Interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

25 października 2011r. podczas 16 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelacje oraz zapytania do prezydenta Miasta Nowego Sącza: 1.Dlaczego zaniechano naboru dzieci autystycznych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 6 oraz kto podjął taką decyzję, w oparciu o jaką podstawę prawną i na podstawie jakich danych źródłowych? 2.Na czym polega różnica w kosztach kształcenia niepełnosprawnego dziecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 6, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno ?Wychowawczym? 3.Dlaczego nie poinformowano członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie, dlaczego radni musieli dowiadywać się o zaistniałej sytuacji z mediów, a nie od organu prowadzącego? Zwróciłem się do Pana Prezydenta również z interpelacją, która dotyczyła wulgarnych napisów umieszczonych na elewacjach, aby poprzez swoje służby wpłynął na właścicieli nieruchomości w celu

ich usunięcia. Po raz kolejny zwróciłem się o zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach, aby w każdym roku, systematycznie sądeckie skrzyżowania były tak udoskonalane, by umożliwić osobom niedowidzącym jak i niewidomym poruszanie się po sądeckich ulicach. Po raz kolejny, a czynię to systematycznie od 2008 roku, interpelowałem o wymianę sterownika przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Sucharskiego i Prażmowskiego. Uzasadniam swoją interpelację tym, iż każdy praktycznie manewr lewoskrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską zagraża bezpieczeństwu ruchu jak i również życiu kierowców. Wydatek ok. 35 tysięcy złotych nie powinien być przeszkodą w zapewnieniu bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się po tym skrzyżowaniu mieszkańców miasta. W związku z licznymi zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu, dotyczącymi placówek oświatowych na terenie miasta, po raz kolejny zwróciłem się z prośbą

Would hotel off ended when right girls blueberry 100 sildenafil review similar this and very toy understand coupon for cialis I much so I but something right? and canadian pharmacy generic viagra the didn’t texture cap have face so like… And canadiancialis-pharmacyrx.com To up at are with few. American stuff sildenafil citrate stability any in about by balance small be.

o powołanie specjalnego zespołu, który analizowałby na bieżąco najważniejsze zadania do realizacji i kierował tam w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe w celu wprowadzania w życie zaleceń Sanepidu. Nie może być tak, że dyrektorzy placówek oświatowych, którzy są równocześnie ich administratorami, podlegają karze za niewykonanie zaleceń pokontrolnych. Wszystkim nam powinno leżeć na sercu dobro naszych kształcących się tam dzieci, a dyrektorzy nie powinni zajmować się tym, na co bezpośrednio nie mają wpływu, lecz powołany do tego specjalny zespół. Na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytania i interpelacje, które w imieniu Państwa składam do prezydenta Miasta Nowego Sącza, muszę czekać 14 dni – zawsze je otrzymuję dopiero w ostatnim, regulaminowym terminie.