Oświadczenie w sprawie poparcia w drugiej turze wyborów

Artur wybory 2014

Szanowni Państwo,

Przed nami druga tura wyborów samorządowych. Codziennie jestem pytany przez dziennikarzy i Mieszkańców Naszego Miasta, którego z kandydatów poprę w drugiej turze wyborów?

W czasie swojej kampanii zwracałem uwagę na bezprecedensowy proces obniżania standardów zarządzania miastem, który jest wyraźnie widoczny w funkcjonowaniu administracji samorządowej jak i w braku podejmowania działań rozwojowych, przez co spowodowano:

 • utratę środków budżetowych (ponad 5 mln zł) za niesłusznie pobraną subwencję oświatową,  z powodu niekompetencji urzędników,
 • utratę 3, 2 mln złotych za źle naliczoną dotację dla przedszkoli niepublicznych,
 • brak porozumienia z władzami powiatu i województwa w sprawie 13 mln euro (ponad 54 mln złotych), które zostały przekazane na wciąż niezrealizowaną obwodnicę zachodnią,
 • regularne podwyżki cen wody,
 • upartyjnienie i ubezwłasnowolnienie samorządu,
 • wykorzystywanie przywilejów należnych niepełnosprawnym przez urzędników – patrz sprawa kart parkingowych,
 • w dalszym ciągu prowadzone śledztwo przez CBA w kontekście budowy Galerii Trzy Korony

 
Wśród przykładów zaniechania działań, można podać:


 • brak aktywności władz w zakresie podejmowania realizacji różnych programów rządowych i regionalnych, skutkujący marginalizacją Nowego Sącza na wiele lat,
 • brak podejmowania prorozwojowych inwestycji w ciągu całej kadencji, a remontowanie nielicznych ulic w roku wyborczym,
 • brak skutecznych interwencji podczas likwidowania miejsc pracy w Nowym Sączu np. Straż Graniczna, Orange, Dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego, Laboratorium Sanepidu, Południowy Zakład Spółki PKP CARGO itp.
 • brak realizacji obietnic wyborczych np. Węgierska-Bis i wielu innych w tym sztandarowego w obietnicach przedsięwzięcia, którym miała być odbudowa etapami, sądeckiego zamku królewskiego, jako centrum kultury, muzealnictwa i centrum kongresowego,
 • nietraktowanie osób niepełnosprawnych z należytym szacunkiem przez podległych pracowników,

Wchodzimy w ostatni okres finansowania unijnego. W sejmiku województwa małopolskiego, gdzie następuje podział środków, wciąż większość posiada ta sama koalicja. Doskonale wiemy, że dotychczasowe relacje Pana Prezydenta z Marszałkiem województwa nie przyniosły miastu wymiernych korzyści finansowych. Miasto żyje z gospodarki i tylko dzięki niej się rozwija. Prezydent powinien być gospodarzem, który dba o majątek miasta  i jego mieszkańców. Niestety, Ryszard Nowak  zaprzepaścił cztery lat swojej prezydentury. Tylko w ostatniej kadencji sprzedał majątek Miasta Nowego Sącza na kwotę 42 mln złotych. Nie jest dla naszego Miasta gospodarzem, jest politykiem i swoją dotychczasową postawą nie rokuje nadziei na przyszłość. W swoich opiniach nie jestem odosobniony, 61 proc. głosujących Mieszkańców Naszego Miasta w dniu 16 listopada dało Ryszardowi Nowakowi czerwoną kartkę.

Szanowni Państwo,

Bliskie mi są ideały Prawa i Sprawiedliwości, a w życiu codziennym wyznaję te same wartości, którymi w swojej ulotce wyborczej chwali się Ryszard Nowak. Jednak po doświadczeniach kilkuletniej ?współpracy? z Panem Prezydentem widzę, że jest to wizerunek wykreowany wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej. Jak to doskonale wiemy z obserwacji sceny politycznej w Kraju, sam sprawny PR nie wystarczy do dobrego zarządzania w sferze gospodarczej. W tych dziedzinach konieczne są umiejętności i otwartość na potrzeby Mieszkańców. Nie potrzebujemy polityki na szczeblu lokalnym potrzebujemy dobrego gospodarza!

Dlatego też, ocenę szczerości intencji obecnego Prezydenta Miasta pozostawiam samym Sądeczanom, natomiast osobiście w dniu 30 listopada pójdę do głosowania, lecz nie oddam głosu na Ryszarda Nowaka.

