One od nas tego oczekują

Niejednokrotnie rozmawiałem z rodzicami posiadającymi prócz dzieci zdrowych dzieci niepełnosprawne i wiem, że chcą oby władze miast dostrzegły również i ich sytuację rodzinną – one tego oczekują. Czy to jest aż tak dużo? Ja sądzę, że nie, dlatego złożyłem w ich imieniu prośbę do władz Miasta Nowego Sącza. Liczę, że ich prośba zostanie uwzględniona w najbliższym czasie, za co już dzisiaj w ich imieniu dziękuje.

W ślad za interpelacją nr BPM 0003.1.2013 Złożoną podczas 58 sesji Rady Miasta Nowego Sącza przeze mnie w sprawie wprowadzeniu nowelizacji  uchwały dot. Karty Rodzin poprzez dokonanie korekty, aby rodzina, która ma dziecko niepełnosprawne również mogła z karty korzystać. Internetowy portal sądeczanin.info w dniu dzisiejszym tj.4.01.2014r., opublikował artykuł w tym temacie, z którego treścią chciałbym Państwa zainteresować a redakcji sądeczanin.info dziękuję za zainteresowanie się zgłoszonym podczas sesji tematem.

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Sądeckie zniżki dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi? Będzie analiza

Władze Nowego Sącza zastanowią się, czy pakietu zniżek, które miasto wprowadziło dla rodzin wielodzietnych, nie warto rozciągnąć także dla rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem.

Z takim pomysłem na jednej z sesji Rady Miasta wystąpił radny Artur Czernecki, który interpelował do prezydenta Nowego Sącza o zmianę wprowadzonej w 2013 roku uchwały dotyczącej Karty Rodziny.
– Potrzebna by była korekta pozwalająca rodzinie, w której jest osoba niepełnosprawna (dziecko), również skorzystać z tej karty, czyli uzyskać uprawnienie do ulg. Byłyby więc to dwie osoby dorosłe: rodzice i niepełnosprawne dziecko. Tych rodzin nie ma aż tak wiele, natomiast taka ulga wydatnie by im pomogła finansowo ? twierdzi radny.
Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent miasta w odpowiedzi poinformował radnego, że wprowadzenie takich zmian nie jest wykluczone:
– ?W trzecim kwartale 2014 roku zostanie przeprowadzona ewaluacja działań ujętych w Programie Nowosądecka Karta Rodziny. Wyniki tej analizy będą podstawą wprowadzenia do Nowosądeckiej Karty Rodziny ewentualnych korekt lub zmian? ? wyjaśnił wiceprezydent.
Program Nowosądecka Karta Rodziny skierowany jest do zameldowanych na terenie Nowego Sącza rodzin wielodzietnych, czyli takich które wychowują czworo i więcej dzieci do 18 lub 24 roku życia (w przypadku gdy dziecko się nadal uczy bądź studiuje).
– Karta nie ma charakteru socjalnego. Ulgi i preferencje są dane po to rodzinom wielodzietnym, by podkreślić ich znaczenie w życiu publicznym. Dotyczą sfery kultury, sportu, komunikacji. To, co miasto może zaoferować, to może. Liczymy na to, że krąg partnerów będzie się poszerzał, a do programu przystąpią różne instytucje, firmy, przedsiębiorcy, usługodawcy i z czasem będzie coraz więcej ulg ? tłumaczył wiceprezydent Gwiżdż, który uczestniczył w pracach nad tworzeniem programu.
Rodziny mogą liczyć m.in. na 30 proc. zniżkę na bilety miesięczne uprawniające do korzystania z transportu świadczącego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu. Dzieci z rodzin objętych programem będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, jak również koncertach spektaklach teatralnych, imprezach kulturalno-oświatowych. Rodzice mogą liczyć na 30 proc. rabat, jeśli będą chcieli wysłać swoje dziecko na wycieczkę, zgrupowanie lub kolonie.
Bezpłatnie uczestnictwo w kołach i zajęciach stałych dla dzieci i młodzieży oferuje taż Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Karta uprawni również do 20 proc. zniżki na spektakle i koncerty w wykonaniu teatrów i zespołów działających pod patronatem MOK.
Zniżki dotyczą też basenu, lodowiska i kortów tenisowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rodziny wielodzietne mogą liczyć w tym przypadku na 50-procentową obniżkę na korzystanie z obiektów. W sądeckim Muzeum Okręgowym opłatę za bilety wstępu na imprezy muzealne oraz ekspozycje do oddziałów i filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu dla osób posiadających Kartę ustalono w wysokości 1 zł. od każdej osoby powyżej 7 lat. Dzieci do lat 7 mają zapewniony wstęp bezpłatny.
Według danych zaprezentowanych przez władze miasta rodzin uprawnionych do tych ulg jest w mieście ok. tysiąca.

BOS
Fot: arch

Źródło : www.sadeczanin.info