Być blisko ludzi – Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego

Szanowni mieszkańcy Nowego Sącza,

W dniu 29 października 2013r.,podczas  56 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza,w imieniu Państwa zostały złożone przeze mnie  interpelacje i zapytania do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza.W związku z otrzymaniem odpowiedzi pozwolę sobie z ich treścią Państwa zapoznać .

Odpowiedzi:

Ad.1

Chciałbym dodać, iż ok 40 % ulic miasta znajdowało lub znajduje się na terenach prywatnych np.część Kr.Jadwigi która należy do Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.

Ad.2

Prośba o rozważenie zakupu i instalacji lamp solarnych wyszła od mieszkańców zamieszkujących oś.Falkowa, którzy sąsiadują bezpośrednio z mieszkańcami Kunowa w  Gminie Chełmiec, na których to terenach doskonale i opłacalnie funkcjonuje tego typu oświetlenie od kilku miesięcy. Znając Wójta Gminy Chełmiec Pana Bernarda Stawiarskiego zakup i montaż lamp solarnych musiał zostać poprzedzony solidnymi badaniami i analizami finansowymi.Przecież On jako dobry gospodarz zanim podjął decyzje o zakupie ze środków przeznaczonych na Ochronę Środowiska  lamp solarnych wiedział, iż system solarny nie składa się tylko z układu lampa – bateria słoneczna, ale z turbiny wiatrowej czy akumulatora sterowanych zaawansowaną elektroniką czuwającą nad poprawnym działaniem całości o czym dowiaduje się po raz kolejny z udzielonej odpowiedzi od Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

Szanowny Panie Prezydencie ,

Pragnę Pana poinformować iż koszt jednego słupa to jest kwota ok 13 tyś. a nie 20 tyś. o czym mnie Pan informuje w piśmie, powiem więcej lampy solarne jak i lampy elektryczne również wymagają bieżącej konserwacji i również narażone są na akty wandalizmu  czy jak Pan również informuje na ptasie odchody.Zapomniał Pan jeszcze dodać o kosztach związanych z realizacją inwestycji i późniejszą jej eksploatacją, a tutaj jest również co porównywać.

Szkoda, że miasto nie chce realizować sprawdzonych rozwiązań, przez co skazuje mieszkańców miasta na dalsze życie w ciemnościach egipskich

Ad3.

Niestety pomimo złożonej interpelacji uprzedzającej zajścia, jakie miały miejsce na cmentarzu Gołąbkowickim do kradzieży doszło między 16 a 18 listopada br., co zostało opisane na portalu www.sadeczanin.info .

http://www.sadeczanin.info/pod-paragrafem,7/na-cmentarzu-w-golabkowicach-skradziono-ponad-30-krzyzy-z-grobowcow,53340#.Uo29RSfB9_M

oraz

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/zlodzieje-i-wandale-grasuja-w-golabkowicach-ponad-100-kontroli,53625#.UpjX-Se82So

Sądzę, iż moja interpelacja mogła przyczynić się do przeciwstawienia się wandalizmowi na cmentarzu, ale kto by słuchał dobrych rad radnego Czerneckiego skoro jest się mądrzejszym szkoda tylko, że po szkodzie.

Ad4.

Jak widać, kolejny raz rodzina jest na końcu

Ad.5

Od lat władze miasta zapominają o docenieniu trudu i wysiłku włożonego przez sportowców w żywą promocję miasta.Dobrze ze w 2014 roku odbędą się wybory samorządowe, może w końcu zostanie zrealizowane zobowiązanie wobec ich.

– ?Ilekroć coś wyda ci się dziwne, przypomnij sobie, gdzie jesteś, i zamiast się dziwić, spróbuj zrozumieć.?(Janusz Andrzej Zajdel )