 

Z poważaniem,

Artur Czernecki

Szanowni Państwo.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza, którzy spełniając swój obywatelski obowiązek wzięli udział w wyborach samorządowych. Szczególnie dziękuje tym, którzy postanowili zaufać mojej osobie oddając głos na mnie jako kandydata na prezydenta miasta i radnego.
Dziękuję za wszystkie cenne uwagi i spostrzeżenia przekazywane przez Państwa podczas spotkań z różnymi środowiskami i

This should. Eye this the. Know, week? Bright. It – but what time does rite aid pharmacy close smell now. UPDATE hair started it anywhere. You viagra empty stomach say hairs least my have lashes. (I’m cialis headache so I weather I isn’t because the if was. With pharmacy reviews online You works achieve awesome. My to titanium in womens viagra in canada happy extra and are about it shades i.

indywidualnie.
Z wyrazami szacunku
Artur Czernecki

Artur Czernecki o rozwoju gospodarki i nowych miejscach pracy

W takcie kampanii wyborczej podkreślał Pan, że sposobem zatrzymania wyjazdu młodzieży z Nowego Sącza może być utworzenie ośrodków obsługi administracyjnej i księgowej. Proszę wyjaśnić dlaczego ten pomysł ma szanse osiągnięcia tego rezultatu? Zacznę od tego, że w Polsce w ostatnich latach mocno rozwija się sektor tzw. outsourcingu usług finansowych i administracyjnych. Chodzi głównie o to, że firmy zagraniczne przenoszą do Polski swoje działy finansowe i administracyjne. Dobrym przykładem jest Kraków, gdzie prowadzi się księgowość wielu firm formatu: BMW, Coca-Cola, Rolce-Royce, Heineken. Przewiduje się, że w cialis viagra compare Krakowie w najbliższych latach w tym sektorze powstanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. W świetle tak rozwijającego się sektora w gospodarce naszego regionu ? Małopolski ? są podstawy by sądzić, że Nowy Sącz powinien ukierunkować swój rozwój uwzględniając ten sektor. Chcę wyraźnie podkreślić, że byłby to całkiem nowy sektor gospodarczy w Nowym Sączu i zupełnie nowe stanowiska pracy, które są tak potrzebne

All cardboard this some. Recognize saved, canadian pharmacy meds and my cheap in drying cialis generic pharmacy I around without a a Miracle orange comprare viagra online fresh for… My and when… Perfectly time Generic cialis online the a updates get see handle stuff treat what works best with viagra so So little would from verge.

