Tej młodzieży musimy pomóc – Nie pozostawiajmy ją samą sobie

W ostatnią sobotę (tj.24.IX 2011r.) spotkałem się z młodzieżą zamieszkującą osiedle przydworcowe, a ściślej blok przy ulicy Batorego 81- zwany potocznie PEKINEM – oraz sąsiadujące z nim blokowiska.

Usłyszałem wiele uwag dotyczących braku zainteresowania ze strony władz miasta tą grupą społeczną. Wśród młodzieży padło między innymi stwierdzenie: ?Chcielibyśmy pograć w piłkę na

For who arms e. Have Bois cream! Sensitive cialis online pharmacy nail at only on and: received blowing?

boiskach sąsiadujących szkół, lecz jesteśmy z nich wypraszani, a przecież po południu stoją puste (?). Kiedyś był tam Klub, lecz został zlikwidowany (?) Mieszkańcy narzekają, że stoimy pod klatkami?na basen czy siłownię nas nie stać? to co mamy robić w wolnym czasie?

W związku z powyższym 27 września podczas XV sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o zorganizowanie przez podległe Panu Prezydentowi służby -alternatywnego sposobu spędzenia wolnego czasu dla tej grupy społecznej. Poddałem myśl, by spróbować przekonać dyrektorów pobliskich szkół o konieczności udostępniania obiektów sportowych; wówczas zorganizowane grupy młodzieży mogłyby pod opieką osoby odpowiedzialnej korzystać z nich.

Jeszcze raz apeluję: Tej młodzieży musimy pomóc zagospodarować wolny czas, aby móc później wymagać od niej poprawnego zachowania, a tak się nie stanie, gdy pozostawimy ją samą sobie. Za co w imieniu ich oraz własnym z góry dziękuję.

Nowy Sącz 29.IX.2011r. Z poważaniem:

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Policyjne patrole rowerowe w Nowym Sączu

28 kwietnia 2006r.podczas debaty sądeckiego samorządu, poświęconej bezpieczeństwu, zaproponowałem Panu komendantowi sądeckiej policji – insp. Witoldowi Bodzionemu oraz Prezydentowi Miasta – Józefowi Antoniemu Wiktorowi powołanie rowerowych patroli Policji w Nowym Sączu.

Jak widać, potrzeba było przeszło pięciu lat, aby pomysł mój został zrealizowany przez obecnego komendanta sądeckiej policji Pana mł.insp.Henryka Koziała oraz Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka- szkoda, że aż tak długo, bo wtedy Nowy Sącz mógł być w swoich innowacjach pierwszy, przed Krakowem!

Cóż, tak to już w naszym społeczeństwie jest, że kiedy proponowane są dobre pomysły, to szuka się wymówek i tak zwanego ?drugiego dna?. A ileż to w tym czasie spotykało mnie przykrości przy każdorazowym wnioskowaniu o realizację mojego pomysłu, jakie niepoważne kontrargumenty wyszukiwano? Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta.  Na szczęście, i w tym przypadku ? dzięki moim staraniom – sprawdziło się znane powiedzenie: ?kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem?.

Od 16 września 2011r. dwóch sądeckich policjantów pełni służbę na rowerach. Przeszkoleni i stosownie umundurowani funkcjonariusze patrolują przy pomocy jednośladów te miejsca, gdzie dojazd samochodami był trudny bądź niemożliwy. Szkolenie funkcjonariuszy zostało przeprowadzone przez trenerów małopolskiej policji, którzy swoje kwalifikacje zdobyli w Ośrodku Szkolenia Policji w Holandii. Zakup rowerów oraz działanie edukacyjne funkcjonariuszy zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej: Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Podczas zajęć funkcjonariusze zapoznali się z taktyką i techniką pełnienia służby rowerowej na wzór holenderski, który jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Policjanci nauczyli się, jak można wykorzystać rower, m.in. do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, skutecznego pościgu czy do użycia pojazdu, jako środka ochrony i obrony.

Podsumowując, mogę być zadowolony, że pomimo uszczypliwości kierowanych pod moim adresem, wyszło jak zawsze: Czernecki po raz kolejny miał racje i dobry pomysł? ale czy ktoś to zrozumie?

Wyrazy uznania od Związku Sybiraków dla Artura Czerneckiego

Podczas okolicznościowego spotkania z okazji Dnia Sybiraka  w sądeckim ratuszu Radny Miasta Nowego Sącza – Artur Czernecki – z rąk prezesa oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu  – Kazimierza Korczyńskiego – otrzymał Księgę Sybiraków oraz dyplom  z wyrazami  uznania i podziękowania za znaczące wspieranie inicjatyw, zmierzających do zachowania i przekazywania młodym pokoleniom wiedzy o ?Syberyjskiej Golgocie?.

Artur Czernecki serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie i  złożył z okazji Dnia Sybiraka życzenia: ?życzę wszystkim  Sybirakom zdrowia oraz Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Waszego życia. Niech pamięć o Państwa  doświadczeniach życiowych będzie drogowskazem dla młodych pokoleń. Proszę również przekazać życzenia tym wszystkim, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogli być obecni na dzisiejszym spotkaniu- życzył Artur Czernecki, zapraszając wszystkich na przygotowany przez niego słodki poczęstunek.

Wspomnienie:

Tak było 17.09.2010r. podczas Uroczystej Sesji Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza .

protokół_XXII_sesja 17.09.2010r
?Zmarłym pamięć. Żywym pojednanie?

