Interpelacje i zapytania Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego do Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka

Szanowni Państwo!
Podczas 20-stej,  ostatniej w 2011r. Sesji Rady Miasta zwróciłem się do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu rodziców uczniów sądeckich szkół z pytaniem o zasadność posiadania legitymacji szkolnej – jako drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość – przez uczniów sądeckich szkół, którzy korzystają ze zniżek MPK.
Poinformowałem Pana Prezydenta, iż w trakcie kontroli biletowej w przypadku braku legitymacji uczeń jest karany, mimo że posiada aktualny bilet miesięczny (znaczek) wraz ze zdjęciem, adresem oraz numerem, który zakupił w punkcie sprzedaży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Uważam, że karanie ucznia, który zapomniał legitymacji szkolnej – jako drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość – jest jednocześnie karaniem jego rodziców. Dlatego zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o zapoznanie się ze sprawą i rozwiązanie tego problemu.
W dniu 10.01.2012r. otrzymałem odpowiedz, której treścią chciałbym zainteresowanych zapoznać.
Podczas Sesji Rady Miasta zapytałem również o to, ile wpłynęło środków należnych za zajęcie pasów ruchu drogowego poprzez umiejscowienie na nich kontenerów na zbiórkę używanej odzieży przez prywatnego przedsiębiorcę ze Skarżyska Kamiennego?
Chciałbym nadmienić, że o fakcie instalowania pojemników na terenie miasta poformowałem Pana Prezydenta Miasta w dniu 26 lipca 2011r.podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza.

Komu to ma służyć?

Odpowiedz na interpelacje Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego


Tak więc upłynęło prawie pół roku od ponownego powrócenia przeze mnie do tematu pojemników. Byłem przekonany, że skoro pojemniki ?dekorują? sądeckie ulice, to tym samym do kasy miasta wpływają odpowiednie środki – a ile?. Osoby zainteresowane odpowiedzią proszę o zapoznanie się z uzyskaną odpowiedzią od Prezydenta Miasta, która została umieszczona poniżej. Cieszyć musi natomiast fakt, iż pokłosiem zgłaszanej przeze mnie interpelacji jest ogłoszenie naboru do MZD dla dwóch osób, których zadaniem będzie dokonywanie kontroli i naliczanie kwot należnych za zajęcia pasa drogowego.
Po raz kolejny zwróciłem się do Prezydenta z interpelacją o rozważenie przebudowy skrzyżowania ulic: Prażmowskiego z Lwowską i Sucharskiego. Wybudowanie ronda znacznie usprawniłoby komunikację miejską, a tym samym skrzyżowanie to stałoby się bezpiecznym miejscem komunikacyjnym. Swoją prośbę uzasadniłem tym, iż na wspomnianym skrzyżowaniu zginęło już 5 osób –  jest to zatem pilne zadanie do realizacji, którego celem byłaby eliminacja powstałego zagrożenia dla pieszych jak i również kierujących pojazdami, zwłaszcza tych, którzy chcą wykonać manewr lewego skrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską, jak i również skręcających z ulicy Sucharskiego w ulicę Lwowską w kierunku dzielnicy Piątkowa.
W związku z tym wniosłem o powołanie komisji w celu dokonania wizji w miejscu skrzyżowania, aby rozwiązać w jak najszybszym czasie zaistniały problem.

Odpowiedz na interpelacje Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego

Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka.

Poniżej odpowiedź, jaką uzyskałem :