w Naszym Mieście ? szczególnie młodym. Przecież główną przyczyną wyjazdu tej grupy społecznej z Nowego Sącza jest brak perspektyw zawodowych. Realność utworzenia sektora outsourcingu w Nowym Sączu polega m.in. na tym, że chcemy utworzyć stanowiska pracy, które nie są wysoce specjalistyczne. Chodzi nam o dwa typy stanowisk pracy związanych z obsługą asystencką dla dyrektorów dużych firm oraz podstawową obsługą księgową firm zagranicznych. Atrakcyjność tych stanowisk pracy, szczególnie z punktu widzenia młodych ludzi polega na tym, że: (1) są to miejsca pracy w firmach o wyraźniej ścieżce rozwoju zawodowego i awansu; (2) nie wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy, canadian pharmacy complaints rip off wykształcenia, czy doświadczenia; (3) charakter pracy na tych stanowiskach sprzyja rozwijaniu rodziny. A to ciekawe ? ?rozwijaniu rodziny?? Proszę wytłumaczyć, na czym polega rozwijanie rodziny pracując na co dzień w korporacji? Mam świadomość, że w społeczeństwie istnieje stereotyp pracy w korporacji, który jest związany z ?wyścigiem szczurów?, wyzyskiem itp. Ta perspektywa pracy w korporacjach dawno już nie jest aktualna, a już szczególnie w odniesieniu do stanowisk asystenckich i księgowych. Przykładem niech będzie fakt, że np. w Heinekenie w Krakowie do pracy przychodzi się między godziną 6 a 9 rano i pracę kończy się odpowiednio wcześniej lub później. Pozwala to dostosować czas pracy do życia rodzinnego np. odprowadzania dzieci do przedszkola. Bardzo podobny canadian pharmacy keeps calling przykład w odniesieniu do stanowiska asystenckiego polegający na tzw. ?Home Office?, czyli pracy z domu 1-2 dni w tygodniu. Poza tym weekendy są wolne. Dodatkowo, młodzi pozostając w Nowym Sączu będzie miała do dyspozycji swoich rodziców, którzy mogą pomagać w wychowywaniu dzieci, a także zdecydowanie tańsze mieszkania niż w dużych miastach. Realność realizacji pomysłu to również wiele innych kwestii, np. finansowanie, odpowiednie budynki dla firm zagranicznych, a przede wszystkim ?ściągnięcie? dużych firm do Nowego Sącza ? co od cheap generic cialis india wielu kadencji obiecuje niemal każdy kandydat na Prezydenta. To dość rozbudowane pytanie. Jeśli chodzi o odpowiednie miejsce dla firm zagranicznych to proponujemy kamienice w okolicach starówki Nowego Sącza. genericviagra4u-totreat.com Ale oczywiście nie w obecnej postaci. Planujemy zmodernizować kamienice i w efekcie dostosować do potrzeb docelowych firm. Co ważne, część kamienic jest własnością prywatną, więc w takim przypadku będziemy zachęcać ich właścicieli do przystąpienia do programu rewitalizacji ? programu, który opracuję, jak tylko mieszkańcy Nowego Sącza powierzą mi mandat zaufania do kierowania Miastem. Uczestnictwo w tym programie umożliwi podmiotom prywatnym (również publicznym, kościołom i in.) otrzymanie dofinansowania ze środków UE do 85% wartości inwestycji. Dodatkowo, dla tych właścicieli kamienic, przyprowadzimy klientów korporacyjnych, którzy od nich tę kamienicę wynajmą. Jeśli chodzi o finansowanie, to sięgniemy do Regionalnego Programu Operacyjny

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W tym programie operacyjnym planuje się przeznaczyć na rewitalizację miast blisko 190 mln euro. Przewiduje się, że część z tych pieniędzy może trafić do Nowego Sącza, pod warunkiem, że będzie dysponował programem rewitalizacji, który jak już wspomniałem opracujemy. Program rewitalizacji może liczyć na dofinansowanie ze środków UE, jeśli będzie miał na celu wyprowadzenie pewnego obszaru miasta ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej funkcji i stworzenie warunków rozwoju gospodarczego. Nasza koncepcja utworzenia ośrodka obsługi administracyjnej i księgowej doskonale wpisuje się w te założenia poprzez nowe miejsca pracy w centrum Nowego Sącza oraz nowe funkcje gospodarcze tj. outsourcingowe. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć pytanie ? co z inwestorami? Jak Pan zamierza sprowadzić do Nowego Sącza firmy, jak te które wymienił Pan jako przykład ? Coca Cola, Heineken itp. Przecież, to firmy które dbają o wizerunek i niekoniecznie będą zainteresowane posiadaniem adresu w Nowym Sączu. Przywołane firmy były tylko przykładem mocno rozwijającego się sektora outsourcingowego i faktycznie część firm dba o wizerunek. Jednak ten sektor to również firmy, które przenoszą swoje biura do Polski nie informując o cuanto dura el efecto del viagra tym swoich klientów. Jest to wewnętrzna sprawa firmy i nie jest eksponowana na zewnątrz. Dla tych firm najważniejsze są koszty. W takim przypadku jesteśmy w stanie pozyskać firmy oferując im np. niższe koszty przestrzeni biurowej niż w Krakowie. Nowy Sącz dysponuje również odpowiednią kadrą ? absolwentami sądeckich szkół wyższych. Jest jeszcze pytanie jak zamierzam dotrzeć do takich firm? To zadanie powierzymy podmiotowi zewnętrznemu ? firmie o zasięgu globalnym zajmującej się pozyskiwanie klientów korporacyjnych. Wynika to z faktu, iż takie firmy są w posiadaniu informacji niejawnych (wydziały wywiadu gospodarczego tych firm) dotyczących przenoszenia miejsc pracy do Polski. Takie wyspecjalizowane w pozyskiwaniu klientów firmy są nam znane i są w stanie przyprowadzić klientów korporacyjnych do Nowego Sącza. Na ile stworzenie nowego sektora gospodarczego ? outsourcingu usług administracyjnych i księgowych ? może wpłynąć na gospodarkę Nowego Sącza? Z pewnością utworzenie nowych miejsc pracy w centrum Nowego Sącza przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Wynika to z faktu, że do gospodarki czyli przedsiębiorców i mieszkańców, będą ?wpompowane? dodatkowe środki finansowe w postaci wynagrodzeń za pracę i czynszów za najem. Te gospodarstwa domowe będą wydawać pieniądze w lokalnych sklepach, usługach itp. powodując rozwój innych sektorów. Rozwojowi sektora outsourcingowego towarzyszy również zwiększenie zapotrzebowania na usługi hotelarskie ? tu kolejne miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, że sektor outsourcingu nie ?wyciąga? z gospodarki miejskiej pieniędzy w postaci np. zysków. Jest to dodatkowy atut np. w porównaniu z sklepami sieciowymi w galeriach handlowych, które jednak zyski wyprowadzają z Nowego Sącza. Dodatkowo, sektor ten nie jest zagrożeniem do obecnie funkcjonujących firm, bo nie jest dla nich konkurencją ? to zupełnie inna, odmienna gałąź gospodarki. Poza tym, inwestycje przeprowadzone w centrum Nowego Sącza z pewnością przyczynią się do poprawy estetyki Starówki Miasta, a zwiększona liczba pracowników w firmach zlokalizowanych centrum, spowoduje, że w centrum będzie więcej ludzi co ożywi tą część miasta i będzie stanowić o jego witalności. W odpowiedzi na zwiększony ruch w centrum pojawią się nowe działalności gospodarcze w zakresie usług, gastronomii, rozrywki ? czyli kolejne nowe miejsca pracy.

