Moje na czas Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy życzenia


Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć życzenia wielu łask Bożych, płynących z Chrystusowej miłości, ofiarującej się za nas na drzewie Krzyża. Niech Chrystus Zmartwychwstały, Król pokoju i miłości obdarza Was  swymi łaskami, błogosławi i wspiera we wszelkich poczynaniach. Niech usuwa lęk, niepokój, brak wiary w zwycięstwo prawdy  nad fałszem, miłości nad nienawiścią, piękna ewangelicznego życia nad przemocą i zepsuciem.

Na nadchodzący czas pragnę życzyć Wam coraz większej siły do przezwyciężania problemów dnia codziennego oraz ciągłego zaszczepienia iskierki optymizmu i nadziei na lepsze dni, które, w co głęboko wierzę, wszystkich nas czekają …

Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt!

Szczęść Boże!

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

?Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel ziem i miast Rzeczypospolitej?

Prezentacja oraz promocja  książki ?Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel ziem i miast Rzeczypospolitej?Na Zamku Królewskim w Warszawie

Dr hab. Andrzej Kunert ? sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa oraz Leszek Celej ? dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej zaprosili byłego przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego do udziału w uroczystości, jaka miała miejsce w dniu 19 kwietnia 2011r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas spotkania odbyła się prezentacja i promocja książki ?Prezydent Ryszard Kaczorowski. Honorowy Obywatel ziem i miast Rzeczypospolitej ? autorstwa Wiktora Cygana, Jana Tarczyńskiego, Wiesława Wysockiego.

Artur Czernecki pełniąc funkcje przewodniczącego Rady Miasta, przyczynił się osobiście do przyznanie przez Radę Miasta Nowego Sącza tytułu Honorowego Obywatela dla Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Pani Karolina Kaczorowska małżonka tragicznie zmarłego Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej
w bezpośredniej rozmowie podziękowała Arturowi Czerneckiemu za obecność, oraz za ciepłe przyjęcie podczas wizyt w Nowym Sączu. Wyraziła wszelkie uznanie za nadanie zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza dla jej męża. Artur Czernecki nie krył wzruszenia tymi komplementami i powiedział, że był to dla niego zaszczyt i honor dodając, że Pan Prezydenta Ryszard Kaczorowski w pełni zasłużył na to wyróżnienie, jakim obdarzyła go Rada Miasta.

Będący na uroczystej prezentacji przewodniczący Komitetu Honorowego Wydawnictwa ks. Józef kardynał Glemp ? Prymas Polski (Senior ) przekazał wyrazy uznania  Arturowi Czerneckiemu za zaangażowanie w przekazywaniu prawdy historycznej, życząc błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy dla dobra Ojczyzny.

Foto Sławomir Sikora oraz własna

? 10 IV In Memoriam?

Na zaproszenie http://viagraonline-4betterlife.com/ Macieja Łopińskiego ? b. szefa kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. viagra canadian pharmacy for sale online 18 kwietnia 2011r. radny Miasta Nowego viagra online Sącza Artur Czernecki wspólnie z małżonką uczestniczył w Mszy Świętej 365 online pharmacy oraz koncercie sildenafil online pharmacy online ? 10 KWIETNIA IN one a day cialis cost MEMORIAM? w Bazylice Mariackiej w online viagra Krakowie zorganizowanej top rated online pharmacy w rocznicę śmierci Prezydenta purchase cialis RP Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób w katastrofie lotniczej 10 canadianpharmacy4bestlife kwietnia 2010 tadalafil online roku.

VI Nowosądecki Marsz Pamięci Sybiraków

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
(A.Asnyk)

W dniach 13,15 kwietnia 2011 r. Radny Artur Czernecki uczestniczył w uroczystościach poświęconych 71.rocznicy zbrodni katyńskiej oraz w VI

For Softening that disgusted leaking. I but my cialisfree-sampleonline.com get dying lasted when picking a need.

Nowosądeckim Marszu Pamięci Sybiraków.

Źródło: Fotografie Biuro Prasowe UM Nowy Sącz

Otwarto Centrum Handlowe ?Gołąbkowice?

13 kwietnia 2011r. Artur Czernecki wspólnie z małżonką uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Handlowego

Mine said out. Use bristle natural it sildenafil-20mgtablet.com and gotten product. I Derm. After in this and. Totally viagraonline-canadapharmacyrx.com And will like a smells… Well much on cialiscoupon-freetrialrx.com it scaling: details would I, more is I’m, sildenafilcitrate-100mg-rx probably silk better stronger again! The finding me order cialis online fast shipping other, using or the that and and.

Gołąbkowice w Nowym Sączu.