Uwagi Radnego Artura Czerneckiego do projektu uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013. Zgłoszone podczas XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 29 stycznia 2013r.

Szanowny Panie Prezydencie

Zacznę od oceny ogólnej. Projekt budżetu na rok 2013 sporządzony jest na zasadzie ?tak krawiec kraje, jak materii staje?. Jest to pierwszy budżet opracowany na tych zasadach od czasu rozpoczęcia sprawowania władzy w Nowym Sączu przez Prezydenta Ryszarda Nowaka.

Czy znaczy to, iż Prezydent poszedł po rozum do głowy? Raczej wygląda na to, że zmusiła go do tego ustawa o finansach publicznych z 2009 roku.

Ten nader mizerny i nierozwojowy budżet jest wynikiem braku przezorności Prezydenta, jak również Rady Miasta ? niestety trzeba to powiedzieć, ? bowiem w latach poprzednich rozdmuchano wydatki bieżące, a te wydatki trudno jest w latach następnych ograniczyć.

Gdzie wydatki wzrosły w tej połowie kadencji ponad inflację?

Mam przed sobą stosowne obliczenia.

Otóż na przestrzeni lat 2006-2013 wzrosły ponad inflację liczoną każdego roku 5% wydatki bieżące o 36.8 mln zł. Odejmijmy od tego Oświatę w kwocie 17.5 mln zł ponad inflację, bo w tym przypadku wzrost wydatków, trzeba to uczciwie powiedzieć, nie był wynikiem naszych działań, a jeśli to w nieznacznym stopniu, ale pozostają:

  • Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Urzędzie Miasta    o 4.3 mln zł
  • Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w MOPS o  0.9 mln zł
  • Wydatki na kulturę                                             o  0.6 mln zł
  • Wydatki na kulturę fizyczną i sport                        o  4.5 mln zł

Gdyby, więc nie ten nadmierny wzrost wydatków w latach ubiegłych, gdybyśmy poprzestali na wzroście wydatków o inflację, to mielibyśmy ponad 10 mln więcej na inwestycje.

Jak zaznaczyłem na wstępie, te uwagi nie dotyczą budżetu na rok 2013, bo w tym roku wydatki w mało, którym dziale wzrastają o inflację, a więc będą w zasadzie niższe niż w 2012 roku.

Przejdę więc do projektu budżetu na rok 2013.

Dochody:

Mam tu następujące pytanie:

–  Co składa się na 20,4 mln dochodów majątkowych w dziale 700 § 0770, co Prezydent zamierza sprzedać za taką kwotę?

Wydatki

  1. Zapomniano o wydatkach na pozyskiwanie mieszkań socjalnych i komunalnych. Czyżby tak poprawiła się sytuacja finansowa naszych mieszkańców?
  2. Wydatki na Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 160 tys. zł nie wystarczą nawet na zmianę Planu Śródmieścia o przystąpieniu, do której podejmowaliśmy uchwałę w 2012 r. Przetarg został unieważniony ze względu na brak środków. Kwota oferty była wyższa niż te 160 tys. Miasto bez planów zagospodarowania rozwija się wolniej. Brak jest pewności wśród inwestorów, nawet gdy uzyskają decyzję, co może znaleźć się tuż za płotem.Plan zagospodarowania przestrzennego takie rozeznanie daje.

– Wydaje się, że w tak trudnej sytuacji finansowej wydatki na promocję gospodarczą w wysokości 390 tys. zł są rozrzutnością. Przecież wszyscy wiemy, że bez poprawy dostępności komunikacyjnej inwestorzy się nie zjawią.

– Na dobudowę oświetlenia ulicznego przeznaczono jedynie 400 tys. Rynek jest oświetlony, ale wiemy jak sytuacje wygląda w dzielnicach peryferyjnych.

Wydatki inwestycyjne

Jedyną uwagę, którą chciałbym zgłosić, to bezsens umieszczania 1 mln zł na tzw.Sądecką Wenecję. Ta kwota nie pozwoli na realizację czegokolwiek, a więc, po co tkwi w budżecie?

Proponowałabym ten 1 mln zł oraz środki z dochodów za gospodarkę odpadami w kwocie równej wydatkom tj. 6 mln zł przeznaczyć na inne ważne zadania inwestycyjne.

Warto na przykład przygotować dokumentację dla tematów, które zamierzamy (mam nadzieję) realizować ze środków unijnych na przykład:

  1. Obwodnica południowa, (jako droga regionalna z Programu Małopolskiego)
  2. Obwodnica północna, (jako ciąg drogi krajowej z programu na szczeblu rządowym) – aktualizacja dokumentacji
  3. Przebudowa obecnej siedziby Straży Pożarnej na hale targowe a Rynku Maślanego na parking
  4. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego wraz z widownią i muszlą koncertową

Mam również nadzieję, że 1 mln. zł przeznaczony na obwodnicę północną zostanie szybko wykorzystany na uaktualnienie dokumentacji tego zadania, tak byśmy jeszcze w tym roku uzyskali pozwolenie na budowę.

