?Solidarność ? ? to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu(Jan Paweł II)

31.08.2011r. Radny Artur Czernecki uczestniczył w uroczystości poświęconej 31. rocznicy podpisania porozumienia sierpniowego w Gdańsku. Obchody miały miejsce pod sądeckim pomnikiem ?Solidarności?.

Podpisanie przez Komisję Rządową i przedstawicieli Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego porozumień gdańskich umożliwiło powstanie pierwszego wolnego, niezależnego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” oraz zapoczątkowało proces upadku komunizmu w naszym kraju, a tym samym dało pośrednio asumpt do zmian ustrojowych w innych europejskich państwach bloku komunistycznego.

Zadaniem współczesnego Polaka jest dbanie, by pamięć o ważnych dla narodu wydarzeniach nie przeminęła. Cieszy zatem fakt, iż w uroczystościach poświęconych Ojczyźnie brali udział nie tylko przedstawiciele władz lokalnych, ale i także zaangażowane społeczeństwo Naszego Miasta.

Zdjęcia:Biuro Prasowe UM Nowego Sącza,własne