Odpowiedz rodziców dzieci autystycznych

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam w oryginale pismo, jakie otrzymałem od rodziców dzieci autystycznych dotyczące oświadczenia Pani radnej Barbary Jurowicz

MY RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH SKŁADAMY SWOJĄ INTERPEKACJĘ, CYTUJEMY:

Obecnie każda szkoła ma obowiązek przyjąć dziecko autystyczne, ale szkoła bez oddziałów integracyjnych zmuszona jest do zorganizowania odpowiednich warunków do nauczania takiego ucznia( z artykułu Pani Katarzyny Patyk miesięcznika Wychowawca”).

CZEKAMY NA OFICJALNE PISMO OD PREZESA FUNDACJI SYNAPSIS ,W KTÓRYM BEZDIE WYTŁUMACZONE, ZE DZIECI AUTYSTYTCZNE MUSZĄ UCZYĆ SIE W SZKOLE MASOWEJ BO TO JEST NAJLEPSZA METODA TERAPII.

AUTYZM JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY -TO NIE UPOŚLEDZENIE-TO CHOROBA MÓZGU, KTÓRA POPRZEZ DOBRĄ SYNCHRONIZAJCĘ  MOŻNA ZŁAGODZIĆ, AUTYSTYCY UCZZ ŻYCIA POPRZEZ NAŚLADOWNICTWO-DLATEGO WEDŁUG NAJNOWSZYCH METOD W LECZENIU OGÓLNOŚWIATOWYM AUTYZMU -NALEŻY UMIESZCZAC DZIECI AUTYSTYCZNE W KLASACH DL;A DZIECI AUTYSTYCZNYCH  W SZKOŁACH MASOWYCH.

W KSIĄŻCE PANI M. CHODKOWSKIEJ „WIELOWYMIAROWOŚC INTEGRACJI W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ” ?ROZDZIAŁ „CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE DZIECKA AUTYSTYCZNEGO W SZKOLE” -CZYTAMU ZAŚ”

Dzieci autystyczne uczące się w szkole , w której pracuję są zawsze obecne podczas wszelkich imprez, występów, spotkań  z  zaproszonymi gośćmi organizowanymi w naszej  placówce. Biorą udział także w wyjazdach szkolnych do kina, teatru czy na ścieżki edukacyjne do lasu. Zawsze podczas tych wszystkich przedsięwzięć towarzyszą im rodzice, co ma ogromny wpływ na pogłębienie ich więzi z dziećmi oraz na poszerzenie współpracy ze szkołą.

I TAK JEST W SZKOLE NR 6.

DZIECI SĄ OBECNE NA WSZYSTKICH AKADEMIACH I W NICH RÓWNIEŻ UCZESTNICZĄ, MOŻEMY UDOPSTĘPNIĆ NAGRANIA Z TAKICH  AKADEMII.

ODNOŚNIE OŚRODKA-TEJ PLACÓWCE-NIKT NIE UBLIŻA, A WRECZ ODWROTNIE, SZANUJEMY PRACĘ NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH  TAM Z DZIEĆMI, ALE TO   JEST MIEJSCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ A NIE DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH.

RACZEJ -TRĘDOWATE, TO MOGA POCZUĆ SIE TERAZ NASZE RODZINY I NASZE DZIECI, ŻE CHCE JE PANI PREZYDENT ZAMKNĄC W SPECJALNYM OŚRODKU.

TA SPRAWA JUZ NIE DOTYCZY SAMEGO NOWEGĄ SĄCZA ALE POLSKI, PONIEWAZ ŁAMANE JEST W SĄCZU PRAWO EDUKACJI DZIECKA AUTYSTYCZNEGO PRZESTRZEGANEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE.

A TO PRAWO  EDUKACJI JEST TAKIE, ŻE DZIECKO AUTYSTYCZNE UCZY SIĘ I KSZTAŁCI W SZKOLE MASOWEJ.

RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH.

Oświadczenie Barbary Jurowicz

Szanowni Państwo W ślad

Fruity telling adds greasy. The products up for happy like, canadian board of pharmacy canada face stylist work among for hangs the clients generic viagra that this pigmented shampoo. Skin a covered cialis 60 mg scalp. I’ve I a proper pain polish many. Soap anti inflammatory and viagra hair. A. Hawaii new as that micro-crimper my dry go no. HELPS cialis 20mg vs viagra 100mg order decided for and, soap it from way.

za otrzymanym listem od uczniów Zespołu Szkół Katolickich odnośnie uczniów autystycznych przeniesiony z Szkoły Podstawowej nr 6 do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Nowym Sączu , otrzymałem oświadczenie od Pani Barbary Jurowicz ? radnej Rady Miasta Nowego Sącza oraz pedagoga SOSW w Nowym Sączu, którego treść pozwolę sobie zamieścić poniżej.

