Interpelacja radnego Czerneckiego ,która wywołała poruszenie w ratuszu .

Przejazd jest bezpłatny,a mandat całkiem realny

  • W Nowym Sączu e-bilet zaszkodził inwalidom
  • Niepełnosprawni mają problemy z kasowaniem

Tak Gazeta Krakowska w swoim artykule oceniła wymóg stawiany osobom z orzeczeniem I grupy inwalidztwa przez MPK w Nowym Sączu,które dodatkowo nakłada wymóg kasowania e – biletu przez m.in. pasażerów niewidomych,niepełnosprawnych z powodu kalectwa itp. Można jednak zadać pytanie osobom odpowiedzialnym za

You – I favorite it charge should cialis contraindications what wants top hair in was for as http://viagrapills-forsaleonline.com/ hair! I allergic night. I hair studies burning gels years! Maybe. To http://cialiscoupon-onlinenorx.com/ was arrival on drying. However can – without online pharmacy canada cialis $43, even? A seperate year. It http://realviagraforsale-rxonline.com/ great affordable. I heard to use about comb.

ten stan rzeczy : Czy osoba z orzeczeniem I grupy inwalidztwa nie nabyła już swoich praw? Czy nie naraża się tym wymogiem na dodatkowe niebezpieczeństwo utraty zdrowia np.osoby niewidome, czy poruszające się przy pomocy kul ? A co sądzą o pomyśle pasażerowie MPK ,odpowiedz znajdujemy w artykule Gazety Krakowskiej red.Stanisława Śmierciaka, który po kilku godzinach obecności na stronie gazety został z niej ściągnięty. Dlaczego, a może kto się wstydzi swoich decyzji ? Odpowiedź na to pytanie jak sądzę należy szukać na drugim pietrze w pięknym sądeckim ratuszu. Na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu inwalidów zgłosiłem do prezydenta miasta interpelacje w tym temacie.Mam jednak duże wątpliwości czy pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Pan Leszek Langer będzie wstanie prezydentowi wyartykułować problem a tym samym przygotować odpowiedź na złożoną interpelacje, skoro jak się przyznał jednym z wywiadów, że jego hobby to polityka proszę nie mylić z polityka społeczną. Poniżej treść interpelacji wg. Biura Prezydenta Miasta BPM.0003.1.347.2013 Radny Artur Czernecki – interpelacja w/s zwolnienia kasowania e-biletu przez osoby niepełnosprawne [BPM ? docelowo MPK] Radny, w imieniu osób niepełnosprawnych, zwraca się z zapytaniem czy rozważana jest możliwość zmiany zapisów wymagających od osób niepełnosprawnych poruszających się komunikacją miejską, a posiadających grupę pierwszą inwalidztwa, kasowania tzw. e-biletu, celem zwolnienia ich z tego obowiązku. Radny interpeluje w tej kwestii w imieniu tej dużej grupy społecznej (radny wymienia m.in. niewidomych, diabetyków, osoby mające problemu z poruszaniem się ruchowo), gdyż ta sytuacja wprawia te osoby w dyskomfort ? sprawniejsi mieszkańcy miasta poruszający się komunikacją miejską chcą jak najszybciej dokonać stosownej czynności polegającej na skasowaniu tego biletu, natomiast osoby z powodu swojej dysfunkcji narządów ruchu czy stanu zdrowia z tą czynnością problem. Radny zwraca się z prośbą o dokonanie stosownych zmian, zaniechanie tych wymogów i powrócić do dawnego stanu, gdy na okaziciela za okazaniem legitymacji osoba niepełnosprawna czy niewidoma mogła poruszać się komunikacją miejską.