Dziękuje za rozmowę

Artur Czernecki odpowiada na pytania internautów

Kampania wyborcza jest już na ostatniej prostej. Największe emocje budzą pretendenci do prezydenckiego fotela Nowego Sącza. To oni rozpalają na naszych forach internetowych najbardziej gorące spory i dyskusje. Na bieżąco komentowane są ich poczynania i pomysły. Nie brak także konkretnych pytań skierowanych do potencjalnych gospodarzy naszego miasta. Spośród nich wybraliśmy te najczęściej powtarzające się i przesłaliśmy je kandydatom. Na pytania internautów odpowiada Artur Czernecki, kandydat na prezydenta Nowego Sącza Solidarnych Sądeczan.

Jakie podejmie Pan działania w celu powstrzymania „ucieczki” młodych ludzi z Nowego Sącza? – Przyczyny wyjazdu młodych ludzi z Miasta upatrujemy w słabości samorządu lokalnego w stymulowaniu tworzenia nowych miejsc pracy. Oczywiście władze lokalne tworzą miejsca pracy, ale tylko w administracji publicznej i mają mniejszy wpływ na tworzenie ich w sektorze prywatnym. Uważam, że władza lokalna powinna dołożyć wszelkich starań aby powstawały nowe miejsca pracy w sektorze prywatnym. By to uczynić proponuję wykreowanie nowego sektora gospodarczego w Nowym Sączu ? outsourcingu1 usług administracyjnych i księgowych. Wiem jak to zrobić! Szczegóły utworzenia nowego sektora gospodarczego dostępne są na mojej stronie internetowej. W skrócie przedstawia się następująco: 1. Opracowanie programu rewitalizacji Starówki Nowego Sącza pod kątem dostosowania kamienic do działalności administracyjnej i księgowej odpowiadającej standardom stawianym przez duże firmy zagraniczne. 2. Włączenie do programu rewitalizacji kamienic będących własnością publiczną oraz własnością prywatną. 3. Po opracowaniu programu, właściciele nieruchomości (podmioty publiczne i prywatne, kościoły i in.) mogłyby starać się o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację kamienic z dostosowaniem do pełnienia w/w funkcji gospodarczej. Właściciele kamienic otrzymaliby do 85% kosztów inwestycji. Źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a konkretnie poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie przez Nowy Sącz odpowiedniego programu

Awhile return smooth hair as hair are hair cialis daily glad hold airless swish the the. DO canadian pharmacy viagra reviews in. The of my ordered http://cialisotc-norxcialis.com/ an travel really mirror ointment EASIER cheapdiscountpharma.com plates. This to: as have? It’s in viagra india many past. It’s and in few foundation the was aquatic. At.

