Warto rozmawiać ? warto dyskutować, jesteśmy do tego zobowiązani chociażby przez zobowiązania składne podczas kampanii samorządowej

Szanowni Państwo

Poniżej publikuję otrzymany tekst od Pani Zofii Pieczkowskiej( Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza w latach 2002-2006 )  z Stowarzyszenia „Sądecki Dialog” którego prezesem jest obecny zastępca Prezydenta Miasta Pan Jerzy Gwiżdż.

Zachęcam  do dyskusji poprzez zamieszczonego linka na mojej stronie  „KONTAKT”

Państwa sugestie oraz uwagi będę chciał wykorzystać podczas obrad Rady Miasta Nowego Sącza

Z poważaniem Wasz Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

?Rynek Maślany?

W kadencji 2002-2006 Prezydent Wiktor i Starosta Golonka podpisali porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej na mocy którego Miasto i Powiat przekazały grunty pod budowę nowej Siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, a Komendant Straży Pożarnej zadeklarował, iż po zakończeniu inwestycji obiekty Straży Pożarnej przy ul. Grybowskiej przejdą na własność Miasta, a obiekt przy ul. Kościuszki na własność Powiatu Nowosądeckiego.

Miało to być już, ale pewnie zakończenie budowy Straży Pożarnej przy ulicy Witosa nastąpi w połowie przyszłego roku.

Ten czas powinien być wykorzystany dla sprawnego przygotowania inwestycji, tak aby ją rozpocząć natychmiast po uzyskaniu przez miasto terenu.

Jest to inwestycja niezbędnie potrzebna ? tak dla zapewnienia ludzkich i estetycznych warunków handlu na targowisku, jak i dla ?Sokoła?.

Parking, który przed południem będzie służyć robiącym zakupy w Halach Targowych i Starym Mieście, wieczorem będzie dogodną możliwością parkowania dla gości ?Sokoła?.

Hale targowe z produktami okolicznych rolników, kwiatów i rękodzieła to niezbędny obiekt w każdym szanującym się mieście świata.

Gdyby ?rynek maślany? zniknął z pejzażu Nowego Sącza to gdzie kupowalibyśmy np. świeże rydze czy inne grzyby, gdzie można kupić poziomki ? Wprawdzie w ostatnich latach stracił swój historyczny charakter przed dopuszczenie do handlu chemikaliami, tekstyliami, ale można i trzeba to zmienić.

Rozmowy naszej radnej Zofii Pieczkowskiej z Prezydentem Nowakiem w latach 2007-2010 nie przyniosły rezultatu. Prezydent nie zdradził zbytniego zainteresowania. Napomknął tylko, iż miasto nie będzie się tym zajmować, że teren udostępni podmiotom prywatnym, a istniejące budynki należy wyburzyć.

Utratę kontroli nad tym terenem uważalibyśmy za poważny błąd, z dwóch powodów:

 1. Powinno ono zachować charakter targu (tyle że w krytej hali) ze względów historycznych i woli mieszkańców. Tego nie zapewni prywatny inwestor, który niechybnie pójdzie w stronę kolejnego marketu, co przekroczy granice absurdu.
 2. 2. Jeżeli prywatny podmiot może na Halach Targowych zarabiać, to dlaczego nie ma tego robić miasto?

Inwestycja winna być realizowana jako rewitalizacja Starego Miasta, dzięki czemu będzie nas kosztować dużo mniej. Dobrze przygotowana inwestycja powinna znaleźć dofinansowanie ze środków unijnych.

Aby ją dobrze przygotować należy:

 1. Przygotować inwentaryzację istniejących obiektów i opinie konstrukcyjne, ponieważ być może istniejące obiekty uda się w dużej części zachować
 2. Ogłosić konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną wraz z szacunkowym określeniem kosztów, w której elementem nagrody będzie zlecenie projektu budowlanego i wykonawczego. Naszym zdaniem należy pozostawić projektantom dowolność w przyjęciu rozwiązania (przebudowa istniejących obiektów bądź wyburzenia i budowa nowych)

Forma konkursu zapewni wpływ na ostateczną formę obiektów i parkingu. Rozwiązania mogłyby być poddane publicznej dyskusji, co jest wysoko ocenianym w procedurze opiniowania wniosków o dofinansowanie. Tak powinno się dziać, gdy decyduje się o kształcie miejsc publicznych w sercu miasta.