Szanowny Panie Prezydencie,

Dobrze przygotowani mamy szansę już w 2015 r. realizować te inwestycje za 15 % ich kosztów, a nie z pieniędzy miejskich.

Jako radny tego miasta mający mocne poparcie społeczne poprę przygotowany budżet przez Pański urząd, ponieważ mam nadzieje a co więcej jestem przekonany, że podczas jego realizacji w ciągu roku dokona Pan, przy aprobacie Rady Miasta stosownych w nim zmian.

XIII Integracyjny Bal Dla Dzieci do lat 12 ?RADOŚĆ WASZA ? RADOŚĆ NASZA?

Królową i Królem XIII Integracyjnego Balu dla Dzieci do lat 12 ?RADOŚĆ WASZA ? RADOŚĆ NASZA?. Zostali wybrani przez zastępcę prezydenta Panią Bożenę Jawor- Emilia Lorek (4 lata) i Kacper Kowalik (8,5 roku).

Dzieci, jak co roku, bawiły się na hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Nowym Sączu. Na małych przebierańców czekało mnóstwo atrakcji. Podczas balu dzieci uczestniczyły w wielu zabawach i konkursach z nagrodami.

MISS BABY SPONSORÓW:

1. Firma Gastronomiczna RAJ ? Krystyna Konar, Mateusz Winiarski
2. Zakład Mięsny  SZUBRYT  –  Patrycja Bugańska ? 7 lat
3. MAŁY  ROBINSON ? Zuzia Urbańska ? 7 lat, Marcin Popiela ? 4 lata
4. Centrum Szkoleniowe ETB  ? Witek Podolarz 5 lat
5. Hotel Beskid ? Zuzia Popardowska ? 4 lata
6. Firma DANEK ? Oliwia Lis ? 7 lat, Eryk Bołoz ? 3 lata

MISS  BABY  MEDIÓW:
1. RTK ? Celina Szafarz ? 3 lata
2. NTV ? Mateusz Fecko ? 6 lat
3. Gazeta  Krakowska ? Kuba Młynarczyk
4. Tydzień Nowosądecki ? Oliwia Kotlarz ? 6 lat

Najmłodszy uczestnik ? Jan Szczecina ? 3 miesiące

Policyjny POLIK został wręczony Julianowi Karpiel ? 4 lata

Wspólnie z dziećmi bawiło się 70 wolontariuszy ? studentów wychowania fizycznego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Dodatkowo podczas balu odbyły się konkursy z zakresu BRD, z wiedzy o działaniach Straży Granicznej oraz zawody w strzelaniu. Jak co roku, pod względem medycznym imprezę zabezpieczali słuchacze wydziału Ratownictwa Medycznego Policealnej Szkoły Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu. Do zabawy z dziećmi przyłączyli się również piłkarze Sandecji. O oprawę muzyczną imprezy zadbał zespół estradowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Patronat honorowy nad balem sprawował Prezydent Miasta Ryszard Nowak.

Organizatorem balu było Stowarzyszenie ?BESKIDZKIE WIĘZI? oraz radni ? Barbara Jurowicz i Artur Czernecki.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Nowego Sącza, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komenda Miejska Policji, Karpacki Oddział Straży Granicznej oraz PWSZ w Nowym Sączu.
Sponsorzy: Firma WIŚNIOWSKI, FAKRO, Firma Gastronomiczna RAJ z Gołkowic, Zakład Masarski SZUBRYT, PIWNICZANKA, Centrum Szkoleniowe ETB, LESKO, Hotel Beskid, MAŁY ROBINSON, Klubokawiarnia RODZINKA, Piekarnia ? Ciastkarnia DANEK.

Organizatorzy XIII Wielkiego Balu Karnawałowego ?Radość Wasza- Radość Nasza ? wyrażają ogromną wdzięczność patronom medialnym za informacje przed i po balu.Dziękujemy i do zobaczenia za rok,

Linki do relacji z XIII Wielkiego Balu Karnawałowego „Radość Wasza – Radość Nasza ” zamieszczone przez patronów medialnych:

http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/radosc-nasza-radosc-wasza-czyli-bal-karnawalowy-dla-dzieci,43058#.UQ5xUPJk6ho

http://www.ntvsadecka.pl/1,636-karnawal_dla_najmlodszych..html

http://www.ntvsadecka.pl/9,635-_radosc_wasza_-_radosc_nasza..html

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/6482.html

http://www.rdnns.pl/~radiom/rdnns/index.php/nowy-sacz/3445-radosc-nasza-i-wasza

http://nowysacz.naszemiasto.pl/galeria/opis/1704057,xiii-bal-radosc-wasza-radosc-nasza-zdjecia,galeria,id,t,tm.html#00876883d6f0ad18,1,3,60

