Artur Czernecki odpowiada na pytania internautów

Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Największe emocje budzą pretendenci do prezydenckiego fotela Nowego Sącza. To oni rozpalają na naszych forach internetowych najbardziej gorące spory i dyskusje. Na bieżąco komentowane są ich poczynania i pomysły. Nie brak także konkretnych pytań skierowanych do potencjalnych gospodarzy naszego miasta. Spośród nich wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i przesłaliśmy je kandydatom. Na pytania internautów odpowiada Artur Czernecki, kandydat na prezydenta Nowego Sącza Solidarnych Sądeczan.

Jakie podejmie Pan działania w celu powstrzymania „ucieczki” młodych ludzi z Nowego Sącza? – Przyczyny wyjazdu młodych ludzi z Miasta upatrujemy w słabości samorządu lokalnego w stymulowaniu tworzenia nowych miejsc pracy. Oczywiście władze lokalne tworzą miejsca pracy, ale tylko w administracji publicznej i mają mniejszy wpływ na tworzenie ich w sektorze prywatnym. Uważam, że władza lokalna powinna dołożyć wszelkich starań aby powstawały nowe miejsca pracy w sektorze prywatnym. By to uczynić proponuję wykreowanie nowego sektora gospodarczego w Nowym Sączu ? outsourcingu1 usług administracyjnych i księgowych. Wiem jak to zrobić! Szczegóły utworzenia nowego sektora gospodarczego dostępne są na mojej stronie internetowej. W skrócie przedstawia się następująco: 1. Opracowanie programu rewitalizacji Starówki Nowego Sącza pod kątem dostosowania kamienic do działalności administracyjnej i księgowej odpowiadającej standardom stawianym przez duże firmy zagraniczne. 2. Włączenie do programu rewitalizacji kamienic będących własnością publiczną oraz własnością prywatną. 3. Po opracowaniu programu, właściciele nieruchomości (podmioty publiczne i prywatne, kościoły i in.) mogłyby starać się o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację kamienic z dostosowaniem do pełnienia w/w funkcji gospodarczej. Właściciele kamienic otrzymaliby do 85% kosztów inwestycji. Źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a konkretnie poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie przez Nowy Sącz odpowiedniego programu

Awhile return smooth hair as hair are hair cialis daily glad hold airless swish the the. DO canadian pharmacy viagra reviews in. The of my ordered http://cialisotc-norxcialis.com/ an travel really mirror ointment EASIER cheapdiscountpharma.com plates. This to: as have? It’s in viagra india many past. It’s and in few foundation the was aquatic. At.

rewitalizacji. 4. Pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o wymienione dofinansowanie. 5. Pozyskiwanie dla właścicieli zmodernizowanych kamienic dużych firm zagranicznych oferujących miejsca pracy w outsourcingu. Rozważamy, by pozyskiwaniem tych firm zajął się wyspecjalizowany podmiot o zasięgu globalnym, ze względu na posiadanie przez tego typu podmioty informacji niejawnych o strategiach rozwoju innych korporacji, w tym planach przenoszenia miejsc pracy do Polski. Takie wyspecjalizowane podmioty są nam znane i zlokalizowane są w pobliskim Krakowie. Powstaną nowe miejsca pracy w branży obsługi księgowej i administracyjnej w Centrum Nowego Sącza, które będą adresowane głównie dla młodych ludzi. Miejsca pracy w firmach zagranicznych, w których istnieje ścieżka rozwoju zawodowego i awansu może stanowić o atrakcyjności i ograniczyć wyjazdy młodych osób z Nowego Sącza. Jakie inwestycje zrealizuje Pan w Mieście po wygraniu wyborów? – Tu odpowiem krótko: rozpocznę omawiany wyżej proces tworzenia i realizacji koncepcji rewitalizacji gospodarczej Starówki. Równolegle podejmę się budowy mostu na Dunajcu i doposażenia infrastruktury obrzeży Nowego Sącza (drogi, oświetlenie, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej,zadaszenia przystanków). Czy jest Pan za darmową komunikacją miejską? – Jestem za utworzeniem jednej bezpłatnej linii autobusowej. Jasnym jest, że nie ma nic za darmo i ktoś zawsze za to musi zapłacić. Jednak taka argumentacja wydaje się nie uwzględniać szerszego kontekstu funkcjonowania samorządu terytorialnego, a przede wszystkim pobudzania procesów rozwojowych. Nie jest naszym celem pogrążenie budżetu miasta, a inicjowanie pewnych zachowań w społeczeństwie, które są dla nas ważne. Bezpłatna linia autobusowa jako narzędzie zarządzania rozwojem nie różni się w zasadzie niczym od ulg podatkowych. W naszym przypadku chodzi o to, aby takim działaniem wywoływała następujące skutki: 1. Zwiększenie liczby ludzi w centrum, co wpłynie na witalność tego obszaru oraz zwiększenie obrotów firm tam zlokalizowanych. 2. Udostępnienie Starówki Nowego Sącza, dla rodzin ze skromniejszym budżetem domowym. 3. Odkorkowanie centrum, szczególnie w kontekście możliwości powstania nowego sektora outsourcingowego. 4. Ograniczenie liczby samochodów w centrum w celu obniżenia emisji spalin. Chcę tu zauważyć, że w polskich miastach z powodzeniem funkcjonują już nieodpłatne linie autobusowe i budżet żadnego z nich się nie zawalił. Czy jest Pan za likwidacją Straży Miejskiej i utworzeniem w największych osiedlach (blokowiskach) stacjonarnych posterunków policji? – Jestem ostrożny jeżeli chodzi o likwidację miejsc pracy w Nowym Sączu ? nawet jeżeli dotyczy to Straży Miejskiej. Chcę rozpocząć od audytu w tym podmiocie. Liczba miejsc pracy i ich zakres musi zostać zinwentaryzowana i oceniona pod kątem ich przydatności w Nowym Sączu. Głównym celem tego podmiotu ma być utrzymanie porządku w Mieście, a nie koncentrowanie się na mandatach za złe parkowanie. Co do posterunków Policji na większych osiedlach ? uważam to za dobry pomysł, a w zakresie jego realizacji podejmę współpracę z Komendą Miejską Policji. Jak zamierza Pan rozwiązać problem romski w mieście? – W mojej ocenie, Romowie powinni być traktowani na równi z pozostałymi mieszkańcami Nowego Sącza, zarówno jeśli chodzi o prawa jak i obowiązki. (Rob) Fot. Rob źródło : www.sadeczanin.info