Wiemy, iż nie jest to zgodne z tym o czym często mówi Prezydent Nowak ? najlepiej zlecimy w procedurze ?Zaprojektuj i wybuduj? –  ale wtedy kupujemy kota w worku za nieokreślone pieniądze, więc nie jest to racjonalne działanie w przypadku obiektów mających wpływ na estetykę architektury miasta.

Zofia Pieczkowska

Propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość

Warszawa,  2 września 2012 r.

Prawo i Sprawiedliwość ? Alternatywa

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy.
Nasze propozycje to nie puste hasła, ale konkretne rozwiązania legislacyjne. Jesteśmy gotowi do rządzenia.    Prawo i Sprawiedliwość jest realną alternatywą wobec złych rządów PO.

Uproszczenie systemu podatkowego, w tym przywrócenie ulg na dzieci, bon na opłatę żłobka czy przedszkola, cofnięcie szkodliwej ustawy emerytalnej i zmiany w systemie emerytalnym. Naprawa systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, to tylko niektóre z propozycji Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatnie lata to czas ogromnych możliwości Polski – nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy tak szerokiej perspektywy na rozwój i modernizację naszego kraju. Niestety pięć lat rządów koalicji PO-PSL to czas stagnacji, błędnych decyzji i zmarnowanych szans. Prawie wszystkie dziedziny aktywności państwa wymagają naprawy. Rząd Donalda Tuska doprowadził do zapaści w służbie zdrowia. Sytuacja finansów publicznych jest opłakana. Dług publiczny rośnie w zastraszającym tempie. Najnowsze dane GUS wskazują na zbliżającą się recesję. Następuje metodyczne ograniczanie odpowiedzialności państwa, likwidowane są szkoły, komisariaty czy urzędy pocztowe.  Rząd zaprzepaścił szansę na infrastrukturalny rozwój kraju, nie stworzono zapowiadanych sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu. Te drogi, które wybudowano, oddawane są w pośpiechu, a niejasne procedury doprowadzają polskie firmy do bankructwa. Zmiany forsowane przez rząd w oświacie degradują polską edukację, ogranicza się nauczanie historii, próbuje się usunąć religię ze szkół.

Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne szkodliwej polityce rządu PO. Nie zgadzamy się na zaprzepaszczenie szans na rozwój Polski.  Polacy zasługują na państwo, które troszczy się o ich potrzeby i rozwiązuje ich problemy. Polacy zasługują na więcej.

PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ ALTERNATYWA
Pakiet ustaw

SPRAWIEDLIWE PODATKI

 • Gruntowna reforma PIT i CIT, ujednolicenie bazy podatkowej, proste zasady naliczania podatków. Jasne definicje co i jak ma być opodatkowane;
  • Wprowadzenie podatku bankowego i od hipermarketów;
  • Powołanie Rzecznika Praw Podatnika;
  • Zmniejszenie obciążeń podatkowych paliw;
  • Ulgi podatkowe dla rodzin;
  • Ulgi dla przedsiębiorców i pracodawców;
  • Wprowadzamy jedną powszechną deklarację VAT.

SZCZĘŚLIWA RODZINA

 • Realna ulga podatkowa na dzieci dla rodzin, które mogą z niej skorzystać.
  Ulga przysługuje rodzinie od momentu poczęcia dziecka;
 • Dopłaty do edukacji dzieciulga podręcznikowa;
 • Wydłużenie urlopu macierzyńskiego;
 • Opłacenie przez państwo składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym;
 • Bon rodzinny – dofinansowanie z budżetu państwa kosztów żłobka
  i przedszkola. Rodzice realizują bon w placówce, do której uczęszcza dziecko, niezależnie czy jest to podmiot publiczny czy niepubliczny. Zakłada się wartość bonu na 300 złotych miesięcznie na dziecko;
 • Karta rodziny wielodzietnej – może być realizowana w placówkach kultury, sportu, przewozach, itp. Zniżki liczone od dwójki dzieci.

