„Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030?

W dniu dzisiejszym na zaproszenie Pana Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego za które bardzo dziękuję, uczestniczyłem w ważnym dla Naszej przyszłości spotkaniu podczas którego rozmawialiśmy o tym, jak skuteczniej wykorzystywać środki publiczne, promować współdziałanie samorządów, likwidować bariery w poszczególnych obszarach województwa – Małopolska dziś i jutro – sytuacja wyjściowa oraz wyzwania rozwojowe Regionu w perspektywie 2030 roku.