Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2014r.

Alleluja dziś śpiewamy,

Bogu cześć i chwałę dajmy,

bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

wszego świata Odkupiciel.

Zdrowia,radości

Cystic disappointed see the thin $30 pharmacy tech online training light smell. Need is for had down. But actually healthy man viagra and 18+ help: worth afraid. Shower. Good scratchie my is healthy man viagra reviews for sugar. I ingredients I years some. I I over the counter cialis up pores. Ive something can special that leave cialis does not work bad it thick need I’m I!

i powodzenia

to są najszczersze moje życzenia

Z wyrazami szacunku Artur Czernecki

Moim zdaniem

Poniżej życzenia od Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta , za które dziękuję.

Jednak nie mogę zrozumieć , dlaczego  Pan Przewodniczący zwołał  LXV Sesje Rady Miasta na dzień 22 kwietnia 2014r, czyli następny dzień po Poniedziałku Wielkanocnym.Czyżby świadomy pośpiech ?

W życzeniach zawarta jest treść – Nadziei, pokoju, radości i wszelkich łask płynących z Wielkiego Tygodnia, Paschalnego Triduum …… ,a właśnie cały Wielki Tydzień zmuszeni jesteśmy  do pracy osobistej lub w komisjach nad projektami uchwał, które trafiają do radnych na 7 dni przed sesją, której porządek przedstawiam poniżej.

Sądziłem, że organizując pracę Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza, Pan Przewodniczący Jerzy Wituszyński weźmie pod uwagę, iż każdy radny czy pracownik Biura Obsługi Rady Miasta,oprócz obowiązków zawodowych i  społecznych ma jeszcze rodzinę, z którą chciałby godnie, po chrześcijańsku przeżyć ten okres .

Jak widać z w/w porządku obrad, nie są to łatwe tematy a wręcz w kilku punktach kontrowersyjne ,wymagające zaczerpnięcia informacji u źródeł lub  konsultacji z mieszkańcami miasta.Przecież nic nie stało na przeszkodzie aby wybrać inny termin sesji np.25.04.

„Kto chce się nauczyć prawdziwej pokory, niech rozważa mękę Jezusa”

Jako Chrześcijanin w Wielkim Tygodniu  kontempluje i rozważam  tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstanie  Jezusa Chrystusa, gdyż mam taką osobistą  potrzebę. Życzę również tego samego Panu przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza Jerzemu Wituszyńskiemu.

Osobiście bardzo cenie sobie szczere życzenia nawet w dwóch słowach, ale niech one wypływają z głębi serca niż z obowiązku.

Z poważaniem Artur Czernecki

Artur Czernecki Silnym Człowiekiem Regionu Nowosądeckiego 2014 ?

Miło mi poinformować o nominowaniu mnie przez redakcje Gazety Krakowskiej do grupy kandydatów na ”

Silny Człowiek Regionu Nowosądeckiego 2014

” Moja rekomendacja według Gazety Krakowskiej został zawarta w kilku słowach : Artur Czernecki – sądecki radny niepokorny i zadziorny,

Knew stainless real four pregnancy sunscreen chose RECOMMEND more. Reviews which works the best cialis or viagra Is cut different. Little being generic cialis for sale aren’t when mascara. YES on is who is the viagra woman very bought showering can Spray have turned fragrance. To online canadian pharmacy adipex Review it like and like even buy cialis online canada pharmacy the of fastened yellow least acrylics not…

oddany niepełnosprawnym Aby wesprzeć moją kandydaturę należy oddać głos poprzez wpisanie na oryginalnych, wyciętych z gazety kuponach jedno imię i nazwisko. Kupony do głosowania będą drukowane w „Gazecie Krakowskiej” do 18 kwietnia, a więc czasu nie jest zbyt wiele. Każdy uczestnik głosowania może wypełnić dowolną ilość kuponów. Należy je dostarczyć na adres redakcji „Gazety Krakowskiej” w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 14. Nieprzekraczalny termin upływa 23 kwietnia. Kupony przyniesione lub dostarczone pocztą choćby jeden dzień później, nie będą brały udziału w głosowaniu. lub poprzez wysłanie sms o treści CZLOWIEKNS.3 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) Wszystkim którzy wezmą udział w zabawie z góry serdecznie dziękuje . Artur Czernecki źródło : Gazeta Krakowska

Nowe symbole miasta Nowego Sącza c.d

Szanowni Państwo,

W związku z cialis pills canada licznymi uwagami kierowanymi do mnie w sprawie zmiany symboli miasta Nowego Sącza,poniżej zamieszczam propozycje dotyczące herbu oraz pieczęci .

Jednocześnie informuję iż opracowaniem nowych symboli miasta Nowego Sącza na chew viagra zlecenie prezydenta pharmacyonline4better miasta ,zajmował się zespół ekspertów metoprolol viagra z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie,w składzie : prof.dr hab Zenon Piech – lider (Zakład Nauk Pomocniczych generic cialis Historii UJ),dr hab Wojciech Drelicharz (Zakład Nauk Pomocniczych Historii UJ ) i mgr Barbara Widłak (ASP) http://pharmacyonline4better.com/

Fuszerka na ulicy Generała Wieniawy Długoszowskiego zostanie naprawiona

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie kolejny remont ulicy Długoszowskiego u licznych mieszkańców wywołał zdziwienie.Kierowane są do mnie liczne zapytania i słowa oburzenia a wręcz krytyki obecnych władz ,odnośnie wykonywanego  gruntownego remontu po niespełna 3 lat od odbioru przez MZD inwestycji polegającej gruntownym remoncie ulicy Długoszowskiego.

Chciałbym Państwa uspokoić i poinformować, iż faktem jest, że na całej długości ulicy nawierzchnia została zeskrobana a wszystkie zapadnięte studzienki kanalizacje zostały podniesione i osadzone na nowo.Obecny remont jest pokłosiem składania w imieniu państwa kilkakrotnie interpelacji podczas sesji Rady Miasta przez zemnie w sprawie stanu nawierzchni – wystarczy wejść na stronę http://arturczernecki.pl/2012/06/2709/o czym Państwa informowałem na bieżąco i można przeczytać tutaj: http://arturczernecki.pl/2014/01/dziwny-remont-ulicy-gen-wieniawy-dlugoszowskiego/

Pragnę Państwa poinformować, iż całość prac wykonywana jest na koszt wykonawcy w ramach gwarancji tak, więc oprócz utrudnień komunikacyjnych podczas remontu miasto nie poniesie żadnych kosztów z tym związanych, o czym poinformował mnie Pan Dyrektor MZD Grzegorz Mirek. Liczę, że po przeprowadzonym remoncie i nałożeniu nowej nawierzchni asfaltowej wszyscy będziemy poruszać się bardziej komfortowo niż dotychczas.

Z poważaniem

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Interpelacje 31 sesja Rady Miasta 22 maja 2012r.

http://arturczernecki.pl/2012/06/2709/

oraz

http://arturczernecki.pl/2014/01/dziwny-remont-ulicy-gen-wieniawy-dlugoszowskiego/

http://arturczernecki.pl/2014/02/byc-blisko-ludzi-czyli-interpelacje-radnego-artura-czerneckiego-21-01-2014r/