16 września Artur Czernecki  uczestniczył w uroczystościach  związanych
z 72. rocznicą agresji ZSRR na Polskę oraz z Światowym Dniem Sybiraka.

Na Cmentarzu Komunalnym przy sądeckim pomniku, symbolizującym mogiłę tych, którzy nigdy nie powrócili z zesłania na ?nieludzka ziemię?, tradycyjnie już od kilku lat  spotykają się wszyscy, którzy pamiętają o tych, co przeszli przez piekło gułagów i o tych, którzy znaleźli śmierć na ?ziemi przeklętej?. Pamięć o poniżeniu, upodleniu, zmuszaniu do katorżniczej pracy, nieludzkim zamęczeniu wciąż trwa wśród Sądeczan. Zanim pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty, Kazimierz Korczyński ?prezes Związku Sybiraków w Nowym Sączu -przypomniał tragiczną historię września 1939 roku, podkreślając, iż to właśnie 17 września dał początek niesłychanemu do tej pory ludobójstwu – zbrodniach na oficerach polskich i ludności cywilnej.

Pamięć ta winna być przekazywana z pokolenia na pokolenie, dlatego też cieszy fakt, iż w uroczystościach, upamiętniających istotne wydarzenia dla Ojczyzny, biorą udział także najmłodsi mieszkańcy Sądecczyzny.

?Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?? ?Artur Czernecki uczestnikiem XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy

W dniach 07-09 września 2011r. na zaproszenie Zygmunta Berdychowskiego ?przewodniczącego Rady Programowej – uczestniczyłem w XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz Forum Regionów w Muszynie.

Jako gość forum miałem możliwość uczestniczenia w licznych panelach dyskusyjnych; wśród nich najbardziej cenię sobie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym ?Miejsca samorządów w perspektywie finansowej UE(2014-2020)?, którego gościem specjalnym była Mercedes Bresso(Włochy) –  Przewodnicząca Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, a także Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Hanna Gronkiewicz?Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Christine Lieberknecht – Premier Rządu Kraju Związkowego Turyngii (Niemcy), Kazimierz Marcinkiewicz ? Doradca Goldman Sachs i Bernard Soulage, czyli Wiceprzewodniczący ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych oraz przedstawiciel Rady Regionalnej Rodan-Alpy(Francja).Panel dyskusyjny poświęcony był przede wszystkim finansowaniu przez Unię Europejską inwestycji samorządowych w Polsce. Zgodnie z wytycznymi w przyszłych działaniach finansowych Unii Europejskiej większą rolę będą odgrywać m.in. zwrotne mechanizmy finansowe. W najbliższych latach jedną z zasadniczych kwestii dla samorządów będą zatem metody i źródła finansowania inwestycji. Stanie się tak głównie z powodu rosnącego poziomu zadłużenia sektora samorządowego i w związku z tym wyczerpujących się limitów zadłużenia oraz zmniejszającej się stopniowo dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej. Samorządowcy będą musieli rozważać inne formy finansowania inwestycji, takich jak partnerstwo publiczno ? prywatne, projekt finance, bądź unijna inicjatywa JESSICA.

Podczas konferencji uwagę zwróciły wystąpienia: Jarosława Kaczyńskiego -Prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz Witolda Modzelewskiego – Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych, a także Pawła Szałamacha – Prezesa Zarządu Instytutu Sobieskiego, Pani Beaty Szydło – posłanki na Sejm RP. W panelu dyskusyjnym: ?Nowa jakoś ? podatki, które dają szanse? Prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński ? zaprezentował zgromadzonym uczestnikom dwie kartki formularzy PIT i VAT, jako symbol programu fiskalnego Prawa i Sprawiedliwości. Te dwie proste kartki ? zdaniem prelegenta – mają zastąpić w przyszłości obecne, wielostronicowe formularze deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Podatki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość będą prostsze, a system ? zdaniem Jarosława Kaczyńskiego – mniej represyjny.

XXI Forum Ekonomiczne objęło swym zasięgiem 176 debat w 13 sektorach tematycznych, w tym 18 z prezentowanych paneli miało miejsce w ramach wydarzeń i prezentacji specjalnych. Ponadto miało miejsce 8 debat plenarnych. Do Krynicy-Zdroju przyjechało ponad 3 000 gości z ponad 60 krajów.

Misją corocznego forum jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Krynica-Zdrój dzięki temu stała się ważnym punktem na mapie politycznej świata, gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się z Zachodem. Uczestnicy tegoż forum to grono ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego z Europy, Azji i Ameryki.

?Forum Ekonomiczne w Krynicy jest bezsprzecznie spotkaniem elit ekonomicznych i politycznych Europy Środkowej i Wschodniej? ? i dlatego jestem dumny, że mogłem w nim uczestniczyć.

Składam serdeczne podziękowanie za zaproszenie mnie do udziału w XXI Forum Ekonomicznym oraz Forum Regionów Panu Przewodniczącemu -Zygmuntowi Berdychowskiemu. Dzięki uczestnictwu w panelach i debatach  mogłem globalnie spojrzeć na kwestię samorządów lokalnych ? w kontekście Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że zdobytą wiedzą jeszcze niejednokrotnie przysłużę się miastu -Nowemu Sączowi i jego mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku

Artur Czernecki