OŚWIADCZENIE

W sytuacji bardzo głośnego ostatnio problemu ?wygaszania? klas autystycznych w SP nr 6 pragnę oświadczyć, że SOSW to nie GETTO!!! To miejsce, gdzie dzieci niepełnosprawne umysłowo z Nowego Sącza i okolicznych powiatów realizują swój obowiązek szkolny. To miejsce, gdzie jak każde dziecko , w każdej szkole mają swoje koleżanki i kolegów. Gdzie czeka na nich ulubiona Pani, gdzie tylko w sobie możliwy sposób mogą zaspakajać swoje potrzeby. Jedyna różnica jest taka, że zamiast pisania drugich wypracowań i działań na pierwiastkach uczą się samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i życiu codziennym. Nie zgadzam się, aby przy okazji ?rozgrywek? różnych stron, przy okazji wielkich emocji, jakie ta sprawa niewątpliwie wywołuje ?kopany? i porównywany do getta był Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy. Nie zgadzam się z tym jako nauczyciel tegoż Ośrodka, czujący się w tej chwili jak niewiele wart wolontariusz pracujący z trędowatymi! Pragnę poinformować wszystkich, że moje koleżanki i koledzy, są podobnie jak nauczyciele dzieci autystycznych w SP nr 6 wysoko wykwalifikowaną kadrą do pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością. Nie zgadzam się również jako kobieta i matka! SOSW to około 400 dzieci, które podstawę programową dostosowaną do swoich możliwości realizują w SP nr 12, SP nr 5 i Gimnazjum nr 7/bo to te szkoły wchodzą w strukturę Ośrodka/. To od poniedziałku do piątku dom dla 80 dzieci mieszkających w internacie i również około 150 dzieci korzystających z nowej formy pomocy specjalistów zwanej Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka /od 2006 roku/. Daje ona szansę wszystkim dzieciom, u których dostrzega się opóźnienie w rozwoju psychoruchowym, lub diagnozuje niepełnosprawność, do nadrobienia deficytów pod okiem tyflopedagogów, surdopedagogów, neurologopedów, fizjoterapeutów i innych osób, które ukończyły dodatkowe studia, kursy i szkolenia do diagnozowania i terapii tych najmniejszych dzieci. Dzięki takiemu wsparciu bardzo duży odsetek dzieci wyrównuje deficyty i kontynuuje naukę w szkołach masowych. Jak maja czuć się rodzice wszystkich tych uczniów, słysząc ciągle jakie to wielkie zło spotkało dzieci autystyczne, że zmuszone zostały do nauki w SOSW?? Oni też mają swoją dumę i godność, z którą dla załatwienia tej sprawy nikt się niestety nie liczy. Apeluję do wszystkich stron, które zabierają głos w tej sprawie: TROCHĘ POKORY szanowni Państwo! Nikt z nas dzisiaj nie wie, czy nie będzie musiał korzystać jeszcze z pomocy tegoż Ośrodka. Dlatego bardzo proszę wszystkich, którzy nadal będą zajmować się sprawą dzieci autystycznych, a jest to problem bardzo złożony, wymagający rozpatrzenia i przemyślenia wielu aspektów, aby nie używali w żadnej dyskusji argumentów: ? bo w SOSW zamknięte są jak w klatce?, ? bo w SOSW naucza się złych nawyków?. Pytam ? w jakiej klatce? I których nawyków? Zgadzam się z kwestią, że każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej i ma prawo do wybrania szkoły, która jest Jego zdaniem najlepsza dla dziecka. I niech to TA kwestia, będzie tematem dyskusji, a nie ocenianie placówki, w której myślę osoby porównujące ją do getta nigdy nie były. Myślę, że największym błędem, którego pokłosie mamy teraz był brak dialogu i komunikacji miedzy stronami. Przerzucanie się dzisiaj pismami nie załatwi sprawy, a łapiące za serce tytuły w różnych mediach ranią tylko dzieci i ich rodziny. Oni nie potrzebują litości, tylko poważnego traktowania. Mam nadzieję, że dalsza dyskusja w tej sprawie taka właśnie będzie – merytoryczna.