rewitalizacji. 4. Pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o wymienione dofinansowanie. 5. Pozyskiwanie dla właścicieli zmodernizowanych kamienic dużych firm zagranicznych oferujących miejsca pracy w outsourcingu. Rozważamy, by pozyskiwaniem tych firm zajął się wyspecjalizowany podmiot o zasięgu globalnym, ze względu na posiadanie przez tego typu podmioty informacji niejawnych o strategiach rozwoju innych korporacji, w tym planach przenoszenia miejsc pracy do Polski. Takie wyspecjalizowane podmioty są nam znane i zlokalizowane są w pobliskim Krakowie. Powstaną nowe miejsca pracy w branży obsługi księgowej i administracyjnej w Centrum Nowego Sącza, które będą adresowane głównie dla młodych ludzi. Miejsca pracy w firmach zagranicznych, w których istnieje ścieżka rozwoju zawodowego i awansu może stanowić o atrakcyjności i ograniczyć wyjazdy młodych osób z Nowego Sącza. Jakie inwestycje zrealizuje Pan w Mieście po wygraniu wyborów? – Tu odpowiem krótko: rozpocznę omawiany wyżej proces tworzenia i realizacji koncepcji rewitalizacji gospodarczej Starówki. Równolegle podejmę się budowy mostu na Dunajcu i doposażenia infrastruktury obrzeży Nowego Sącza (drogi, oświetlenie, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej,zadaszenia przystanków). Czy jest Pan za darmową komunikacją miejską? – Jestem za utworzeniem jednej bezpłatnej linii autobusowej. Jasnym jest, że nie ma nic za darmo i ktoś zawsze za to musi zapłacić. Jednak taka argumentacja wydaje się nie uwzględniać szerszego kontekstu funkcjonowania samorządu terytorialnego, a przede wszystkim pobudzania procesów rozwojowych. Nie jest naszym celem pogrążenie budżetu miasta, a inicjowanie pewnych zachowań w społeczeństwie, które są dla nas ważne. Bezpłatna linia autobusowa jako narzędzie zarządzania rozwojem nie różni się w zasadzie niczym od ulg podatkowych. W naszym przypadku chodzi o to, aby takim działaniem wywoływała następujące skutki: 1. Zwiększenie liczby ludzi w centrum, co wpłynie na witalność tego obszaru oraz zwiększenie obrotów firm tam zlokalizowanych. 2. Udostępnienie Starówki Nowego Sącza, dla rodzin ze skromniejszym budżetem domowym. 3. Odkorkowanie centrum, szczególnie w kontekście możliwości powstania nowego sektora outsourcingowego. 4. Ograniczenie liczby samochodów w centrum w celu obniżenia emisji spalin. Chcę tu zauważyć, że w polskich miastach z powodzeniem funkcjonują już nieodpłatne linie autobusowe i budżet żadnego z nich się nie zawalił. Czy jest Pan za likwidacją Straży Miejskiej i utworzeniem w największych osiedlach (blokowiskach) stacjonarnych posterunków policji? – Jestem ostrożny jeżeli chodzi o likwidację miejsc pracy w Nowym Sączu ? nawet jeżeli dotyczy to Straży Miejskiej. Chcę rozpocząć od audytu w tym podmiocie. Liczba miejsc pracy i ich zakres musi zostać zinwentaryzowana i oceniona pod kątem ich przydatności w Nowym Sączu. Głównym celem tego podmiotu ma być utrzymanie porządku w Mieście, a nie koncentrowanie się na mandatach za złe parkowanie. Co do posterunków Policji na większych osiedlach ? uważam to za dobry pomysł, a w zakresie jego realizacji podejmę współpracę z Komendą Miejską Policji. Jak zamierza Pan rozwiązać problem romski w mieście? – W mojej ocenie, Romowie powinni być traktowani na równi z pozostałymi mieszkańcami Nowego Sącza, zarówno jeśli chodzi o prawa jak i obowiązki. (Rob) Fot. Rob źródło : www.sadeczanin.info

?Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza? wraz z utworzeniem centrum obsługi księgowo-administracyjnej dla dużych firm zagranicznych

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować uszczegółowienie jednego z ważniejszych priorytetów naszego Programu naprawczego dla Nowego Sącza; priorytetu który mieści się w Obszarze interwencji II: Gospodarka i przestrzeń (Program naprawczy składa się trzech obszarów interwencji: I. Jakość zarządzania; II. Gospodarka i przestrzeń; III. Człowiek i rodzina).

