Niezwykłe spotkania z radnym Arturem Czerneckim

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do klas integracyjnych, to osoby niezwykłe, potrzebujące szczególnego wsparcia i opieki ze względu na swoje dysfunkcje. Niezwykle ważne jest, by wspierać ich nie tylko w rozwoju intelektualnym, ale i także emocjonalnym, społecznym. Zadaniem nauczycieli jest między innymi pomoc w przygotowaniu ich do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról w dorosłym życiu. W swym powołaniu edukacyjno-wychowawczym pedagodzy wspierani są przez liczne osoby, które z własnej woli i dobrego serca troszczą się o los naszej młodzieży, a szczególnie tej, której start z powodu licznych dysfunkcji psycho-fizycznych jest niezwykle trudny.

Takim społecznikiem zaangażowanym w pomoc dzieciom jest Radny Miasta Nowego Sącza ? pan Artur Czernecki. To dzięki niemu uczniowie klasy integracyjnej – 5a Szkoły Podstawowej nr 20 im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu pod opieką Pani mgr Anny Kowacz i mgr Marzeny Matusik mieli okazję spotkać się z niezwykłymi osobami oraz usłyszeć o ich pracy zawodowej oraz powołaniu do służby społeczeństwu.

Najpierw młodzież odwiedziła Jednostkę Ratowniczo ? Gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Tam dowódca zmiany kapitan Bartłomiej Majcher, aspirant sztabowy Grzegorz Fedko oraz aspirant Włodzimierz Źrałka niezwykle ciekawie opowiedzieli o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka, oraz zaprezentowali poszczególne wozy strażackie i sprzęt gaśniczy. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących zarówno samej pracy jak i wyposażenia wozu strażackiego. Padały pytania o pojemność zbiorników na wodę, długość węża strażackiego, rodzaj gaśnic, czy też nożyc do rozcinania blach, używanych podczas wypadków samochodowych. Na koniec spotkania zachwycona młodzież podziękowała za wspaniałe przyjęcie i piękną lekcję nie tylko bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wzorców  osobowych i dzielnych postaw w służbie społeczeństwu.

Następnie uczniowie udali się do ratusza miejskiego, gdzie radny miasta Artur Czernecki przedstawił młodzieży Skarbnika Miasta Nowego Sącza ? Panią Jadwigę Kusiak. Młodzi ludzie mieli możliwość usłyszeć o odpowiedzialnej pracy skarbnika oraz jego roli na rozwój i życie miasta. Następnie udali się do sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza, gdzie radny Artur Czernecki przypomniał młodym Sądeczanom o historii miasta oraz akcie lokacyjnym. Następnie zapoznał uczniów z rolą i zadaniami miejskiej rady, zwracając szczególną uwagę na ideę demokracji, samorządności oraz życzliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Mówił o konieczności bycia wrażliwym na niedolę ludzką, a hasłem przewodnim spotkania w sądeckim ratuszu stała się myśl: ?Zostań radnym już dziś!?. Uczniowie klasy V skonfrontowali zdobytą wiedzę z rolami, jakie pełnią w swojej klasie. Porównali pracę samorządu klasowego: przewodniczącej, zastępcy i skarbnika z rolami pełnionymi przez Radę Miasta oraz Prezydenta Nowego Sącza, a także skarbnika miasta. Rozmawiali o tym, że już dziś od nich zależy przyszłość samego siebie, najbliższych oraz lokalnej społeczności, bowiem uczą się odpowiedzialności, rzetelności oraz wrażliwości na ludzką krzywdę. Postanowili ? za wezwaniem Pana Artura Czerneckiego – podjąć się funkcji radnego, troszczącego się o dobro miasta już dziś: zobowiązali się do bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz troski o dobro nie tylko swojej rodziny, ale także swojej klasy, szkoły, podwórka.

Trudne rozmowy o niełatwych sprawach uprzyjemniały słodkości, jakimi zostali uczniowie poczęstowani przez Pana Artura Czerneckiego. Na koniec zostali zaproszeni do Sali Reprezentacyjnej, gdzie usłyszeli opowieści o słynnych Sądeczanach ? między innymi o dzielnej postawie prezydenta miasta Romana Sichrawy.Na koniec  uroczyście podziękowali Radnemu Miasta Nowego Sącza za piękną lekcję historii, patriotyzmu, a także demokracji i ról społecznych. Lekcja ta była niezwykle cenna, bowiem młodzi ludzie zrozumieli, że dysfunkcje psycho-fizyczne nie stoją na przeszkodzie temu, by być odpowiedzialnym za siebie i los drugiego człowieka. Sądecki ratusz żegnała klasa Va słowami: ?Radnym miasta będę już dziś?.

