Skuteczna interpelacja radnego Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo ,

Podczas 67 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa oraz własnym zgłosiłem interpelację do prezydenta w sprawie podjęcia pilnego remontu nawierzchni  ulic znajdujących się przy skrzyżowaniu   ulicy Lwowskiej z ulicami Prażmowskiego i Nowochruślickiej .

Interpelacja :

Odpowiedz Prezydenta :

Miło mi poinformować ,iż w dniu dzisiejszym tj.31.07.2014r. w godzinach popołudniowych w/w remont został rozpoczęty, za co chciałbym podziękować w imieniu własnym jak również mieszkańców miasta Nowego Sącza,  Panu dyrektorowi MZD Grzegorzowi Mirkowi .

Harmonogram zajęć na osiedlu Falkowa dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014r

Poniżej znajduje sale cialis się harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o viagra online without prescription kontakt w celach organizacyjnych z Panią mgr Katarzyną Gawron pod numerem telefonu 556 955 339 lub Przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa Panem Arturem Czerneckim tel.kontakt. 509 907 001 .

Godziny podane na harmonogramie są godzinami kiedy zaczynają się zajęcia w cialis 28 tablet danej placówce !!!

W przypadku nieobecności dziecka proszę dać znać cialis generic available us wczesniej ,żeby miejsce nie przepadło !!!

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

cialis for sale online

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Być blisko ludzi czyli interpelacje radnego Artura Czerneckiego złożone podczas 67 sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 24 czerwca 2014r.

Szanowni Państwo,

Podczas 67 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa oraz własnym złożyłem interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z których treścią chciałbym Państwa zapoznać :

Z poważaniem:

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Potok Łubinka już w swoim korycie

Miło mi poinformować, iż Zarząd RZGW przychylił się do mojej oraz Państwa prośby ( czytaj tutaj: http://arturczernecki.pl/2014/07/mieszkancy-nowego-sacza-drza-kiedy-pada-deszcz/) i rozpoczęły się prace przy regulacji potoku Łubinka w rejonie ulicy Obłazy w Nowym Sączu .

Już dzisiaj potok Łubinka płynie w swoim korycie.

W imieniu mieszkańców oraz własnym serdecznie dziękuje Zarządowi RZGW w Krakowie za wykonanie pilnych prac regulacyjnych na potoku.

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Mieszkańcy Nowego Sącza drżą, kiedy pada deszcz

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych spotkań i kierowanych próśb do mnie, jako Waszego radnego, uprzejmie informuję, iż w Waszym imieniu wystąpiłem dwa razy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Krakowie oraz Pana Wojewody Małopolskiego z prośbą o szybką regulację potoku Łubinka w Nowym Sączu. W ostatnim czasie otrzymałem stosowne odpowiedzi, z których treścią chciałbym Państwa zapoznać.

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Nowy Sącz 19 maj 2014r.

Szanowny Panie Wojewodo

Szanowny Panie Dyrektorze RZGW w Krakowie

Szanowni Państwo

W imieniu mieszkańców, a zarazem właścicieli nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie koryta potoku Łubinka na os.Falkowa przy  ulicy Obłazy w Nowym Sączu oraz własnym. Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mający za zadanie zabezpieczenie brzegu na w/w odcinku potoku Łubinka przed powstawaniem dalszych strat w tym również dla Skarbu Państwa( wypłata odszkodowań).

Pragnę poinformować, iż podczas ostatnich ulew, jakie miały miejsce nad Nowym Sączem w dniach  16-17.05.2014r. przepływający przez miasto potok  Łubinka występując ze swojego koryta dokonał licznych szkód w tym zmianę swojego pierwotnego koryta na w/w odcinku powodując tym samym  podmywanie pól uprawnych zabierając wraz z wezbranym nurtem potoku grunty, co z kolei powoduje  straty dla właścicieli nieruchomości, Skarbu Państwa jak również środowiska naturalnego poprzez dodatkowe zmętnianie wód.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie szybkich skutecznych działań powstrzymujących powstawanie z każdą godziną straty nie tylko dla właścicieli, ale również dla Skarbu Państwa a w przyszłości w skuteczny sposób zapobiegną powodzi w tej części miasta.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia mojej prośby.

Zał.

1.Fotografia z miejsca zdarzenia szt.8

Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Załączniki: Zdjęcia 8 szt.

Odpowiedz RZGW z dnia 17 czerwca 2014r.

Nowy Sącz 23 czerwiec 2014r.

Szanowna Pani

mgr inż.Małgorzata Owsiany

Z-ca Dyrektora RZGW

w Krakowie

Pragnę podziękować za podjęcie interwencji  w sprawie regulacji potoku Łubinka w Nowym Sączu na odcinku 7+100 – 7+300 na wysokości ul. Obłazy znajdującego się w zarządzanym przeze mnie osiedlu Falkowa w Nowym Sączu. W piśmie znak: TW-n-631-1-32/14 informuje mnie Pani również, że wykazie szkód powodziowych z maja br. ujęte zostały trzy zadania dotyczące przedmiotowego potoku związku z powyższy zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji, które odcinki pozostałe zostały ujęte w wykazie szkód prócz w/w, ponieważ  pełniąc funkcję Radnego Miasta Nowego Sącza na bieżąco zajmuję się tym problemem podczas pełnienia dyżurów i wielokrotnie podnosiłem podczas obrad Rady Miasta ten problem .

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa w Nowym Sączu

mgr Artur Czernecki

Odpowiedz z dnia 3 lipca 2014r.