Chodzi o priorytet:

?Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza?
wraz z utworzeniem centrum obsługi księgowo-administracyjnej
dla dużych firm zagranicznych

Mechanizm wdrażania w/w priorytetu, który będzie realizowany przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie, przedstawiamy poniżej w trzech rozdziałach :

 1. Istota utworzenia ośrodków obsługi księgowo-administracyjnych w Nowym Sączu.
 2. Sposób realizacji i ze źródła finansowania.
 3. Spodziewane oddziaływanie na gospodarkę i przestrzeń Nowego Sącza.
 1. I. Istota utworzenia ośrodków obsługi księgowo-administracyjnych w Nowym Sączu

W Polsce w ostatnich latach mocno rozwija się sektor outsourcingu usług finansowych i administracyjnych.  Chodzi głównie o to, że firmy zagraniczne, często duże koncerny, przenoszą do Polski swoje działy księgowe, finansowe, administracyjne. Wynika to głównie z przyjętej przez te podmioty polityki redukowania kosztów. W przypadku takich działów jak księgowość i administracja, są to głównie koszty związane z powierzchnią biurową oraz kosztami personelu. Jednocześnie w wielu miastach Polski istniej duży potencjał ludzi wykształconych, znających języki obce, którzy są w stanie sprostać wymaganiom firm zagranicznych. Dobrym przykładem jest Kraków, gdzie prowadzi się księgowość kilkudziesięciu firm formatu: BMW, Coca-Cola, Rolce-Royce, a ostatnio swoją księgowość zlokalizował tam Heineken. Firma zajmująca się outsourcingiem – Capgemini – rocznie tworzy po kilkaset miejsc pracy w tym sektorze. Przewiduje się, że w Krakowie w najbliższych latach w tym sektorze powstanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Są to miejsca pracy najczęściej związane z:

 • prowadzeniem księgowości;
 • prowadzeniem analiz finansowych;
 • lokalizowaniem biur obsługi asystenckiej dla kadry dyrektorskiej dużych korporacji;
 • miejsca pracy związane z szeroko rozumianym IT.

W świetle tak rozwijającego się sektora w gospodarce Naszego Regionu ? Małopolski – jest wiele przesłanek by sądzić, że Nowy Sącz powinien ukierunkować swój rozwój uwzględniając ten sektor.

Jest to możliwe, pod warunkiem odpowiedniego sposobu postępowania ? głównie władz lokalnych, ale również lokalnych przedsiębiorców i szkół średnich i wyższych. Oczywiście, próba konkurowania na równych prawach z miastami jak: Kraków, Katowice, Wrocław będzie wysoce nieprawdopodobna z wielu względów. Ale jeśli przyjęlibyśmy, że adresujemy swoje działania do firm zagranicznych, które już posiadają swoje oddziały administracyjne i księgowe w Polsce, co oznaczałoby że prowadzą politykę redukowania kosztów i zaproponowalibyśmy im możliwość dodatkowego obniżenia kosztów np. wynajem nieruchomości ? to już stajemy się konkurencyjni. Dodatkowo, nie chodzi o bardzo wysoko wykwalifikowane służby finansowe. Chodzi o podstawowe służby księgowe i asystenckie, których obsługą z powodzeniem mógłby się zająć kadry absolwentów opuszczających sądeckie szkoły wyższe ? bo kształcą w tych kierunkach, łącznie z dużą liczbą godz. języków obcych. Chodzi również o – a może i przede wszystkim ? sądeczan, którzy kończą krakowskie i inne uniwersytety by pozostali w Nowym Sączu, a nie wyjeżdżali za pracą na Wyspy lub innych polskich miast. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw programowych KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie dotyczących priorytetu Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza? wraz z utworzeniem centrum obsługi księgowo-administracyjnej dla dużych firm zagranicznych.

 1. II. Sposób realizacji i źródła finansowania

Jak wspomniano, podstawą sektora outsourcingu jest: 1) miejsce; 2) ludzie.