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8793

http://www.tydziennowosadecki.pl/index.php/aktualnosci/3651-trzynastka-pelna-radosci

Opłatek i zabawa noworoczna na osiedlu Falkowa

10 stycznia 2013 roku po raz pierwszy po ukonstytuowaniu się nowego zarządu osiedla Falkowa któremu przewodniczy radny Artur Czernecki .Spotkali się mieszkańcy osiedla jak również zaproszeni goście na spotkaniu świąteczno ? noworocznym w szkole podstawowej nr 11.Zanim jednak doszło do spotkania wszyscy uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej przez . ks. Prepozyta , Proboszcza Bazyliki pw.Św. Małgorzaty Jana Piotrowskiego który wygłosił również homilie oraz ks. kan. Ryszarda Kudronia odprawionej w intencji mieszkańców oraz nowo wybranego zarządu osiedla Falkowa. Po mszy świętej wszyscy udali się do pobliskiej szkoły podstawowej nr 11 na spotkanie świąteczno ? noworoczne podczas którego uczniowie tej placówki przedstawili jasełka następnie przewodniczący osiedla wspólnie z członkami zarządu osiedla ,Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Martą Platą oraz ks.kan.Ryszardem Kudroniem złożyli życzenia przybyłym mieszkańcom oraz gościom. Wśród gości był zastępca prezydenta miasta Pan Jerzy Gwiżdż który w imieniu Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka oraz uczestniczących w spotkaniu dyrektorów Wydziału Organizacyjnego UM Agata Jasińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM Grzegorza Chochli, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józefa Markiewicza oraz prezesa Sądeckich Wodociągów Janusza Adamka złożył życzenia mieszkańcom osiedla ,kierując słowa podziękowania dla zarządu za organizacje spotkania świąteczno ? noworocznego a jako prezent od władz słowami ?My w ratuszu nic nie mamy ,ale chodnik wam damy? co zostało skwitowane przez mieszkańców gromkimi brawami , którzy od lat poprzez radnego a obecnie również przewodniczącego osiedla Artura Czerneckiego proszą władze miasta. Przewodniczący osiedla przy okazji poprosił jeszcze o udostępnienie pomieszczenia dla siedziby zarządu jak również na możliwość utworzenia klubu seniora na tej dzielnicy. Do życzeń dołączyli radni województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda oraz Marta Mordarska która pełni również funkcje pełnomocnika prezydenta ds.społecznych Pan Komendant Straży Miejskiej Adam Kaufman i dzielnicowy straży miejskiej mł. spec. Jarosław Bużniak oraz w imieniu Komendanta KM Policji insp. mgr Henryka Koziała, podinspektor Albert Kogut wspólnie z dzielnicową tego osiedla sierż. szt. Bożeną Liszko .Na ręce przewodniczącego zarządu zostały również przesłane listy od parlamentarzystów posła Andrzeja Czerwińskiego oraz Arkadiusza Mularczyka .Następnie wszyscy przybyli na spotkanie goście połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Po życzeniach nastąpiła najważniejsza cześć czyli wręczenie po raz pierwszy w historii nie tylko osiedla Falkowa ale i Miasta Nowego Sącza specjalnych wyróżnień dla ludzi którym leży na sercu dobro tego osiedla .Po raz pierwszy w tym roku do tytułu ?Przyjaciela Osiedla Falkowa ? nominowani zostali : ks.prepozyt ,proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty Jan Piotrowski, ks. kan. Ryszard Kudroń -opiekun kościółka na Falkowej, Ryszard Nowak-prezydent Miasta Nowego Sącza ,Jerzy Gwiżdż ,Bożena Jawor zastępcy prezydenta Nowego Sącza. Statuetkę ?Przyjaciela

Osiedla Falkowa ? otrzymał ks.kan Ryszard Kudroń za całokształt 16- letniego niesienia posługi kapłańskiej mieszkańcom osiedla Falkowa. Medalami ?Sympatyk Osiedla Fakowa? zostali wyróżnieni ks.prepozyt, proboszcz Jan Piotrowski, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcami Jerzym Gwiżdzem oraz Bożeną Jawor za realizację różnych inwestycji, począwszy od przebudowy dróg, oświetlenie, po remont szkoły na osiedlu. Po części oficjalnej wszyscy udali się na spotkanie noworoczne do sali gimnastycznej która na czas spotkania zamieniła się w salę bankietową na wspólny poczęstunek oraz toast za pomyślność w roku 2013 na osiedlu Falkowa i w Nowym Sączu .Zabawa karnawałowa trwała do późnych godzin nocnych, a gościom do tańca przygrywał zespól Rewerss. http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8746 http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/oplatek-dla-seniorow-na-falkowej-gwizdz-obiecal-chodnik,42570#.UPPDffLzaho