List od Spokojnego Jutra

Szanowni Państwo,
Słowa uznania i wdzięczności, jakie otrzymałem od Państwa, są dla mnie niezwykłym wyróżnieniem. Dla mnie piękno życia tkwi właśnie w trosce o drugiego człowieka i gotowości do niesienia pomocy w trudnych chwilach.
Dziękuję za Państwa życzliwe słowa oraz za docenienie mojej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym pięknym mieście Nowym Sączu. Wasze wsparcie i zaufanie są dla mnie motywacją do dalszego zaangażowania i działania. Jestem głęboko poruszony waszymi słowami, które ukazują moje zaangażowanie w sprawy dostępności oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Obiecuję, że będę kontynuował swoją misję, dbając o dobro wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Dziękuję również za możliwość uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych i za okazane mi zaufanie poprzez organizację tych wydarzeń. Jest to dla mnie zaszczyt móc uczestniczyć w waszym życiu i pomagać w tworzeniu pozytywnych doświadczeń.
Obiecuję, że będę kontynuował moje zaangażowanie i wsparcie dla środowisk osób niepełnosprawnych, starając się wprowadzać pozytywne zmiany i rozwiązania problemów.
Z głębi serca dziękuję za waszą życzliwość i wsparcie oraz za możliwość współpracy na rzecz dobra naszej społeczności.
Z wyrazami szacunku, Artur Czernecki

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Nowym Sączu rozpoczyna swoją działalność !

Szanowni Państwo!

Od 2 stycznia 2024 roku rozpoczyna się nabór do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
w Nowym Sączu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, że od dnia 2 stycznia 2024 roku prowadzi nabór na wolne miejsca w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej (obok Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159), które zostało utworzone w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest zapewnienie dziennej oraz
całodobowej opieki i aktywizacji dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym lub umiarkowanym.Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie zapewniać wsparcie mieszkańcom Miasta Nowego Sącza tj. niepełnosprawnym osobom dorosłym (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w formie usług: opiekuńczych, pielęgnacyjnych, z zakresu usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu oraz z zakresu rehabilitacji fizycznej.
Informacje dotyczące naboru do Centrum:
Nabór do Centrum odbywa się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
Osoba zainteresowana uczestnictwem w Centrum winna złożyć jest wniosek/prośbę do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny będzie przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustalać będzie sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową.
Przyznanie wsparcia w Centrum odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej.
Pracownik socjalny będzie ustalać również sytuację zdrowotną w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, a także orzeczenie traktowane na równi. Dodatkowe informacje o sytuacji zdrowotnej pracownik socjalny ustalać będzie w oparciu o zaświadczenie lekarskie/opinię lekarską.
Poprzez uczestnictwo w działaniach Centrum możliwym będzie:
• umożliwienie warunków podtrzymujących samodzielne funkcjonowanie oraz zapewnienie uczestnikom opieki i pomocy adekwatnej do ich wieku i stanu zdrowia wspierającej aktywność psychospołeczną i fizyczną,
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wypoczynku,
• organizowanie działań włączających uczestników do życia społecznego,
• stworzenie możliwości pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi poprzez działania integracyjne,
• umożliwienie nauki i wsparcia w prowadzeniu codziennego życia w społeczeństwie,
przygotowywaniu posiłków i rozwoju zainteresowań,
• zapewnienie uczestnikom różnorodnych form wsparcia.

Wsparcie świadczone w Centrum:
• usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – możliwość pobytu dziennego (max. 8 godzin) lub
całodobowego w Centrum, spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług,
• usługi aktywizująco – usprawniające – organizacja czasu wolnego, udział
w terapii zajęciowej, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychofizyczną i   aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,
• usługi wspomagające – m.in. terapia zajęciowa, udzielenie informacji, edukacja, wsparcie i poradnictwo.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:
• telefoniczny pod numerem: tel. 18 444-36-23 lub 18 444-36-24,
• bezpośredni w siedzibie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz, Punkt Pierwszego Kontaktu pokój 1.1 (parter).
Druk wniosku/prośby oraz druk zaświadczenia lekarskiego
można pobrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
przy ul. Grunwaldzkiej 59A lub na stronie www.mops.nowysacz.pl

Ww. wypełnione druki konieczne są w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w celu przyznania pomocy w formie pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym.

Pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym jest pobytem czasowym i w zależności od sytuacji materialno-bytowej osoby pobytem odpłatnym.