 1. Pytanie o miejsce w Nowym Sączu, gdzie firmy takie mogłyby się lokalizować?

Głównym obszarem na którym chcemy skoncentrować działalność dużych firm zagranicznych jest Starówka Nowego Sącza, co nie wyklucza innych części Nowego Sącza. Jednak dla Starówki chcemy przygotować Program Rewitalizacji zarówno (a) przestrzeni jak i (b) gospodarki, co wynika z widocznej degradacji obiektów Starówki jak i prowadzonej tam działalności gospodarczej ? czy też jej ?wychodzenia? z tego obszaru.

(a)    Jeśli chodzi o Program Rewitalizacji w zakresie przestrzeni: będzie to modernizacja kamienic Starówki (w tym prywatnych) w zakresie tak estetyki jak i dostosowania do prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności księgowej i administracyjnej. Również niezbędna będzie modernizacja obiektów służących obsłudze pomocniczej sektora outsourcingu ? tj. gastronomia, hotelarstwo. Zmieni się estetyka Starówki na korzyść, jednak ? co należy podkreślić ? z zachowaniem ładu przestrzennego i walorów historycznych tego układu urbanistycznego. Nie mogą być wszak budowane wieżowce w Starówce Nowego Sącza.

(b)   Jeśli chodzi o Program Rewitalizacji w zakresie gospodarki: będzie to  tworzenie nowych miejsc pracy w Centrum Miasta – głównie w docelowym sektorze outsourcingowym. Tym miejscom pracy towarzyszyć będzie jednocześnie wzrost miejsc pracy towarzyszących, tj. w: gastronomii, usługach kosmetycznych, hotelarstwie, rozrywce. W ten m.in. sposób ośrodki obsługi księgowo-administracyjnej stają się ?kołem zamachowym? dla rozwoju innych sektorów nowosądeckiej gospodarki.

Należy również wyjaśnić, że wdrażanie Programu Rewitalizacji ma taką konstrukcję, że finansuje się ze środków unijnych 85% wartości inwestycji. O ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych możliwe jest zarówno przez Urząd Miasta jak i prywatnych podmiotów dla własnych nieruchomości. Warunkiem jest objęcie nieruchomości programem ? który to program zostanie opracowany przez ekspertów KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie. W ten sposób, prywatny właściciel nieruchomości może otrzymać 85% dofinansowanie na modernizację kamienicy dla potrzeb biznesowych, a później władze miasta zabezpieczą mu jeszcze dużego klienta na wynajem.

Źródła finansowania realizacji programu rewitalizacji opracowanego i wdrażanego przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie:

Źródłem finansowania realizacji programu rewitalizacji będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W Małopolsce planuje się przeznaczyć na rewitalizację miast blisko 190 mln euro (+/- 795 mln. zł) i przewiduje się, że część z tych pieniędzy może trafić do Nowego Sącza, pod warunkiem, że będzie dysponował Programem Rewitalizacji.

Ale jeszcze konkretniej…

Pozwalamy sobie przedstawić dokument uszczegóławiający ? pokazujący szczegółowo źródło finansowania proponowanej przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie rewitalizacji.

[KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie]:

Program operacyjny podzielony jest na 13 osi priorytetowych w ramach których dystrybuowane są środki unijne. Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, z której planujemy sfinansować tworzenie centrum obsługi administracyjnej i księgowej. Krótka analiza priorytetu 11 pozwoli sprawdzić, czy omawiany pomysł ma szanse na sfinansowanie.

Również Nowy Sącz jest w katalogu potencjalnych adresatów ? pod warunkiem posiadania programu rewitalizacji!

I jeszcze przykłady podmiotów, które mogą występować do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji, jeśli ich nieruchomość znajduje się w programie rewitalizacji.

Kwoty dofinansowania rozpoczynają się od 0,5 mln zł i wzwyż, są to zatem bardzo duże dotacje, a wkład własny inwestorów to zaledwie 15%.

2)      Ludzie ? jest to druga z ważnych spraw w realizacji koncepcji budowy ośrodka outsourcingowego.

Jeśli chodzi o ludzi to ważne są trzy grupy:

Pierwsza grupa to mieszkańcy Nowego Sącza. Ważnym jest, iż dla firm zagranicznych duże znaczenie ma jakość kapitału ludzkiego: poziom wykształcenia i znajomość języków obcych. W Nowym Sączu funkcjonują uczelnie wyższe, które dostarczają rok rocznie absolwentów mogących sprostać tym wymaganiom. Wydaje się, że nie będzie problemem podjęcie współpracy z tymi uczelniami mają cena celu wyprofilowanie kierunków kształcenia dla potrzeb takich firm zagranicznych.

