Całodobowy transport dla niepełnosprawnych w atmosferze „licytacji” na poprawki

Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. Osoby dotknięte niepełnosprawnością w Nowym Sączu będą miały zapewniony indywidualny transport 24 godziny na dobę przez cały rok.

 


Z taką propozycją wystąpił prezydent miasta Ludomir Handzel. Stało się to po tym, jak na propozycję wiceprezydent Magdaleny Majki wprowadzenia drobnych korekt w przyjętej tydzień temu uchwale dotyczącej realizowania tej usługi, autopoprawkę wniósł radny Artur Czernecki.

Intencja była oczywiście, jak najbardziej słuszna, bo chodziło o osoby dotknięte niepełnosprawnością, ale…Można było odnieść wrażenie, że ta część sesji przypominała trochę niesmaczną „licytację”, w której tle byli ludzi, którzy daliby wszystko, by nie siedzieć na wózkach inwalidzkich, czy zmagać się z innym schorzeniem.

Jeszcze w styczniu prezydent Handzel proponował, by darmowy przewóz dla osób dotkniętych niepełnosprawnością odbywał się tylko od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18. Na wniosek klubu radnych „PiS – Wybieram Nowy Sącz” na sesji 31 stycznia wprowadzono zmiany w projekcie uchwały i usługę rozszerzono na 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 18.

Do sprawy indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych niespodziewanie wróciły wczoraj władze miasta składając do przyjętej uchwały poprawkę. Chodziło o drobne korekty w godzinach.  

Poprawka dotyczyła korekty godziny rozpoczęcia usługi przewozowej z 7 na 6 rano. Władze miasta zaproponowały, aby była ona świadczona od poniedziałku do piątku od godz. 6 do 18.  Korekta ta została wprowadzona, bo wzięto pod uwagę to, że niektóre osoby z niepełnosprawnością czynne zawodowo musza dotrzeć do pracy na godzinę 7 rano. Natomiast w soboty, niedzielę i święta zaproponowano, aby przewozy były realizowane od godz. 8 do 16.

Po zgłoszeniu przez wiceprezydent Magdalenę Majkę poprawki do uchwały, wiceprzewodniczący Artur Czernecki stwierdził, że przyjęcie kolejnej uchwały w tej sprawie może wydłużyć czas w jakim osoby z niepełnosprawnością będą mogły ponownie korzystać z transportu indywidualnego. Przypomnijmy, że transport indywidualny osób z dotkniętych niepełnosprawnością jest zawieszony od nowego roku, bo w dotychczas obowiązującej umowie były, jak podawały władze miasta, błędy prawne.

Radny Czernecki w ślad za poprawką zgłoszoną przez wiceprezydent Majkę wniósł, w imieniu klubu „PiS – Wybieram Nowy Sącz” poprawkę, w której była mowa o tym, aby niepełnosprawni mogli korzystać z transportu indywidualnego od 1 maja do 30 września w godzinach od 6-20, a od 1 października do 30 kwietnia tak jak proponuje prezydent, czyli od 6-18.

Reakcja prezydenta miasta Ludomira Handzla była natychmiastowa. Zaproponował on, aby w takim razie osoby niepełnosprawne mogły korzystać z transportu przez 7 dni w tygodniu, 24 godzinę na dobę i przez cały rok. Zachęcał też radnych z Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej, aby taką poprawkę złożyli.

Uchwała zapewniająca całodobowy transport została przyjęta.

Wiceprzewodniczący rady Artur Czernecki nie krył zadowolenia, że osoby dotknięte niepełnosprawnością będą miały zapewniony transport przez całą dobę.

Andrzej Nieć, zastępca prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów „Spokojne Jutro” w Nowym Sączu również nie kryje radości z takiego rozwiązania, podobnie zresztą, jak i inni niepełnosprawni.

– Nawet nie spodziewaliśmy się takiego finału – mówi Andrzej Nieć. – To dla nas bardzo ważna uchwała. Skoro darmową, miejską komunikację autobusową mają zagwarantowaną mieszkańcy Nowego Sącza, skoro są na to w budżecie miasta pieniądze, to uważam, że nam osobom z różnymi niepełnosprawnościami też coś się należy. Cieszymy się. W weekend będziemy mogli pojechać na przykład do znajomych. Zastanawiam się jednak, czy budżet to wytrzyma.

Żródło: i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.