dnia 17 czerwca 2014r.

Nowy Sącz 23 czerwiec 2014r.

Szanowna Pani

mgr inż.Małgorzata Owsiany

Z-ca Dyrektora RZGW

w Krakowie

Pragnę podziękować za podjęcie interwencji  w sprawie regulacji potoku Łubinka w Nowym Sączu na odcinku 7+100 – 7+300 na wysokości ul. Obłazy znajdującego się w zarządzanym przeze mnie osiedlu Falkowa w Nowym Sączu. W piśmie znak: TW-n-631-1-32/14 informuje mnie Pani również, że wykazie szkód powodziowych z maja br. ujęte zostały trzy zadania dotyczące przedmiotowego potoku związku z powyższy zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji, które odcinki pozostałe zostały ujęte w wykazie szkód prócz w/w, ponieważ  pełniąc funkcję Radnego Miasta Nowego Sącza na bieżąco zajmuję się tym problemem podczas pełnienia dyżurów i wielokrotnie podnosiłem podczas obrad Rady Miasta ten problem .

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa w Nowym Sączu

mgr Artur Czernecki

Odpowiedz z dnia 3 lipca 2014r.

Jeden komentarz do “Mieszkańcy Nowego Sącza drżą, kiedy pada deszcz

  1. Pingback: Potok Łubinka już w swoim korycie | Strona domowa Artura Czerneckiego

Możliwość komentowania została wyłączona.