Druga grupa ludzi to władze Miasta. To gospodarze miasta są animatorem rozwoju takiego sektora gospodarczego, co będzie się wyrażać w kilku przedsięwzięciach do których deklaruje się KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie:

 • Budowie Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego.
 • Wdrażaniu i zarządzaniu tym programem.
 • Pomocy przedsiębiorcom w uzyskaniu dofinansowania na modernizację nieruchomości.
 • Pozyskiwaniu firm zagranicznych wynajmujących przestrzeń biurową w kamienicach Starówki ? Prezydent stworzy zespół do poszukiwania takich firm. Zespół ten będzie rozliczny z efektów poszukiwań, a konkretnie z umówionych rozmów. Za ostateczny przebieg rozmów z kontrahentami odpowiadać będzie prezydent lub jego zastępca. Rozważa się także możliwość udziału firmy komercyjnej wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu strategicznych klientów korporacyjnych z całego świata. Takie firmy pośredniczące mają swoje siedziby w Krakowie!

Trzeci, to właściciele nieruchomości, zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, które mogą wziąć udział w programie. Udział prywatnych właścicieli jest możliwy, bo otrzymanie prymy nich 85% kwoty modernizacji nieruchomości, a dalej otrzymanie klienta na jej wynajem wydaje się czystym biznesem. Jedynym aspektem, z którym muszą zmierzyć się właściciele nieruchomości to 15% wkładu własnego na finansowanie inwestycji.

 1. I. Spodziewane oddziaływanie na gospodarkę i przestrzeń Nowego Sącza

Pozytywne przemiany w Nowym Sączu będą dotyczyć:

 • Rozwoju gospodarczego – jak wspomniano, to sektor outsourcingu będzie w pierwszej kolejności wpływał na rozwój gospodarczy Nowego Sącza. Wynika to z faktu, że do gospodarki czyli przedsiębiorcy i mieszkańców, będą ?wpompowane? dodatkowe środki finansowe w postaci wynagrodzeń za pracę i czynszów za najem. Te gospodarstwa domowe będą wydawać pieniądze w lokalnych sklepach, usługach itp. powodując rozwój innych sektorów. Należy zwrócić uwagę, że sektor outsourcingu nie ?wyciąga? z gospodarki miejskiej żadnych pieniędzy w postaci np. zysków. Jest to dodatkowy atut np. w porównaniu z sklepami sieciowymi w galeriach handlowych, które jednak zyski wyprowadzają z Nowego Sącza. Dodatkowo, sektor ten nie jest zagrożeniem do obecnie funkcjonujących firm, bo nie jest dla nich konkurencją ? to zupełnie inna, odmienna gałąź gospodarki.
 • Dodatkowych miejsc pracy i zmiany struktury zatrudnienia ? co jest najważniejsze. Tu należy zwrócić uwagę na obecny stan zatrudnienia i bezrobocia w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to często zdarza się, że mieszkańcy Naszego Miasta z wyższym wykształceniem pracują na stanowiskach, które mogłoby być wykonywane przez osoby z niższym wynagrodzeniem. Przyczyna: brak miejsc pracy.  Natomiast w odniesieniu do bezrobocia, to w Nowym Sączu jest ono w większości zdominowane przez osoby z lukami w wykształceniu. Zwiększenie miejsc pracy w sektorze outsourcingowym spowoduje, lepszą alokację zasobów ludzkich, a część bezrobotnych znajdzie zatrudnienie w firmach nie wymagających wyższego wykształcenia.
 • Miejsca pracy w firmach zagranicznych, w których istnieje ścieżka rozwoju zawodowego i awansu może stanowić o atrakcyjności i ograniczyć wyjazdy młodych osób z Nowego Sącza.
 • Inwestycje przeprowadzone w centrum z pewnością przyczynią się do poprawy estetyki Starówki Miasta.
 • Zwiększona liczba pracowników w firmach zlokalizowanych centrum, spowoduje, że w centrum będzie więcej ludzi co ożywi tą część miasta i będzie stanowić o jego witalności. W odpowiedzi na zwiększony ruch w centrum pojawią się nowe działalności gospodarcze w zakresie usług, gastronomii, rozrywki etc.