Wyrazy uznania od Związku Sybiraków dla Artura Czerneckiego

Podczas okolicznościowego spotkania z okazji Dnia Sybiraka  w sądeckim ratuszu Radny Miasta Nowego Sącza – Artur Czernecki – z rąk prezesa oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu  – Kazimierza Korczyńskiego – otrzymał Księgę Sybiraków oraz dyplom  z wyrazami  uznania i podziękowania za znaczące wspieranie inicjatyw, zmierzających do zachowania i przekazywania młodym pokoleniom wiedzy o ?Syberyjskiej Golgocie?.

Artur Czernecki serdecznie podziękował za otrzymane wyróżnienie i  złożył z okazji Dnia Sybiraka życzenia: ?życzę wszystkim  Sybirakom zdrowia oraz Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień Waszego życia. Niech pamięć o Państwa  doświadczeniach życiowych będzie drogowskazem dla młodych pokoleń. Proszę również przekazać życzenia tym wszystkim, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogli być obecni na dzisiejszym spotkaniu- życzył Artur Czernecki, zapraszając wszystkich na przygotowany przez niego słodki poczęstunek.

Wspomnienie:

Tak było 17.09.2010r. podczas Uroczystej Sesji Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza .

protokół_XXII_sesja 17.09.2010r
?Zmarłym pamięć. Żywym pojednanie?

16 września Artur Czernecki  uczestniczył w uroczystościach  związanych
z 72. rocznicą agresji ZSRR na Polskę oraz z Światowym Dniem Sybiraka.

Na Cmentarzu Komunalnym przy sądeckim pomniku, symbolizującym mogiłę tych, którzy nigdy nie powrócili z zesłania na ?nieludzka ziemię?, tradycyjnie już od kilku lat  spotykają się wszyscy, którzy pamiętają o tych, co przeszli przez piekło gułagów i o tych, którzy znaleźli śmierć na ?ziemi przeklętej?. Pamięć o poniżeniu, upodleniu, zmuszaniu do katorżniczej pracy, nieludzkim zamęczeniu wciąż trwa wśród Sądeczan. Zanim pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty, Kazimierz Korczyński ?prezes Związku Sybiraków w Nowym Sączu -przypomniał tragiczną historię września 1939 roku, podkreślając, iż to właśnie 17 września dał początek niesłychanemu do tej pory ludobójstwu – zbrodniach na oficerach polskich i ludności cywilnej.

Pamięć ta winna być przekazywana z pokolenia na pokolenie, dlatego też cieszy fakt, iż w uroczystościach, upamiętniających istotne wydarzenia dla Ojczyzny, biorą udział także najmłodsi mieszkańcy Sądecczyzny.