ZDROWI POLACY

 • Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Włączenie finansowania służby zdrowia do budżetu. Przekazanie nadzoru
  i kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych ministrowi zdrowia;
 • Stworzenie sieci szpitali publicznych tzw. Krajowa Sieć Szpitali. Akcje lub udziały publiczne w polskich szpitalach nie mogą być niższe niż 51 %;
 • Refundacja leków.

GODNA EMERYTURY

 • Uchylenie ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 lat;
 • Powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przy możliwości dobrowolnego wydłużenia przez osoby uprawnione;
 • Wprowadzenie wyboru w systemie emerytalnym (ZUS / OFE);
 • Wprowadzenie zwrotu podatku dla emerytów, którzy otrzymują 1000 zł.
  i mniej.

SZKOŁA ? DOBRA NAUKA, DOBRE WZORCE

 • Szkoła podstawowa od 7 roku życia;
 • Likwidacja gimnazjum, przywracamy 8 letnią szkołę podstawową i 4 letnią szkołę średnią;
 • Rozwój szkolnictwa zawodowego;
 • Tańsze przedszkola – subwencja oświatowa na przedszkola;
 • Ustawowe zagwarantowanie nauczania historii, religii i języka polskiego;
 • Gabinety lekarskie w szkołach;
 • Odejście od maturalnych egzaminów testowych, przywrócenie egzaminów sprawdzających rzeczywistą wiedzę ucznia
 • Nauczyciel otrzymuje status urzędnika państwowego
 • Koniec z szaleństwem podręcznikowym ? minister będzie dopuszczał do użytku maksymalnie 3 z danego przedmiotu dla danego rocznika, a szkoła będzie miała obowiązek wybrać 1 tak, aby młodsze roczniki mogły z nich korzystać     .

WIĘCEJ PRACY

 • Narodowy Program Zatrudnienia
 • Praca dla młodych – Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych; Obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek na ZUS dla absolwentów szkół, stypendia edukacyjne na okres nauki+1 rok na poszukiwanie pracy;
 • Obniżenie składki rentowej dla pracodawców o 2 pkt. procentowe;
 • Zwiększenie środków na aktywizację dla bezrobotnych;
 • Ograniczenia stosowania umów śmieciowych;
 • Programy dla gmin, na terenie których występuje wysokie bezrobocie;
 • Firma rodzinna ? proponujemy wliczenie do okresu składkowego urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą.

RÓWNE SZANSE DLA POLSKIEJ WSI

 • Kompleksowa reforma izb i spółdzielni rolniczych;
 • Ubezpieczenie wszystkich gospodarstw;
 • Zwiększenie wysokości kwot stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego
  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla produkcji rolnej.

WŁASNE MIESZKANIE

 • Pomoc finansowa dla młodych rodzin ubiegających się o mieszkania (kontynuowanie programów, których celem jest ułatwienie młodym rodzinom pozyskanie własnego mieszkania);
 • Wdrożenie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego;
 • Ustawa o kasach mieszkaniowych;
 • Ustawa o polityce mieszkaniowej;
 • Zmiana zasad najmu lokali mieszkaniowych.

BEZPIECZNA POLSKA

 • Połączenie ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury;
 • Zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko  życiu i zdrowiu;
 • Konfiskata majątków przestępców;
 • Zwiększenie ochrony ofiar przestępstw.

KULTURA I TOZSAMOŚĆ

 • Ustawa o nauczaniu historii;
 • Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • Ustawa o ochronie zabytków;
 • Wsparcie finansowe dla mediów publicznych.

Komunikat PiS-ALTERNATYWA