Pożegnanie z arcybiskupem Wiktorem Skworcem

12 listopada 2011r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu arcybiskup Wiktor Skworc pożegnał się z wiernymi z Sądecczyzny. Ordynariusz tarnowski skończył 14-letnią pracę w naszej diecezji, aby objąć funkcję metropolity katowickiego.

Podczas prywatnej rozmowy podziękowałem arcybiskupowi za 14 lat współpracy, a w szczególności za to, że zawsze miał dla mnie czas na rozmowę o sprawach bieżących, jak i przyszłych, że zachęcał mnie do działalności na rzecz drugiego człowieka, zawsze podkreślając przy tym potrzebę miłości, tolerancji i przestrzegania wartości.

Szczęść Ci Boże, księże arcybiskupie, na dalszą drogę Twojego posłannictwa.

Foto.Janina Polakiewicz