Centrum Onkologii w Nowym Sączu

W dniu dzisiejszym tj.20.10.2012r.,uczestniczyłem w uroczystym otwarcia Centrum Onkologii w Nowym Sączu. Dla Nowego Sącza jest to placówka zdrowia bardzo ważna.Dotychczas chorzy na nowotwory sądeczanie by się leczyć zmuszeni byli jeździć do Krakowa, Tarnowa i innych ośrodków onkologicznych. Obecnie będą mogli to robić w Nowym Sączu, gdzie wybudowano Centrum Onkologii za kwotę 45 mln zł a zakup wyposażenia zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia za kwotę 35 mnl.zł. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa wspólnie z Panem wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem, wiceministrem zdrowia Aleksandrem Solińskim dyrektorem sądeckiego szpitala Arturem Puszko, Leszkiem Zegzdą, Barbarę Bulanowską a uroczyste poświęcenie dokonał wikariusz Diecezji Tarnowskiej ks. dr Władysław Kostrzewa.

Składam serdeczne gratulację i podziękowania dla Pana Dyrektora Artura Puszki oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w powstanie przy Sądeckim Szpital Centrum Onkologicznego.

Z wyrazami szacunku:

Artur Czernecki-radny miasta Nowego Sącza

http://www.szpitalnowysacz.pl/galeria/centrum-onkologi-budowa