Wychowawcy klasy 5 a – mgr Marzena Matusik,mgr Anna Kowacz

Media o wizycie :

?http://sadeczanin.info/aktualnosci-kultura/art/32584

?http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;niezwykle-spotkania,9324.html

Radny Artur Czernecki występuje o pilne osuszenie terenu będącego miejscem pamięc

?

Nowy Sącz: smoleńskie pomniki toną w błocie

W Nowym Sączu uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, ustawiając głaz z inskrypcją na łące nieopodal kościoła w dzielnicy Falkowa. Teren wybrano chyba dość przypadkowo, bo, podobnie jak okolice smoleńskiego lotniska, jest grzęzawiskiem.

Na łące ulokowano też kilka innych głazów. Mają przypominać pamięć Polaków, którzy stracili życie w tamtym rejonie również w latach II wojny światowej. Czarne, marmurowe tablice umieszczone na sześciu wielkich kamieniach mają następujące inskrypcje :

„Pamięci ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku”,
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Mińsku w 1940 roku”.

„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Kijowie w 1940 roku”,
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Charkowie w 1940 roku”.
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Twerze w 1940 roku”,
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Katyniu w 1940 roku”.

Tuż za głazami zasadzono „dęby katyńskie”, jak określają je sądeczanie. Miejsce pamięci poświęcono przed rokiem. Biada jednak chcącym podejść do głazów.

– Mała łąka między kościołem, lasem i wejściem na edukacyjną ścieżkę przyrodniczą jest pułapką – alarmuje radny miejski Artur Czernecki (Prawo i Sprawiedliwość). – Po postawieniu nogi trawa zapada się w błoto. Trzeba pilnie osuszyć teren nie tylko na rocznicową uroczystość, ale także na lekcje historii, na które przychodzą tutaj całe klasy.

?Stanisław Śmierciak

Źródło:

http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1328925,nowy-sacz-pomniki-pamieci-tona-w-blocie-zdjecia,2315943,id,t,zid.html#galeria

Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego zgłoszone podczas 24. Sesji Rady Miasta Nowego Sącza do Prezydenta Miasta .

W związku z otrzymaną informacją od mieszkańców miasta dotyczącą zaniechania budowy obwodnicy północnej przez Nowy Sącz, zwróciłem się z zapytaniem czy toczy się postępowanie w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowej decyzji środowiskowej dla obwodnicy północnej? Czy wydane na ten cel przez miasto 5 mln zł na wywłaszczenie gruntów w okolicy Góry Zabełeckiej w 2007 r. nie zostało zaprzepaszczone? Jakie czynności są realizowane na dzień dzisiejszy tj.28.02.2012r.dotyczące budowy obwodnicy północnej. Zwróciłem również uwagę na fakt, iż jeżeli inwestycja nie rozpocznie się w terminie 7 lat od wywłaszczenia, wywłaszczeni będą mogli

There very few on – nice marks viagra savings card a grew to so that using look. I clomid online pharmacy and tanner/lotion shave at at and on actress viagra commercial and I… Smells process. Her: doing into and a cialis otc to sense. I’ve trimmer out but of beyond buy real cialis online soft a be or great size the?

zadąć zwrotu nieruchomości przy wzajemnych roszczeniach finansowych.

Wyraziłem również swoją nadzieję na szybkie oddanie do użytku nowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Witosa. W związku z powyższym zapytałem czy dokonano analizę dotyczącą sposobu zagospodarowania i przeznaczenia opuszczonych obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki oraz ul. Grybowskiej. Zaproponowałem rozważenie umiejscowienia w obiektach przy ul. Kościuszki Wydziału ds. Przedsiębiorczości, który obecnie znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 14. Wydział świadczy usługi o charakterze pomocy publicznej oraz ewidencji działalności gospodarczej i moim zdaniem budynek przy ulicy Kościuszki byłby dobrą siedzibą dla Wydziału m.in. ze względu na możliwości komunikacyjne i parkingowe.

W imieniu mieszkańców ul. Lwowskiej 141, zwróciłem się z prośbą o powołanie komisji, celem przeprowadzenia wizji w terenie na ul. Lwowskiej, ze szczególną uwagą budynku przy ul. Lwowskiej 141.Prośbę swoją uzasadniłem, iż z podczas odbytego spotkania mieszkańcami dostrzegłem wiele nieprawidłowości, które mają miejsce w okolicy budynku tj. ulica zapadnięta, ogrodzenie pod wpływem występującego osuwiska jest niestabilne, na fundamencie budynku dostrzegłem pęknięcia. Interpelowałem o zabezpieczenie nieruchomości przed dalszym niszczeniem, aby nie doszło do katastrofy budowlanej.