Z wyrazami szacunku: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Czy w końcu po moich pięcioletnich staraniach w centrum Nowego Sącza stanie w tym roku druga publiczna toaleta.?

 

Czyżby to, co nie udało się zrealizować władzom Nowego Sącza przez pięć ostatnich lat, nareszcie zmaterializowało się w prawie osiemdziesięciotysięcznym mieście? Czyżby prośby, kierowane w tej kwestii przez radnego Artura Czerneckiego zostały wysłuchane? Jeszcze w tym roku w centrum Nowego Sącza ma stanąć dwustanowiskowa, zautomatyzowana toaleta.

„Zielone światełko” w tej kwestii wybrzmiało podczas wczorajszej sesji Rady Miasta. O pilną potrzebę zatroszczenia się o nowoczesną toaletę z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami w centrum Nowego Sącza już od 2020 roku monituje niestrudzenie radny Artur Czernecki. Regularnie wysyła do władz miasta interpelacje w tej sprawie

Sądeczanin” wielokrotnie pisał o tym problemie, którego do tej pory nie udawało się, jakoś rozwiązać

Ostatnia publiczna toaleta w centrum miasta przy ul. Wazów została zamknięta w 2016 roku decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Najbliższa znajduje się na sądeckich plantach i jest administrowana przez STBS.

W kwietniu br., wiceprezydent Artur Bochenek, odpowiadając radnemu Czerneckiemu na kolejną jego interpelację informował, że mieszkańcy oraz turyści odwiedzający nasze miasto mają umożliwiony dostęp do toalet znajdujących się w budynku Ratusza (w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7-19) oraz w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy ul. Szwedzkiej 2 (w godzinach funkcjonowania punktu.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta o publicznej toalecie napomknęła Renata Seruga – Tokarz, skarbnik miasta, omawiając zmiany w projekcie uchwały budżetowej na ten rok.

Rzeczywiście w pejzaż miasta ma wpisać się druga toaleta publiczna. Samoobsługowa, dwustanowiskowa.

– Chcemy, by ta toaleta była w jak największym zakresie zautomatyzowana – powiedział „Sądeczaninowi” Jacek Żelasko, prezes spółki STBS w Nowym Sączu, która administruje toaletą na plantach.  – Po każdym wyjściu osoby toaleta będzie się dezynfekowała łącznie z podłogą.

Jedno stanowisko będzie to toaleta przystosowana do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. W tej toalecie znajdzie się także przewijak dla dzieci.

Gdzie ta toaleta byłaby zlokalizowana?

Żródło: sądeczanin.info

https://sadeczanin.info/wiadomosci/w-centrum-nowego-sacza-stanie-w-tym-roku-druga-publiczna-toaleta-moze-juz-jesienia?page=0%2C0

 

 

Imieniny Nowego Sącza 2023

Imieniny Miasta Nowego Sącza – już w ten weekend (30 czerwca – 2 lipca)

✅Piątek:
koncert inaugurujący Bezpieczne Wakacje – na scenie pojawi się Topky, Marcin Kłosowski, Skolim. https://fb.me/e/xu1ZLoaR

✅Sobota:
Festyn Rodzinny w Parku Strzeleckim – gwiazdą wieczoru będzie zespół KOMBI. https://fb.me/e/2HRkszc6A

✅Niedziela:
Koncert Finałowy XX Festiwalu „Skowroneczek

Z Kartą Nowosądeczanina atrakcje oraz wstęp GRATIS ❗️

ℹ️ Wejdź na https://bilety.mosir-ns.pl i pobierz darmowy bilet elektroniczny.

Zapraszam do Parku Strzeleckiego.

Będzie się działo❗️

#czasnanowysacz

Zapraszam na otwarcie ścieżki rowerowej !

Już w najbliższą niedzielę (11 czerwca) zapraszam na Zlot Rowerzystów oraz ,,Konkurs na Zabytkowy Rower”.

Spotkajmy się na tzw. ,,JOJKU” (Parking przy Al. Piłsudskiego) o godz. 17.30.

ℹ W trakcie imprezy odbędzie się oficjalne otwarcie ścieżki rowerowej.

✅Następnie planujemy przejazd i spotkanie przy grillu w okolicy „Skałek nad Kamienicą”.

Serdecznie zapraszam – koniecznie zabierzcie ze sobą Kartę Nowosądeczanina❗