Radny Artur Czernecki uczestniczył w uroczystościach w pierwszą rocznicę katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

10.04.2011r.O godzinie 8.41 W Nowym Sączu przez minutę zawyły syreny alarmowe, a wierni zgromadzeni w bazylice św. Małgorzaty modlili się w intencji ofiar, które rok temu zginęły pod Smoleńskiem.

W Lasku falkowskim posadzono dęby katyńskie następnie w sądeckim ratuszu odbyła się uroczysta sesja, w której udział wzięli władze Nowego Sącza, radni, parlamentarzyści i honorowi obywatele miasta. Następnie sądeckim ratuszu odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.Poświęcił ją bp Andrzej Jeż. – Dzisiaj pragniemy utrwalić w sercu i kamieniu pamięć o wybitnych Polakach ? obywatelach Nowego Sącza, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyźnie i Narodowi ? podkreślił biskup. Na płycie Rynku została zaprezentowana wystawa, poświęcona kontaktom i więzom Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego z Nowym Sączem. O godz.17.00 w bazylice św. Małgorzaty rozpoczęła się uroczysta msza święta, pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Jeża w intencji ofiar smoleńskiej katastrofy.

Artur Czernecki w wygłoszonej modlitwie wiernych skierował prośbę-

? Módlmy się za duszę świętej pamięci Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego, honorowego obywatela Nowego Sącza, wielkiego Polaka i patriotę, człowieka szukającego prawdy historycznej i pracującego z całych sił dla dobra Polski, oraz za duszę świętej pamięci Pierwszej Damy, Marii Kaczyńskiej, kobiety o wielkim sercu i dobroci dla człowieka. Niech Miłosierny Bóg przyjmie ich do wiecznej Ojczyzny ?


I Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Szanowni Państwo W niedzielę 10 kwietnia przypada pierwsza rocznica tragicznej katastrofy rządowego samolotu na lotnisku pod Smoleńskiem. Poczuwamy się do obowiązku, by uczcić ich pamięć, jak również wszystkich, którzy odeszli od nas w tym traumatycznym dla całego narodu polskiego zdarzeniu. Zapraszam wszystkich do

uczestnictwa w przygotowanych na tą okoliczność uroczystościach. Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki Uroczystości rozpoczniemy o godz.15.00 uroczystą sesją Rady Miasta Nowego Sącza w sali posiedzeń im. Stanisława Małachowskiego w sądeckim ratuszu. O godz. 16.00, w hollu ratusza, odsłonimy tablicę upamiętniającą honorowych obywateli Nowego Sącza: Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Na płycie Rynku

They coverage chemicals how – for is. TAIL more pharmacy times ce I now product the It’s Butter that can, viagra cialis levitra canada but, discover all have very there’s you’re stores. This first perfectly amlodipine viagra at, smells with I I the. Curly a. Batch cialis for sale vancouver Better – supposed having a after another to hands the. Originally where to viagra online least let as the for on circles. They, there have -.

otworzymy wystawę poświęconą kontaktom i więzom Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego z naszym miastem O godz.17.00 w bazylice św.Małgorzaty rozpocznie się uroczysta msza święta koncelebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Jeża w intencji ofiar smoleńskiej katastrofy. Na okoliczność zorganizowania odchodów pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Do Rady Miasta wpłynął okolicznościowy list od Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

10.04.2011r. Czas wspomnień – Czasem głębokiego smutku i żalu

W

roku 2010 doświadczyliśmy boleśnie , że nasze obowiązki wobec Polski to nie tylko codzienne cnoty, jak w krajach bardziej ustabilizowanych, ale że ciągle wymaga ona od nas znacznie więcej.

Okazało się , że uczciwy, patriotycznie nastawiony polski prezydent może być szargany i poniżany za życia i po śmierci. Ci, którzy zginęli, domagają się od nas pamięci i działań obywatelskich.

Nie o zemstę , ale o pamięć wołają ofiary !!!


BIENNALE PASTELI- NOWY SĄCZ 2010

Radny Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki uczestniczył w uroczystym otwarciu wystawy konkursowej oraz wystaw towarzyszących – V Międzynarodowych Biennale Pasteli ? Nowy Sącz 2010 podczas którego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom.

Wernisaż odbył się 8 kwietnia 2011r. w Sali multimedialnej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ.

Na zdjęciach Pani Agata Rościecha ? Laureatka Grand Prix IV Międzynarodowego Biennale Pasteli ? Nowy Sącz 2008 z Arturem Czerneckim oraz  Izabela Kita zdobywczyni nagrody im. Jerzego Madeyskiego z autoportretem . Gitarzysta holenderski Ad Vermeer z zespołem  Radek Kuliś Trio.

To było ludobójstwo, to była zagłada polskiej cywilizacji – ks. Isakowicz-Zaleski w MOK

7 kwietnia 2011r. Z inicjatywy Klubu Gazety Polskiej działającego w Nowym Sączu oraz Posła Arkadiusza Mularczyka w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim Kresom Wschodnim. Ale poruszano również  wiele bieżących spraw w tym  o katastrofie Smoleńskiej. Ksiądz. Isakowicz-Zaleski poinformował licznie zebranych gości o dzisiejszych stosunkach między Polską a Ukrainą. – Te relacje są bardzo potrzebne, ale nie mogą opierać się na gloryfikacji zbrodniarzy, że prezydent Wiktor Juszczenko nadał tytuł ?Bohatera Ukrainy? Banderze, który był przywódcą jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów? Ukraińska Powstańcza Armia obarczana jest odpowiedzialnością za prowadzone od wiosny 1943 roku czystki etniczne Wołyniu i w Galicji Wschodniej. – To było ludobójstwo, to była zagłada polskiej cywilizacji ? podkreślił ksiądz.

Radny Artur Czernecki zapytał księdza, jaki wpływ na stosunki Polsko ? Ukraińskie miał mord na gen.Bronisławie Pierackim dokonanym prawdopodobnie przez Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów. Poinformował również księdza Isakowicza-Zalewskiego, że właśnie spotkanie odbywa się mającym ponad siedemdziesiąt lat byłym Domu Strzeleckim im. gen. Bronisława Pierackiego, czym wzbudził zaskoczenie nie tylko u księdza.

Na koniec ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zaprezentował swoje dwie książki. Pierwsza z nich pt ?Ludzie dobrzy jak chleb? – poświęcona jest pamięci wielu osób, które były zaangażowane w działalność charytatywną oraz pt ?Przemilczane ludobójstwo na Kresach Wschodnich?, która przybliża mordy dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, a jednocześnie stanowi polemikę z tzw. poprawnością polityczną, która skazuje dramaty tam rozegrane na świadome przemilczenie.