List otwarty do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, 21.10.2014

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ryszard Nowak

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie

Dwa tygodnie temu, w dniu 7 października został Pan laureatem nagrody „Perła Zarządzania Najwyższej Jakości 2014”. To ogromny zaszczyt i prestiż dla naszego miasta i jego mieszkańców. Ostatnimi czasy pojawiają się jednak niepokojące doniesienia mediów, które uważają, że owa nagroda nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

W związku z opublikowanym w dniu 20.10.2014 przez redaktora Bogumiła Storcha na portalu internetowym sądeczanin.info artykułem i podanymi w nim danymi statystycznymi, chciałbym zadać Panu w imieniu sądeczan kilka pytań, które w zaistniałej sytuacji zdają się nasuwać w sposób naturalny. Przede wszystkim, należy zapytać, na podstawie jakich wskaźników ustalano ocenę, która dała naszemu samorządowi tak wysoką nagrodę, skoro rzeczowy raport firmy „Curulius” sporządzony na podstawie danych GUS przedstawia zgoła inny obraz Nowego Sącza?

Według wspomnianego wyżej dokumentu, na 2479 zbadanych jednostek (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), Nowy Sącz plasuje się na 2033 pozycji w kategorii „gospodarka”, w kategorii „dochód na mieszkańca” na 2112 pozycji oraz w kategorii „finanse”na 2124 pozycji. Dane te w zupełności negują wizerunek dobrze zarządzanego miasta, tak reklamowany przez jego włodarzy. Odbierając nagrodę „Perły Zarządzania”, twierdził Pan, że jest ona zwieńczeniem „wieloletniej drogi ku stałemu podnoszeniu jakości zarządzania i usług”. Czy według Pana, postępujący w czasie ostatniej kadencji rozrost administracji przyczynił się do osiągnięcia tego wyraźnie naciąganego sukcesu? Bardzo niepokojące jest to, że utrzymanie nowosądeckich urzędników kosztuje w przeliczeniu na jednego mieszkańca Nowego Sącza 283 zł., czyli  o 21 zł więcej niż urzędników krakowskich.Być może na uzyskanie nagrody wpłynął fakt, iż w naszym mieście wydatki na inwestycje są czterokrotnie niższe niż wynosząca 17 % średnia krajowa? Warto również wspomnieć, że informacje na oficjalnej stronie miasta www.nowysacz.pl dotyczące tak wielu „inwestycji”, odnoszą się głównie do przeprowadzanych rok  rocznie nielicznych  remontów ulic i chodników.Czy te dane skłoniły Pana do ogłoszenia, że Nowy Sącz jest „liderem inwestowania”?

Sądzę, że ma Pan na tyle cywilnej odwagi i stać Pana na publiczną odpowiedź na moje pytania. Jest Pan to winien wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza.

Artur Czernecki