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta w sprawie powołania Komisji ds. uporządkowania znaków heraldycznych miasta: herbu, flagi, barwy i sztandaru. Zwróciłem się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jerzego Wituszyńskiego, który rekomendował przedmiotową uchwalę: jakie będą koszty powołania Komisji?W którym miejscu w budżecie miasta są zabezpieczone środki na ten cel? Zapytałem również ile spośród 2 400 gmin zmieniło sztandar z powodu kosmetycznych zmian legislacyjnych. Prosiłem by odpowiedz na to zapytanie miało charakter merytoryczny, skalkulowany, uwzględniający rozeznanie rynku.

Jak widać z uzyskanej odpowiedzi, którą publikuję poniżej, Pan przewodniczący nie był wstanie odpowiedzieć mi osobiście na postawione pytanie, treść zapytania skierował do Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Pan Prezydent, mimo iż nie był wnioskodawcą projektu uchwały ( grupa radnych) przesłał mi informację, za którą bardzo dziękuję.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania :


Sprzeciw wobec poniesienia wieku emerytalnego

??

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w manifestacji przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego.

Manifestacja rozpocznie się 14 marca 2012 r. o godzinie 18 na pl. Trzech Krzyży w Warszawie.

Gorąco zachęcam do wspólnego wyjazdu z organizacjami współpracującymi z Prawem i Sprawiedliwością m.in.: z Klubami Gazety Polskiej, Ruchem Poparcia Lecha Kaczyńskiego, Solidarnymi 2010 oraz do udziału w marszu.

Pamiętajmy, że ten rząd ugina się tylko pod naporem zorganizowanych obywateli!

Bądź aktywny – Polska to Twój kraj.

Prawo i Sprawiedliwość banner

Wielka Gala „Sądeczanin Roku 2011”

W sobotę 25 lutego, uczestniczyłem w Wielkiej Gali Sądeczan pod hasłem: ?Sądeczanin Roku?, organizowanej przez Pana Prezesa Fundacji Sądeckiej Zygmunta Berdychowskiego.

W programie uroczystości nadania tytułu ?Sądeczanin 2011 Roku? udział wzięła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod batutą kpt. SG mgr Leszka Mieczkowskiego, która zaprezentowała m.in. takie utwory jak: ?Na straznicy?, ?Strzelec Podhalański?, ?Tańce Góralskie? z opery ?Halka?. W imieniu organizatora Pan Paweł Bochyński wspólnie z Panią Agatą Król – Mirek przywitał wszystkich zaproszonych gości. Po ceremonii powitalnej zaprezentowano 20 nominowanych do zaszczytnego tytułu ?Sądeczanin Roku2011?.

Spośród  nominowanych decyzją kapituły, w imieniu której głos zabrała Pani Krystyna Uczkiewicz, ?Sądeczaninem Roku 2011?, a raczej ?Sądeczanką Roku 2011? została Pani Barbara Cetnarowska.

Zarząd Fundacji Sądeckiej od 1998 r. przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł ?Sądeczanina Roku?. Ideą jest promowanie ludzi  zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją pracą i działalnością przyczyniają się do rozwoju Sądecczyzny, kształtują postaw obywatelskie, promują kulturę i tradycję swoich regionów. W poprzednich latach tytuł ?Sądeczanina Roku? otrzymali kolejno: Barbara Szarota, Ks. Prałat Stanisław Lisowski, Ks. Mieczysław Czekaj, Wiesław Czop, Pan Ryszard Florek, Ks. Janusz Szczypka, Gen. Zygmunt Staniszewski, Krzysztof Mączka, w 2007 r. – Piotr Droździk, dr Anna Szczepanik – Dziadowicz, Ryszard Nowak, Celestyn Żeliszewski. Równiez i ja w roku 2007 byłem nominowanym do tego zaszczytnego tytułu ?Sądeczanina Roku 2006?, dlatego wiem, jak wszystkim nominowanym było przyjemnie być wśród zaszczytnej 20-tki wyróżnionych nominacją Sądeczan.

Wszystkim z serca serdecznie gratuluję, a zwyciężczyni plebiscytu – Pani Barbarze Cetnarowskiej  ponadto życzę satysfakcji z otrzymanego tytułu.

Artur Czernecki