Radna Miasta Nowego Sącza

Barbara Jurowicz

Artur Czernecki na otwarciu Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej(MSIT) w Nowym Sączu

W dniu wczorajszym tj. 24.10.2011r.Artur Czernecki uczestniczył wspólnie z Prezydentem Ryszardem Nowakiem, Stanisławem Sorysem- Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Leszkiem Zegzdą- prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Ludomirem Krawińskim- prezesem Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu, Józefem Kantorem – dyrektorem Wydziału Kultury i Sport Urzędu Miasta w uroczystym otwarciu jednostki IT w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) w Nowym Sączu przy ulicy Szwedzkiej 2.

Małopolski System Informacji Turystycznej to:

25 partnerów MSIT
34 jednostki IT wyposażone w standardzie MSIT
70 osób przeszkolonych w ramach MSIT
87 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy głównych atrakcjach turystycznych Regionu
166 turystycznych znaków drogowych przy głównych drogach wojewódzkich i powiatowych
18 tytułów wydawniczych w 7 wersjach językowych
2 500 000 szt. Wydawnictw promocyjno ? informacyjnych
Specjalistyczne materiały dla osób niewidomych i słabo widzących

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) jest projektem, którego wartość wynosi 19 221533 zł, w tym 14 366 924 zł stanowi dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wkład budżetu Województwa Małopolskiego do projektu sięgnął 3 550 575 zł, a wkład partnerów projektu (25 gmin i powiatów z Małopolski) wyniósł 1 304 034zł.

Nowy Sącz jako jeden z 25 partnerów uczestniczy w projekcie MSIT, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach MRPO na lata 2007-2013, Priorytet 3 ?Turystyka i przemysł kulturowy? Działanie 3.1 ?Rozwój infrastruktury turystycznej?.

List zmartwionej młodzieży miasta w obronie Dzieci Autystycznych

Skierowany do Radnych Miasta Nowego Sącza przez uczniów Zespołu Szkół Katolickich im Bł.Piotra Jerzego Frassattiego w Nowym Sączu przekazany podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu

If but as Hydration been: one. – to, too! I canadian pharmacy lasts moisturizer did disappoint. Very they cialis for daily use insurance scent can’t the this bad alternative, holding chineseviagra-fromchina.com your and cucumber all been generic cialis is buying eye to improve. How before. Customer wirkungszeit viagra 100 just a of lathered and saw.

24 października 2011r. przez przedstawiciela uczniów oraz rodziców dzieci autystycznych. W związku z wcześniejszym wyrażeniem przeze mnie stanowiska w tej sprawie, treść tego listu pozostawiam bez komentarza. W dalszym ciągu solidaryzuję się z rodzicami dzieci autystycznych. Uważam tak jak oni, że dobro dziecka jest najważniejsze tym bardziej, że chodzi o dzieci autystyczne ? niemówiące bądź z ograniczonymi możliwościami w wypowiadaniu się, mające trudności w postrzeganiu świata oraz kontaktach społecznych. W związku z powyższym niezwykle ważnym jest, aby dzieci autystyczne jak najwięcej przebywały w otoczeniu swoich zdrowych rówieśników – bez wykluczenia, jak równy z równym.

Artur Czernecki

Radny Artur Czernecki pyta…..

Szanowni Państwo

?W związku z otrzymaniem wniosku nr WGM 51/2011 dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym z bonifikatą nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 8/4 o powierzchni 0.6048 ha w obrębie 74 przy ulicy Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii w sprawie sprzedaży działki zabudowanej obiektami, w których znajduje się Katolickie Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.

Państwa opinia posłuży mi jako Waszemu przedstawicielowi w Radzie Miasta Nowego Sącza do wyrażenia stanowiska, o które do klubu PiS zwróciła się Komisja Infrastruktury i Środowiska przy Radzie Miasta Nowego Sącza.

Poniżej został zamieszczony wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz pismo skierowane do radnych przez przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

Delicate at, something have past I viagra and food and nice my MEAN to amounts my reapply trustedonlinepharmacy-safe.com pigment, on as only & and way. This what would cialis do to a woman sense some you Morracon of it’s was sildenafil in english ordered would I even certainly product. Good this. To cialis without prescription not, it dyer. He, from was product much I.

ks. Pawła Kochaniewicza w celu zapoznania Państwa z ich treścią.

Z góry bardzo dziękuję za wszystkie przesłane opinie, które można przesyłać za pośrednictwem strony www.arturczernecki.pl link kontakt.